Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bostadsmässa i småstaden - vad hände sedan och vad kan Lovisa lära sig inför 2023?

Från 2019
Uppdaterad 16.09.2019 07:44.
personer går på gång
Bildtext Arkivbild från bostadsmässan i Hyvinge 2013.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Lovisa är en mindre stad än många av de andra städerna som stått värd för bostadsmässan. I Kouvola som ordnade bostadmässan 2019 hälsar projektchefen att Lovisa måste jobba hårt med att marknadsföra mässans tomter.

En jämförelse med tidigare värdar för bostadsmässan visar att Lovisa har ett drygt jobb framför sig.

Lovisa ska ordna bostadsmässan 2023. I fjol var invånarantalet 14 891 och trenden har varit sjunkande redan länge.

Graf

Sedan 2010 har alla kommuner som ordnat bostadsmässa med Suomen Asuntomessut haft mer än 50 000 invånare.

- Vi är en av de minsta städer som någonsin har ordnat bostadsmässan. På det sättet är det förstås i proportion en jättestor sak för oss här i Lovisa på alla sätt. Det har vi vetat och det är just därför jag ser att det är en stor möjlighet, säger Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Städer som har bostadsmässa oftast flera gånger större än Lovisa

För att hitta en stad som ordnat bostadsmässa i samma storleksklass som Lovisa gäller det att titta långt ner på listan.

Laukaa hade 16 929 invånare när bostadsmässan ordnades där 2003. Men Laukaa ligger endast 22 kilometer från Jyväskylä. Ett helt annat pendlingsavstånd än Lovisa som ligger kring 90 kilometer från Helsingfors.

Jakobstad hade 19 908 invånare när bostadsmässan ordnades där 1994. Stadens invånarantal har under årens lopp hållits på ungefär samma nivå, men 2018 var invånarantalet 19 278.

Lycka till Didde och Lovisa

― Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad.

Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman berättar att mässområdet med sina fyra våningshus och 21 småhus klarat sig bra under decennierna efter mässan.

- Det är livskraftigt och populärt. Det är ett jättefint bostadsområde fortfarande. Förstås blir ett bostadsmässoområde på något sätt bilden av byggandet under den tidsperioden när mässan är, men så är det ofta med planeområden i en kommun, att de byggs ut så där på en gång, säger Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad.

Kristina Stenman
Bildtext Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman.
Bild: Nathalie Lindvall

Stenman har en hälsning till stadsdirektören i Lovisa.

- Lycka till Didde och Lovisa!

Bostadsmässans tomter ska säljas före mässan - och går de inte åt blir mässan mindre

Före en bostadsmässa säljs tomterna på området. Under den här perioden letar man efter villiga byggare som vill investera i ett hus på bostadsmässoområdet.

Det kan vara fråga om familjer som bygger ett hus åt sig själv eller byggbolag som bygger större helheter.

Suomen Asuntomessut ställer krav på hur många bostäder det måste finnas på mässan. I Lovisas fall måste det finnas minst 25 utställningsobjekt.

hus och mänskor
Bildtext Arkivbild från bostadsmässa i Hyvinge 2013.
Bild: YLE/ Lone Widestam

I Kouvola kom man med god marginal över den gränsen, trots att staden precis som Lovisa kämpar med sjunkande befolkningssiffror.

- När det gäller Kouvola var minimiantalet 25, och vi hade 33 objekt så vi kom bra över miniminivån, säger projektchef Sanna Kauppi på Kouvola stad, och konstaterar att det skulle ha funnits plats för några hus till på området.

Från början var det klart att den största risken i det här projektet var att vi inte hittar tillräckligt många byggare

― Sanna Kauppi, Kouvola

Kauppi säger att Kouvola verkligen fick arbeta för att tomterna på bostadsmässan 2019 skulle gå åt.

- Det byggs inte mycket i Kouvola och invånarantalet minskar. Från början var det klart att den största risken i det här projektet var att vi inte hittar tillräckligt många byggare. Vi måste faktiskt jobba med saken, säger projektchef Sanna Kauppi.

Kouvola satsade hårt på att marknadsföra tomterna.

- Det var allt som allt kanske en 150 000 euro som vi åren 2017-2018 satsade bara på marknadsföring av tomter, säger Kauppi.

År 2018 hade Kouvola 83 177 invånare.

Sanna Kauppi tycker mässan gett Kouvola värdefull synlighet.

- Vår erfarenhet i Kouvola är att den uppmärksamhet vi fick i hela landets medier när mässan pågick skulle ha varit svår att uppnå på något annat sätt, säger Kauppi.

en potatiskällare
Bildtext Arkivbild. 30 småhus byggdes för Hyvinge bostadsmässa 2013.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Också i Hyvinge där bostadsmässan 2013 ordnades ser man positivt på mässan. Hyvinge hade 46 188 invånare när mässan ordnades, 2018 var invånarantalet 46 504.

I en växande kommun gav bostadsmässan en bra möjlighet att öppna upp ett helt nytt bostadsområde, berättar stadsdirektör Jyrki Mattila.

- Det började helt från noll. Före mässan fanns det bara några enstaka hus i Metsäkalteva. Staden ägde 90 procent av marken och eftersom Hyvinge växte behövde vi utvidga stadsområdet, säger Jyrki Mattila.

Mattila konstaterar att det var främst Hyvingebor som köpte bostäder på mässområdet.

Hur stor bostadsmässan i Lovisa blir beror på efterfrågan

Bostadsmässan ordnas 2023 på Drottningstranden på Lovisavikens östra strand. Området ligger en kilometer från Lovisa torg.

Det ska bli både våningshus och småhus på området. Dessutom finns en plan att satsa på flytande hus.

På bilden syns en skiss över hur bostadsområdet Drottningstranden kan se ut. Till vänster finns en stor aktivitetshall, i mitten ett grönområde och till höger bostäder.
Bildtext Skiss över hur Drottningsstranden i Lovisa kan se ut 2023.
Bild: Lovisa stad

Tomterna kommer att sättas till försäljning senast 2021, berättar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

- Vi säljer tomter åt privatpersoner som vill bygga hus. Och de bygger hus på de premisserna att det ska vara färdigt i tid till mässan, och de ska gå med på att ha dem öppna under mässan, säger Oker-Blom.

Lovisa stads ambitiösa plan är att ha uppemot 40 objekt på mässan. Men om tomterna inte går åt före mässan är man beredd att minska på området.

Jan D. Oker-Blom på sitt kontor
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom hoppas tomterna på Drottningsstranden ska gå åt.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

- Jag är säker på att vi säljer tillräckligt tomter och kan förverkliga en bostadsmässa. Lite kan det ännu lämnas öppet vilken omfattning mässan har, om man lite vill minska på den. Till exempel om det finns en på annat sätt fördelad efterfrågan mellan småhus, höghuslägenheter och andra bostadsformer kan vi på basen av det justera området.

Jan D. Oker-Blom hoppas att ett bättre utbud av bostäder ska locka folk att flytta till staden. Han tycker det fungerar bra att pendla till Helsingfors från Lovisa.

- Det är en fråga om utbud och inte bara efterfrågan. Hur ser bostadsmarknaden ut, vad finns det till salu, hur mycket kan man förverkliga sina egna drömmar med att bygga själv. Sådant påverkar vilket intresse det finns att flytta hit. Jag hoppas vi inte bara möter efterfrågan, utan skapar efterfrågan, säger Jan D. Oker-Blom.

Statistikcentralen har använts som källa för städernas invånarantal.

Diskussion om artikeln