Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skogbyolyckans anhöriga blev utan ersättningar: "Inte vet jag vad ett liv är värt, men otroligt mycket mer än så här"

Från 2019
Uppdaterad 13.09.2019 09:05.
Många ljus brinner på marken vid en plankorsning till minne för fyra personer som avled i en olycka i slutet av oktober 2017.
Bildtext Ljushav vid plankorsningen i Skogby där tre beväringar från Nylands brigad miste livet i oktober 2017.
Bild: Pia Santonen / Yle

Den förödande plankorsningsolyckan i Skogby, Raseborg, ledde till nya, högre ersättningar då beväringar dör eller får bestående skador i tjänstgöringen. Men de anhöriga till offren för Skogbyolyckan har inte rätt till de nya ersättningarna.

I den här artikeln berättar vi om de politiska vändningarna som lämnade tre finlandssvenska familjer utan annan ersättning än för begravningskostnader efter att deras söner omkommit under sin militärtjänstgöring.

Det var i oktober 2017 som en av försvarets värsta olyckor under de senaste årtiondena inträffade. Tre beväringar från Nylands brigad omkom och flera skadades då en rälsbuss kolliderade med deras lastbil vid en farlig plankorsning i Skogby, Raseborg. Dessutom dog en passagerare i rälsbussen i en sjukdomsattack.

- Vi har fått det lagstadgade begravningsunderstödet, vi har fått en gratis begravning av Kristoffer. Det är allt, säger Steve Lindfors, vars son Kristoffer omkom i olyckan i Skogby.

Lagstiftningen gällande olyckor och dödsfall i det militära hade nyligen setts över då olyckan inträffade. Lagändringarna hade ändå inte åtgärdat att beväringar inte omfattades av någon livförsäkring.

4 810 euro betalades ut på dödsboets konto, det är allt

― Steve Lindfors, pappa till Kristoffer som omkom i Skogby

Änkor och barn till beväringar som förolyckades hade och har rätt till familjepension och ekonomiskt stöd, men ersättningar till föräldrarna infördes först från och med början av detta år.

Steve Lindfors säger att Nylands brigad levererade en finskspråkig blankett som socialarbetare fyllde i, i kaoset efter dödsolyckan.

- Så betalades det ut på dödsboets konto 4 810 euro. Skulle man ha haft en stor begravning så kunde man söka extra pengar, men det är allt, säger Lindfors.

Nya ersättningar för döds- och olycksfall infördes efter Skogbyolyckan och åtminstone delvis på grund av den.

Dödsolyckan ledde till politiskt tryck på ersättningar

Några månader innan olyckan i Skogby inträffade, i juni 2017 hade riksdagsledamot Arja Juvonen (då obunden, numera Sannf.) lämnat in en lagmotion om tilläggsersättningar till beväringar och anhöriga vid allvarliga olyckor. Skogbyolyckan ledde till att regeringen tog över lagberedningen med utgångspunkt i Juvonens lagmotion.

Tidslinje

Ett knappt år efter Skogbyolyckan, i september 2018, var regeringens lagproposition klar. Enligt lagförslaget skulle tilläggsersättningar betalas ut för olyckor som skedde efter början av år 2019, vilket Juvonen också ursprungligen hade föreslagit.

Den förödande olyckan fick ändå Juvonen att tänka om. Hon ansåg att det var oskäligt att de drabbade beväringarna och deras anhöriga inte skulle omfattas av tilläggsersättningarna. Alltså lämnade hon in en ny lagmotion som skulle ha inneburit retroaktiva ersättningar från och med 1.1.2017.

Riksdagsledamot Arja Juvonen, Sannfinländarna
Bildtext Riksdagsledamot Arja Juvonen (Sannf) har engagerat sig i frågan om värnpliktigas försäkringsskydd.
Bild: Linda Söderlund / YLE

Majoritet stödde till en början

Trots att Juvonens motion undertecknades av hela 112 riksdagsledamöter från alla partier, var det bara 31 oppositionsledamöter som sist och slutligen stödde hennes förslag om retroaktiva ersättningar i den avgörande omröstningen.

