Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Här har finlandssvenska journalister, statsvetare och socialarbetare utbildats i tiotals år – nu förfaller byggnaden, men den kan ännu inte rivas

Från 2019
Sal där golvplankorna putar uppåt.
Bildtext Golvet i den gamla festsalen är förstört av en vattenskada.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Än står Svenska social- och kommunalhögskolans byggnad kvar på Topeliusgatan 16 i Tölö i Helsingfors. Planen för tomten har överklagats och den gamla skolan rivs tidigast 2020. Yle Huvudstadsregionen har besökt den övergivna byggnaden och hittar bland annat en låda med bajskorvar.

"Det finns ett hus i Tölös bak som kallas Soc & kom, det har förstört student på student med tent och fest och sång."

I slutet av maj 2009 ljöd den texten till melodin av låten House of the Rising Sun på Topeliusgatan 16 då Svenska social- och kommunalhögskolan flyttade från Tölö till Kronohagen.

Det är nu över tio år sedan Soc & kom lämnade Tölö, men den klassiska vita lådbyggnaden står fortfarande kvar.

I entréhallen slår en unken lukt emot och på golvet syns spåren av en vattenskada. Huset har nu stått helt tomt i några år.

Den sista verksamheten var ett pop up-kulturcenter som drevs av Markus Serala.

- Människor inom kulturbranschen hade arbetsrum här och teatergrupper övade i huset. Också Nationalteatern övade här och Teaterhögskolan höll två kurser. Dessutom spelades flera filmer och en tv-serie in i det här huset, säger Serala.

Verksamheten tog slut våren 2017.

Efter att Soc & kom flyttade till Kronohagen hade konstcentret Annegården verksamhet i byggnaden och läsåret 2012-2013 var Åshöjdens skola inhyst på Topeliusgatan 16.

Tom hall med brunt golv och vit pelare. Mot väggen står ett piano och en stol.
Bildtext Vattenläckan från tredje våningen har också skadat golvet på första våningen. Skadans spår syns bredvid pianot i entréhallen.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
Vägg med plankor som går vågrätt och lodrätt.
Bildtext På den här väggen fanns konstverket "Samhällsmaskineriet".
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

En övergiven redaktion, ett tecknat könsorgan och en låda med bajs - rundtur på gamla Soc & kom

9:14

Konstverket "Samhällsmaskineriet" donerades till museum

På en vägg mitt emot festsalen fanns tidigare reliefen "Samhällsmaskineriet" men den är nu borttagen och donerad till museet för modern konst Emma i Esbo.

- Det krävs en del rengöring innan det kan läggas fram, men planen är att det under hösten ska placeras i ett av våra allmänna utrymmen, säger museichef Pilvi Kalhama.

"Samhällsmaskineriet" är en relief, det vill säga en abstrakt bild skulpterad på ett platt underlag. Den täckte en hel vägg i gamla Soc & kom.

Utredde om skola kunde flytta in

Byggnadens livslängd har nått slutet, enligt Ilari Schouwvlieger, vars företag äger tomten och huset.

- Vi utredde om Sophie Mannerheim-skolan kunde flytta in. I samband med det undersöktes huset och då framkom misstankar om problem med inomhusluften. Fasaderna har nått slutet på sin tekniska livslängd och dessutom läcker yttertaket, säger Schouwvlieger.

Inne i festsalen syns också spår av en vattenskada då golvet putar uppåt.

- Under festsalen finns organiskt avfall som skapat olika slags sporer, förklarar Schouwvlieger.

Man med mörk skjorta står och tittar in i kameran.
Bildtext Ilari Schouwvlieger.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
Brun fläck och vitt pulver på ett golv.
Bildtext Så här ser golvet i den tidigare datorsalen ut.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Läcka i yttertaket och vattenskador

Takläckan upptäcktes i vintras och vatten har läckt genom hela byggnaden ända ner till första våningen. I ett rum på tredje våningen där datorklassen fanns under Soc & kom-tiden syns vattenskadan bäst.

Målfärg från innertaket har fallit ner på golvet och bildat en vit fläck. Bredvid den vita fläcken finns en brun missfärgad fläck.

- Byggnaden väntar bara på att rivas och det finns därför ingen orsak att satsa på underhållet, säger Schouwvlieger.

Inget har ändå stulits och här finns heller inget att stjäla

Enligt honom har det tomma huset lockat obehöriga.

- Inget har ändå stulits och här finns heller inget att stjäla. Det verkar som att de som brutit sig in bara varit intresserade av att undersöka huset.

Tre hus med 55 bostäder ska byggas på tomten

När byggnaden rivs är fortfarande en öppen fråga. I maj godkände Helsingforsfullmäktige en ändring av detaljplanen för tomten.

Schouwvliegers företag vill bygga tre flervåningshus med sammanlagt 55 bostäder på tomten. Huset närmast Topeliusgatan ska vara högst sju våningar medan husen längre in på tomten ska ha tre eller fyra våningar.

Detaljplanen har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol av ett husbolag på Mikael Lybecks gata, som går bredvid tomten. Husbolagets styrelseordförande vill inte kommentera besväret.

Korridor med toalettdörr på glänt.
Bildtext Huset har lockat äventyrslystna, enligt Schouvwlieger. Bilden är från källaren.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
Dörr med klotter.
Bildtext Byggnaden har inte utsatts för någon större skadegörelse. Bilden är från bakgården.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Rivningen kan inledas 2020

Det kan räcka omkring ett år för förvaltningsdomstolen att behandla besväret och först efter det kan byggnaden rivas.

- Tyvärr besvärar sig husbolag väldigt lätt eftersom de inte förstår planläggningsprocessen och stadens befogenheter när planer görs upp. Husbolag upplever också att de inte har något att förlora i en besvärsprocess, säger Schouwvlieger som inte är överraskad över besväret.

Han tror att det förkastas av förvaltningsdomstolen.

Rivningen av gamla Soc & kom kan i så fall inledas under våren 2020 och efter det börjar byggandet av de nya husen på tomten.

Skyltar lutade mot en vägg.
Bildtext På andra våningen står några gamla skyltar från Soc & kom-tiden lutade mot väggen.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
En kattlåda med bajskorv, en väska, två dynor och några lakan på ett bord.
Bildtext I ett rum på tredje våningen står en kattoalett där det finns bajskorvar.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Få spår av Soc & kom-tiden

Inne i den övergivna byggnaden finns få spår kvar av gamla Soc & kom. Nere i källaren på golvet av det som en gång var övningsredaktionen finns några mattor, löv och sprayburkar.

Studentorganisationens rum i källaren går heller inte att känna igen då en vägg till rummet bredvid har tagits bort.

På andra våningen vid trapporna står några vita skyltar radade mot väggen. På skyltarna står bland annat lärarrum, chef för studieärenden och SSKH International. Skyltarna härstammar från Soc & kom-tiden.

Och vid ingången till högskolans tidigare bibliotek på andra våningen finns tidningsfacken kvar. Det står bland annat Borgåbladet, Vasabladet och Västra Nyland på dem.

Annars går biblioteket inte att känna igen då väggar lagts till. På en tavla på väggen har någon skrivit "Free Room" och bredvid finns en ritad penis.

På tredje våningen står dörren till ett rum på glänt. På golvet finns en kniv, en bok och en kattoalett med bajskorvar. Men ingen katt syns till.

Tomt rum med smutsigt golv.
Bildtext Här fanns journalistikstuderandenas övningsredaktion.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
Tomt rum.
Bildtext Här hade högskolans studentorganisation sitt eget rum.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Diskussion om artikeln