Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg blir bättre på att informera om problem med inneluften - invånarna ska kunna följa med allt arbete som görs

Från 2019
Ett rött hus som är Kila daghem i Karis.
Bildtext Kila daghem i Karis har en egen arbetsgrupp som följer upp hur problemen med inneluften bli lösta.
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs stad måste bli bättre på att informera om de åtgärder som gjorts för att inneluften ska bli förbättras i de lokaler som drabbats.

Revisionsnämnden i Raseborg uppmanar staden att också se till att informationen är lätt att komma åt.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade revisionsnämndens utvärderingsberättelse på sitt möte. Man konstaterar att stadens inomhusluftsgrupp har sammanträtt regelbundet, åtta gånger i år.

Staden har åtgärdat de problem som kommit fram via de anmälningar om inneluftsproblem som lämnats in.

Dokument om medlemmar och åtgärder

Nämnden påpekar också att Kila daghem i Karis har en egen arbetsgrupp som sammanträtt regelbundet för att lösa problemet med inneluften.

Den här hösten tas ett dokument i bruk där arbetsmetoderna och ansvarsområdena för stadens inomhusluftsgrupp specificeras.

I dokumentet skrivs det vem som är medlem och varje medlems roll och ansvarsområde. Dessutom ska där framkomma vilka åtgärder som vidtagits då en anmälan om problem med inneluften har lämnats in.

Öppen rapportering

Arbetsgruppens rapportering är öppen och anteckningarna är offentliga, skriver miljö- och byggnadsnämnden i sitt svar till revisionsnämnden.

Arbetsgruppen får en egen sida på Raseborgs webbplats. Där samlas allt material om inomhusluftsproblemen.

Diskussion om artikeln