Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Vi är många föräldrar som önskar buss till Norsen" - HRT vill veta var Drumsöborna rör sig

Från 2019
Silja Lindblad står vid busshållplats, i bakgrunden människor och buss.
Bildtext Silja Lindblad är för egen del i stort sett nöjd med kollektivtrafiken på Drumsö, men vet att många andra är missnöjda.
Bild: Yle/ Karin Filén

Vilka vägar vill Drumsöborna att bussarna ska gå? HRT utreder invånarnas resvanor på Drumsö med hjälp av en enkät. Den kan besvaras fram till 15 september. Bra med enkät, säger Drumsöbon Silja Lindblad.

Lindblad är en av dem som redan har fyllt i enkäten, som består av ett antal frågor där man redogör för var familjens medlemmar brukar röra sig. Skola, studier, arbete och hobbyer tas upp.

- Det känns bra att de frågar. Lite förvånad är jag, man trodde att staden redan hade bestämt hur busslinjerna går, säger hon.

Målet med enkäten är enligt HRT att utveckla kollektivtrafiklinjenätet på Drumsö. Trafiklinjenätets stomme är metrotrafiken. I arbetet behandlas busslinjerna 20 och 21(B) men också linjerna 15 och 104 tas med.

Lauttasaaren metroasema ulkoa.
Bildtext Bussarna på Drumsö ska främst fungera som matartrafik till metrostationerna.

Lindblad använder oftast metron som hon upplever som smidig och som passar hennes behov. Hennes positiva syn påverkas av att hon bor ganska nära metrostationen.

- Jag känner många Hallonnäsbor som tycker att det är besvärligt att byta från buss till metro, säger hon.

Bussarna på Drumsö fungerar främst som matartrafik till metron. Den ena linjen går från Enåsen till Eira, den andra från Hallonnäs till Gräsviken. Båda går via metrostationen.

Buss till Norsen önskas

Lindblad berättar att hon är besviken över att en helt smidig förbindelse till hennes barns högstadieskola inte existerar.

- Vi är många föräldrar som önskar att skolbarnen ska komma närmare Norsen med bussen än de gör nu. Det är ändå deras närskola.

norsen
Bildtext Drumsöbarnens närskola efter lågstadiet är Norsen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Till Grundskolan Norsen går för tillfället ingen direkt förbindelse. Drumsöbarnen tar antingen metron till metrostationen vid Helsingfors universitet och går 950 meter, eller sen tar de bussen till femkanten och går cirka 800 meter.

- Det här handlar om väldigt många barn som varje dag ska ta sig till skolan i väder som väder. Dagarna blir lite längre helt i onödan om det inte finns en bra förbindelse, tycker Lindblad.

Drumsö lågstadieskola
Bildtext Drumsö lågstadieskola har cirka 340 elever.
Bild: Yle/Carolina Husu

Ett annat önskemål Lindblad har är att matartrafiken delvis skulle skötas med mindre och smidigare bussar.

Hon tror att det skulle göra det enklare för äldre människor och personer som har svårt att gå att ta sig till matbutiken, hälsostationen och den övriga servicen i stadsdelen.

Ännu kan man säga sin åsikt

Syftet med planeringsarbetet är enligt HRT att hitta lösningar på problemen i det nuvarande linjenätet och göra anslutningstrafiken smidigare.

Man kan svara på enkäten fram till den 15 september.

Tanken är att de eventuella förändringarna ska träda i kraft om ett år, hösten 2020.