Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny grupp ska ge mångsidigare information och diskussion om vargarna på Kimitoön

Från 2019
Två vargvalpar busar.
Bildtext Två valpkullar har sannolikt fötts på Kimitoön under senaste år. Arkivbild.
Bild: Edwin Butter Fotografie

Kimitoön ska inom kort få en egen revirsamarbetsgrupp, som ska förbättra informationen och ge en mångsidigare diskussionen kring vargstammen på ön.

Representanter för Finlands viltcentral och olika intressegrupper samlades på måndag kväll på Villa Lande i Kimito för att komma igång med arbetet.

Gruppens syfte är att främja samexistensen mellan människa och varg och dess uppgift är bland annat att dela med sig av aktuell information kring vargstammen, men också att fundera kring förebyggande åtgärder och behovet att ingripa i vargstammen.

Den lokala anknytningen är det viktigaste påpekar viltplanerare Jörgen Hermansson från Finlands viltcentral.

- Gruppens syfte är att skapa information och kunskap om vargarna här på Kimitoön.

Gruppen ska bestå av sex till åtta medlemmar från olika intressegrupper, till exempel rovdjurskontaktpersoner, naturskyddsorganisationer, skogsägare, naturturismföretagare, polis, Forststyrelsen, lantbruksproducenter, eller bya- och föräldraföreningar.

varg på kimitoön
Bildtext Denna varg sågs på Kimitoön redan för några år sedan.
Bild: Mirja Penna

Tomas Stenström, verksamhetsledare för Kimito jaktvårdsförening kommer att ingå i gruppen.

- Jag tycker absolut att det behövs. Det är också viktigt att sprida information på ön, ha riktig information och få bort ryktena.

Inte bara jägare och producenter

Tanken är att gruppen representerar lokalbefolkningen i vargärenden. Därför är bredden viktig bland representanterna.

- Det är helt avgörande att det finns grupper med som inte är till exempel producenter eller jägare. Det är viktigt för dynamiken och informationsgången och för att alla synpunkter kommer med, påpekar Jörgen Hermansson om gruppens sammansättning.

Gruppen samlas enligt behov två till fyra gånger per år. I dagsläget har 27 liknande grupper bildats runt om i landet på initiativ av Finlands viltcentral.

På andra håll i landet har grupperna till exempel informerat allmänheten om vargstammen på verksamhetsområdet, utvecklat rovdjursobservationssystem, och ordnat informationsmöten med experter.

Grupperna har också kartlagt behov av rovdjursstängsel och förmedlat frågor och utlåtande till viltförvaltningen och viltforskningen. Det här kan också bli aktuellt på Kimitoön.

Gott samarbete redan nu på ön

Redan nu fungerar samarbetet bra, anser Hermansson och goda förutsättningar finns för att gruppen ska få en bra start.

- Själva förutsättningarna har varit på sin plats från början. Jaktvårdsföreningen har ett bra kontaktnät i byarna och rovdjurskontaktpersonerna har förmedlat information om vad man sett.

Man har dessutom lyckats samla in DNA-prover från vargspillning, vilket har gett en god bild av hur vargstammen ser ut på ön.

För en månad sedan kunde till exempel DNA-analyser bekräfta att vargparet på Kimitoön är syskon och har sin andra valpkull på gång.

Ett tassavtryck av varg i snö och intill ligger en tändsticksask
Bildtext Vargspår på Kimitoön
Bild: Amanda Vikman/Yle

Under de närmaste veckorna kommer information att sändas till eventuella intresserade. Det går också bra att kontakta Finlands viltcentral för mer information. Efter det samlas gruppen till ett första möte.

Diskussion om artikeln