Hoppa till huvudinnehåll

Barn

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Prisbelönt animationsserie får inte visas för målgruppen - Rädda Barnen håller inte med: "Barnen har rätt att få skydd mot och kunskap om sexuellt våld"

Från 2019
Min kropp är min-guiden i pappersformat.
Bildtext Animationsserien Min kropp är min har i Finland fått åldersgränser på sju och tolv år, medan den i Norge används i undervisningen så tidigt som på daghem. Bilden visar handboken Min kropp är min, som har getts ut av Rädda Barnen.
Bild: Jan-Ulrik Lindberg / Yle

Animationsserien Min kropp är min har belagts med åldersgränser som gör att många barn inte får se serien. Rädda Barnen anser att serien lämpar sig för dem, medan bildprogramsnämndens ordförande försvarar åldersgränserna med hänvisning till lagen.

Serien Min kropp är min strävar efter att ge barn kunskap om den egna kroppen och om sexuellt våld, och att göra dem måna om sin egen säkerhet.

Svenska Yle är samproducent för serien, som ursprungligen är en norsk samproduktion.

Ett av avsnitten är tillåtet från sju år och uppåt, medan de tre andra är tillåtna från tolv år.

Det ena avsnittets åldersgräns sänktes till sju efter att Svenska Yle överklagat det ursprungliga beslutet till bildprogramsnämnden.

Beskrivningarna ansågs vara för konkreta

Tuula Lybeck, ordförande för bildprogramsnämnden, tycker att ämnet som serien behandlar är mycket viktigt, men står fast vid nämndens beslut.

Hon berättar att åldersgränserna avgörs av lagen om bildprogram. Begreppet bildprogram inkluderar till exempel filmer och tv-program.

- Ett bildprogram som är våldsamt, eller innehåller sexuellt innehåll, eller ångest, eller på annat sätt kan ha en skadlig inverkan på barnets utveckling, det är sådant som enligt lagen om bildprogram inte får visas för små barn.

Lybeck förklarar att bildprogramsnämnden såg åldersgränsen på tolv år för tre av de fyra avsnitten som lämplig, trots att serien har gjorts i upplysande syfte.

Det här bland annat för att de ansåg att sexuellt våld beskrivs på ett mycket konkret sätt i dem.

- Och det hade dessutom förts till barnets eget hem, och situationer som i allmänhet upplevs som trygga, fortsätter hon.

Bildprogramsnämnden sänkte däremot åldersgränsen för det första avsnittet eftersom de ansåg att beskrivningen av sexuellt våld var mer abstrakt och avsnittet hade ett humoristiskt behandlingssätt, förklarar hon.

Rädda Barnen: serien lämpar sig för yngre barn

Nina Vaaranen-Valkonen, specialsakkunnig på Rädda Barnen, anser att serien lämpar sig för yngre barn.

Rädda Barnen deltog i produktionen av serien och har gett ut handboken Min kropp är min som tilläggsmaterial till serien.

- Vi anser att den animerade serien tar upp sexuellt våld på ett sätt som kan förstås av små barn, säger Vaaranen-Valkonen om varför serien passar bra för dem.

Hon håller inte med bildprogramsnämndens motiveringar, inte heller motiveringen att det sexuella våldet skulle visas konkret och direkt, eller att det här skulle vara skrämmande.

Vaaranen-Valkonen anser att man med en åldersgräns på tolv år för tre av seriens avsnitt underlåter att skydda barn.

- De har rätt till att få skydd mot och kunskap om sexuellt våld.

I Norge har serien använts som undervisningsmaterial för barn, också på daghem. Vaaranen-Valkonen tycker att vi i Finland också kunde använda serien i undervisningen.

- Vi tycker att vi kunde följa Norges modell och ta upp den i finska daghem och skolor, på samma sätt som man har gjort i Norge.

Diskussion om artikeln