Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Över 800 personer kräver bättre veterinärjour i Vasaregionen: "För många djur och för stort område för bara en veterinär"

Från 2019
Uppdaterad 11.09.2019 16:09.
En tax-hund står på ett undersökningsbord omgiven av två veterinärer vara ev lyssnar på hundens lungor med ett stetoskop.
Bild: Mostphotos/lev dolgachov/Syda Productions

I ett invånarinitiativ kräver Vasa djurskyddsförening bättre veterinärjour i Vasaregionen. Problematiskt att bara en veterinär har jouransvar i fyra kommuner, säger viceordförande Emine Ehrström. Enligt Västkustens miljöenhet, som koordinerar jouren, handlar allt om resurser.

Enligt invånarinitiativet, som lämnats in till Vasa stad, organiseras veterinärjouren i Vasatrakten med minimiresurser.

– Det mest problematiska är att det bara är en veterinär som har jour, och det är ett stort område med fyra kommuner. Vi har ganska många djur inom vårt område, säger Emine Ehrström, vice ordförande i Vasa djurskyddsförening och fullmäktigeledamot för de Gröna i Vasa.

– Det är ganska svårt att få kontakt med veterinären under jourtiden och det finns också sådana fall där veterinären inte svarar. Vad ska man göra då? Närmaste stället dit man kan åka är djursjukhuset i Hattula i Tammerfors.

Enligt en kartläggning som Vasa djurskyddsförening gjorde om veterinärjouren 2017, fick jouren medelbetyget 1,9 av 5.

De punkter som de svarande ansåg vara i störst behov av utveckling var veterinärernas smådjurskunskap, jourens tillgänglighet, telefonrådgivningen och placeringen av jouren.

Av dem som skrivit under invånarinitiativet är de flesta, drygt 600 personer, Vasabor.

Några av klagomålen i invånarinitiativet

Vid Västkustens miljöenhet, som koordinerar veterinärjouren i Vasaregionen, säger man att det inte kommit in några officiella klagomål på jourverksamheten, förutom några klagomål på störningar gällande journumret.

– De klagomålen har vi fört vidare till operatören som har rett ut saken. De som blivit drabbade har kompenserats ekonomiskt, säger Tommy Stenlund, miljö- och hälsoskyddschef vid Västkustens miljöenhet.

– Sedan vet man ju förstås inte vad som diskuteras på sociala medier.

En hund inlindad i en handduk.
Bildtext Arkivbild
Bild: Niko Mannonen / Yle

Jouren är avsedd för akutfall

Stenlund poängterar att veterinärjouren är avsedd för ytterst akuta fall, sådana fall där djurets liv står på spel eller djuret utsätts för lidande.

– Om vi tänker på smådjurskunskapen ska förstås en veterinär som sköter jouren ha kunskap om både små husdjur och nyttodjur. Ingen kan ju vara specialist på alla områden, men det handlar alltså om akutvård.

Vad gäller tillgängligheten kan det ibland vid akuta ingrepp vara svårt för den jourhavande veterinären att svara i telefon, säger Tommy Stenlund.

– Ibland måste veterinären också avgöra vilka ärenden som är mer akuta än andra. Men veterinären ringer ju tillbaka.

Veterinärjouren i Vasaregionen

Avståndet mellan Vasa och Vörå 35 kilometer

För att utveckla en fungerande telefonrådgivning med två skift på vardagar och tre på helger, borde man enligt Stenlund anställa ungefär fyra personer plus vikarier.

– Sedan kan man fundera på det juridiska ansvaret hos telefonrådgivare och vilken behörighet de borde ha för att få ge råd.

Vad gäller placeringen av jouren, säger Tommy Stenlund att man alltid kan fundera på om ett avstånd mellan till exempel Vasa och Vörå är långt (cirka 35 kilometer).

– Tänker man på en kommuninvånare som bor i Sideby och som måste uppsöka akuten vid Vasa centralsjukhus är köravståndet 135 kilometer.

Gatuskylt där det står veterinär, eläinlääkäri.
Bildtext Vad gäller placeringen av jouren, säger Tommy Stenlund att man kan fundera på om ett avstånd mellan Vasa och Vörå är långt.
Bild: Yle/ Nora Engström

Stenlund säger ändå att det efter att landskapsreformen föll har väckts diskussioner om att ha en gemensam veterinärmottagning med jour för Vasa och Korsholm.

– Diskussioner har väckts och vi ser nu på hur vi går vidare med saken.

Inte aktuellt med skild smådjursjour

Att börja med skild jour för små och stora djur är inte aktuellt, enligt Stenlund.

– Inom Västkustens miljöenhet har vi två jourområden, norra och södra. Vi måste behandla dem jämlikt. Om vi skulle gå in för skilda jourområden för små och stora djur skulle det behövas fler veterinärer och förstås mer pengar. I dag får vi det att fungera med en gemensam jour tack vare gott samarbete mellan veterinärerna.

Enbart för att kunna anställa telefonrådgivare talar vi om en summa på över 200 000 euro per år

Allt handlar om resurser, säger Tommy Stenlund.

– I sista hand är det politikerna som avgör vad pengarna ska användas till i samhället.

Hur mycket pengar skulle det krävas för att utveckla Vasaregionens veterinärjour så som man vill i invånarinitiativet?

– Enbart för att kunna anställa telefonrådgivare talar vi om en summa på över 200 000 euro per år. Sedan kommer det till utgifter för arbetsutrymmen, utrustning och så vidare. Ska man sedan också ha skilda jourringar för stora och små djur och fler veterinärer och back-up för de jourhavande veterinärerna talar vi om klart större summor.

– Sedan kan man fundera på varifrån man ska ta alla veterinärer som skulle krävas för att få allt detta att snurra.

Det finns ändå planer på att att det i fortsättningen skulle finnas två jourhavande veterinärer på jobb de mest bråda dagarna under helger som jul, påsk och midsommar, säger Tommy Stenlund.

Privat jour ett alternativ

Emine Ehrström hoppas att det finns politisk vilja att satsa på att utveckla veterinärjouren i Vasaregionen.

– Men jag vet att kommunerna har ett väldigt svårt läge nu, alla måste spara pengar. Men situationen har varit dålig så länge att man skulle önska att den nu skulle förbättras på något sätt.

Jag vet att kommunerna har väldigt svårt läge nu, men situationen har varit dålig så länge att man skulle önska att den nu skulle förbättras på något sätt

Ifall kommunerna inte har resurser att satsa på utökad veterinärjour, tycker Ehrström att privata veterinärer är ett bra alternativ.

– Om kommunerna inte har resurser kunde de prata med den privata sektorn för att se om de skulle ha viljan att göra någonting, börja ha roterande jour eller liknande. Men någon måste prata med dem och det måste vara kommunerna.

I dagsläget har två privata veterinärkliniker i Vasa öppet på lördagar.

Att Västkustens miljöenhet inte fått in några officiella klagomål på verksamheten har enligt Emine Ehrström sin förklaring.

– Då jag pratat med folk säger de att de inte vet vart de ska ge feedback. Jag tror att ganska få vet att det är Korsholm som koordinerar veterinärjouren.

Västkustens tillsynsnämnd ska ta upp frågan om veterinärjouren som ett anmälningsärende på sitt möte i november.

Diskussion om artikeln