- Riksdagen kunde också ha kommit överens om att retroaktivt betala ut ersättningar. Jag tycker att man borde ha gjort så här, säger Juvonen som fortfarande är besviken över utfallet.

Engångsersättningar för bestående men och dödsfall under tjänstgöring infördes alltså, men bara för olyckor som har inträffat efter början av år 2019.

Beväringarna som dog och skadades i plankorsningsolyckan i Skogby hösten 2017 är följaktligen inte berättigade till de nya tilläggsersättningarna, liksom inte heller beväringen som omkom i Rovajärvi på självständighetsdagen 2018, dagen efter att riksdagen röstade om ersättningarna.

"Politisk motvilja avgjorde"

En sak som spelar in i frågan är att retroaktiv lagstiftning överlag anses vara problematisk. Då riksdagen debatterade lagförslagen väcktes frågor om varför just 1.1.2017 skulle vara rätt tidpunkt för de nya ersättningarna, och det hördes farhågor om ersättningskrav för olyckor som hade inträffat ännu tidigare.

Juvonen bedömer att hennes förslag stupade på politik.

- Det fanns en politisk motvilja som kom från regeringen och säkert också ekonomin även om vi talade om hemskt små summor. Men kanske också ovilja och oförstående, att man helt enkelt inte förstod vilken slags fråga det handlade om, säger Juvonen.

Kansanedustajat Ben Zyskowicz , Petteri Orpo ja Kalle Jokinen  täysistunnossa 11.9.2019
Bildtext Oppositionsledaren, f.d. finansminister Petteri Orpo (Saml) beklagar att de anhöriga i Skogbyolyckan inte fick rätt till ersättningar. Han hoppas att den nya regeringen ännu kan se över frågan.
Bild: Pekka Tynell / YLE

Orpo beklagar att det blev så här

Petteri Orpo (Saml) som var finansminister i den regering som beredde lagen beklagar nu att lagen inte gör det möjligt att betala ut ersättningar retroaktivt. Han hoppas till och med att den nya regeringen kunde se över frågan igen.

- Då krävs det ett nytt beslut och sådana sätt som säkert fungerar för de här människorna. Och där önskar jag att regeringen ännu en gång funderar på vad man kan göra, säger Orpo.

Vad är ett liv värt?

Skogbyolyckan fick med andra ord politikerna att införa nya ersättningar för bestående men och vid dödsolyckor under civil- och militärtjänstgöring. Lagarna trädde i kraft för sent för de drabbade och efterlevande i Skogbyolyckan.

- Att tänka att man skickar sonen till armén och får en gratis begravning känns som ett dåligt skämt. Det är ju pinsamt. Inte vet jag vad ett liv är värt, men otroligt mycket mer än så här i alla fall, säger Steve Lindfors.

Struntsummor för staten

De tilläggsersättningar som sedan 1.1.2019 betalas ut av Statskontoret är i praktiken en grupplivförsäkring för beväringar och civiltjänstgörare. Ersättningarna är snarlika de som redan i början av 2017 infördes för personal i krishanteringsuppdrag.

Det finns ändå skillnader, krishanterare får själva uppge en förmånstagare som är berättigad till 200 000 euro vid dödsfall och omyndiga barn får 40 000 euro var. För beväringarnas del är förmånstagaren i första hand änka och barn. Om den omkomna är barnlös och utan maka/make, kan vardera föräldern få en ersättning som uppgår till 20 000 euro per förälder.

Sådana är ersättningarna för tjänstgöringsrelaterade sjukdomar, olyckor och dödsfall

Med tanke på att de flesta värnpliktiga inte har egen familj är summorna ofta förhållandevis små, och de omfattar alltså inte de efterlevande i Skogbyolyckan. Även om ingen summa kan ersätta förlusten av ett barn, hade Lindfors gärna sett god vilja och fingertoppskänsla från politikernas sida.

- Politikerna är kalla, de kör sitt system. Man är en bricka i spelet, en i mängden och inte kalkylerar de med några känslosamma grejer, så att vi inte visar exempel som gör att någon annan kanske vill ha något retroaktivt för andra olyckor, säger Steve Lindfors.

Diskussion om artikeln