Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jättedos D-vitamin stärker inte benstommen - en mindre mängd fungerar lika bra

Från 2019
Cyklist ute i höstsolen.
Bildtext Huden tillverkar D-vitamin när vi vistas ute i solen.
Bild: Lehtikuva

Ny forskning ifrågasätter D-vitaminets betydelse för en frisk och stark benstomme. Stora doser av D-vitamin i tre års tid stärker inte heller skelettet nämvärt.

Tidigare ansåg man att D-vitamin och kalcium tillsammans var en förutsättning för en stark benstomme, men forskning i bland annat Kanada kan inte visa på något sådant samband.

Där undersökte man om höga dagliga D-vitamindoser i tre års tid ökade bentätheten och gjorde benstommen starkare - men man upptäckte ingen sådan effekt.

Forskninsgresultaten redovisas i den ansedda medicinska tidskriften JAMA, Journal of American Medical Association.

311 friska 55 - 70-åringar ingick i studien. De fick olika stora doser av D3-vitamin - 400, 4 000 respektive 10 000 IU (IU står för International Units som är en måttenhet för biologiska och farmakologiska ämnen). Omvandlade till mikrogram är doserna 10, 100 och 250 mikrogram.

När man sedan mätte benstommen visade det sig att samtliga doser höjde D-vitaminhalten i blodet men en högre dos gav varken starkare ben eller högre bentäthet.

Den lägsta dosen D-vitamin var precis lika effektiv, säger forskarna.

Resultaten visar snarare att bentäten till och med minskade en aning hos dem som fick mest D-vitamin, men forskarna säger ändå att man ska vara försiktig när man tolkar det här resultatet,

Ej mot benskörhet

Enligt forskarna är jättedoser D-vitamin ineffektiva om man vill motverka benskörhet och det inte är någon idé att ta en stor dos vitamin i förebyggande syfte.

Det kan ändå hända att resultaten kunde vara annorlunda för personer som lider av D-vitaminbrist eller redan har utvecklat osteoporos. Nu byggde studien på friska personer.

Resultaten omkullkastar heller inte de goda hälsoeffekter som D-vitminintag i vanliga fall har.

Enligt nuvarande rekommendationer i Finland bör vuxna dagligen få en minimindos på 10 mikrogram D-vitamin, äldre över 75 år 20 mikrogram.

Källa: Duodecims pressmeddelande, JAMA

Diskussion om artikeln