Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyro älv behöver muddras för att minska översvämningsrisken

Från 2019
Kyro älv i Storkyro.
Bildtext Kyro älv.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

En arbetsgrupp har sökt lösningar för att minska översvämningsproblemen vid nedre loppet av Kyro älv. Förutom issågningar och rensning av växtlighet, anser de även att muddring skulle behövas.

En arbetsgrupp bestående av Korsholm och Vörå kommun, NTM-centralen, Österbottens förbund och flertalet intresseföreningar och grupper, har tagit fram en översiktsplan för översvämningsskydd vid Kyro älv.

– Översvämningar är svåra att förutspå, för att minska risken behövs åtgärder, säger arbetsgruppen ordförande, Olav Jern.

Det är framförallt vid nedre loppet av Kyro älv och i mynningsområdet som åtgärder behövs.

Bland annat är det fråga om att fortsätta med åtgärder som issågningar, förhindrar att hus byggs på översvämningskänsliga områden och att underhålla vallarna.

– Kyro älv är invallat på en lång sträcka och där behövs ständiga reparationer, i synnerhet som de är ganska gamla, säger Jern.

Muddring och röjning behövs också

Nya åtgärder man vill utreda vidare är dels slåtter och röjning för att förbättra vattenflödet, speciellt vid Björnholmen.

Även muddring vid Mittigrund och söder om Björnholmen anser arbetsgruppen vara en viktig åtgärd för att förhindra översvämningar. Något som kräver mer detaljerad planering.

– Det är en krävande åtgärd som kräver lång planering, säger Jern.

Jern tar muddringen av Solf och Toby å som exempel. Översiktsplanen för dem gjordes 1995 och den sista kaffesitsen när arbetet var färdigt hölls i mars 2018.

– Jag hoppas det går snabbare nu. Följande skede är att få en huvudman som tar på sig ansvaret för muddringen, säger Jern.

Enligt Jern är det i första Korsholms kommun, och även Vörå kommun, som skulle vara lämpliga att ta på sig ansvaret.

Parallellt har arbetsgruppen också berett skötsel- och användnings­planen för Vassorfjärdens Natura 2000-område.

Där konstaterade man att de mest brådskande åtgärderna skulle vara att slå växtligheten vid Österfjärden, Björnholmen och Klockargrundsområdet, öka tillgängligheten till området bland annat genom att bygga ett fågeltorn nära riksväg 8 och att följa upp fiskbeståndet.

Diskussion om artikeln