Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Så här ser planen ut för nya centrumtunneln i Helsingfors - skulle sträcka sig från Västerleden till Sörnäs strandväg

Från 2019
Uppdaterad 13.09.2019 16:07.
Västerledens infart till Porkalagatan i Gräsviken.
Bild: YLE/Fred Wilén

Nu har planerna på en ny centrumtunnel i Helsingfors utkristalliserats. Helsingfors stad ska under fredagen offentliggöra ett förslag som skulle förbinda centrumtunneln med den planerade Sörnästunneln.

Om tunnelplanerna förverkligas i sin helhet blir det i framtiden möjligt för bilister att köra genom tunneln hela vägen från stadsdelen Hermanstad via Sörnäs till Västra hamnen.

Stadsmiljönämnden ska behandla ärendet på sitt följande möte nästa tisdag. Tanken är att Helsingfors stad nu ska börja utreda saken närmare.

Röda och blå streck på en karta på Helsingfors centrum. Strecken visar var Centrumtunneln och Sörnästunneln går.
Bildtext DeEnligt det nya nya förslaget centrumtunneln skulle förbindas med Sörnästunneln.
Bild: Google maps / Grafik: Lukas Rusk

Helsingin Sanomat var först med nyheten under tordagskvällen. Enligt HS förväntas priset för tunneln stiga till 1,3-1,4 miljarder euro. Stadens representanter har inte bekräftat uppgiften för Yle.

Ännu förra vintern valde Helsingfors fullmäktige mellan nio olika alternativ för centrumtunneln. Staden har nu valt att presentera ett av dessa förslag.

Presenteras för nämnden på tisdag

Enligt den information som Yle har fått så har man beslutat om en eller flera alternativ under en längre tid. Enligt den preliminära planen borde centrumtunneln ha stått klar redan på våren.

Det senaste förslaget påminner långt om byggnadsföretaget Lemminkäinens planer från år 2017. Planerna skiljer sig åt i det avseendet att den nya planen skulle förbinda centrumtunneln med Sörnästunneln. Staden vill också att ingången från gatan till tunneln ska gå både från Eirastranden och Sandviken.

Sörnästunneln dök upp igen förra året som litet av en överraskning för stadens beslutsfattare. Fullmäktige godkände projektets detaljplaneförändring för lite över ett år sedan. Sörnästunneln ska gå från Sörnäs strandväg till Hermanstad. Målet är att tunneln ska minska på biltrafiken till Fiskehamnen.

Tunneln ska möjliggöra gångcentrum

Stadens föredragna versionen som nu går till fortsatt planering är endast en röd tråd, som man nu vill börja utreda. Vid behov kan tunneln börja byggas delvis eller i olika skeden.

Man förväntar sig att runt 40 000 bilar dagligen kommer att köra genom tunneln, som uppskattas klara denna kapacitet.

Staden ska nu, förutom tunneln, även vidareutveckla planerna på ett gångcentrum. Ett gångcentrum skulle enligt staden endast vara möjligt om centrumtunneln byggs.

Under planering är också att göra om Södra Kajen, Norra Esplanaden och Postgatan till en gågata som skulle gå framför Posthuset.

Det är oklart ifall endast Norra Esplanaden skulle bli gågata eller om hela Esplanaden delvis skulle vara gågata, så att bilar skulle köra endast i en fil på båda sidor om parken.

Det lär bli svårt att driva igenom planerna. De gröna och Vänsterförbundet har motsatt sig såväl tunneln som det att fler gågator skulle vara beroende av tunnelbygget.

Enligt de som motsätter sig planerna borde man fundera på andra sätt att möjliggöra ett gångcentrum, förutom en ny tunnel.

Artikeln baserar sig på Tässä on Helsingin uusi tunnelisuunnitelma: autolla maan alla Sörnäisten kulmilta Länsisatama skriven av Reeta Salminen.