Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad positiv till ett svenskspråkigt social- och hälsovårdscentrum vid Åbolands sjukhus

Från 2019
Uppdaterad 16.09.2019 06:29.
ett hus med gula väggar och fönster och en ingång med trädörrar
Bildtext Diskussioner om att utveckla den svenskspråkiga servicen vid Åbolands sjukhus är i startgroparna.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Åbo stad ställer sig positivt till ett förslag om att Åbolands sjukhus i framtiden också skulle erbjuda basvård på svenska. Initiativet har lagts fram av Göran Honga, som är tf direktör för sjukvårdsdistriktet.

Planerna handlar om att Åbolands sjukhus i framtiden skulle erbjuda både basvård och specialvård för svenskspråkiga vid Åbolands sjukhus.

ett hus med gula väggar och fönster och blomrabbat och grön klätterväxt på ena väggen
Bildtext Vem kommer att gå in här i framtiden?
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Det finns också planer på att grunda en palliativ vårdenhet på sjukhuset.

Enligt förändringsdirektör Antti Parpo vid Åbo stad låter planerna realistiska och genomförbara.

Parpo berättar att liknande planer redan diskuterades under den förra regeringstiden i samband med den dåvarande landskaps- och vårdreformen.

Antti Parpo.
Bildtext Arkivbild. Antti Parpo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

- Redan då konstaterade vi att strukturella lösningar är den bästa försäkringen på att vårdtjänster ska kunna erbjudas på båda språken i framtiden. Då gäller det att tydligt profilera en egen enhet med förmågan att tjäna på två språk, säger Parpo.

Parpo säger att Åbolands sjukhus har en tradition av att erbjuda service på både finska och svenska, och att man på ett utmärkt sätt kunde koncentrera olika vårdformer för tvåspråkiga till samma plats.

- Det här är ett av de bästa sätten att säkerställa att vårdtjänster erbjuds på båda språken, säger Parpo.

Ännu i startgroparna

Tidigare i år beslöt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige att Åbolands sjukhus ska slås ihop och bli en del av Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Om planerna som Honga presenterat godkänns skulle det alltså betyda att man kunde få både bas- och specialvård samt palliativ vård på svenska vid samma enhet.

en trädörr med utsmyckade fönster
Bildtext Fönster är öppna för olika alternativ i framtiden.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Diskussionerna kring verksamhetsplanerna är i startgroparna ännu. Mycket hänger också på den nuvarande regeringens planer för social- och hälsovårdsreformen.

Parpo säger ändå att planerna är realistiska, och att den nuvarande regeringen fortfarande har som nationellt mål att grunda nya social- och hälsovårdscentraler.

Tar sin tid

Innan planerna blir verklighet måste de dock godkännas. Parpo gissar att det antagligen flyter ända in till nästa år innan något beslut tas i frågan. Efter det börjar man fundera på hur planerna kunde verkställas.

- Det kan hända att planerna också kräver något slags byte av lokal eller fastigheter och om så sker så tar det ju också sin tid, säger Parpo.

en vit skylt framför en stenvägg bredvid en trädörr
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Fördelarna för kunderna med ett enhetligt vårdcentrum är ändå tydliga enligt Parpo. När människor får tillgång till olika vårdformer på samma plats kommer även grundnivån på de nuvarande vården att höjas, menar han.

- Nu har vi en situation där man inte direkt får någon specialvård på hälsovårdscentralerna, men om vi tänker att man också skulle integrera socialtjänster där, som inte heller för tillfället riktigt fås på hälsovårdscentralerna, så förstärker det helt klart den nuvarande grundnivån. Tjänsterna blir också då mer lättillgängliga för kunderna.

"En resurs för den fortsatta utvecklingen"

Många blev oroliga över hur det skulle gå med den svenskspråkiga servicen vid Åbolands sjukhus efter sammanslagningen med ÅUCS.

Enligt Göran Honga är framtiden för Åbolands sjukhus på kort sikt tryggad via specialsjukvården.

Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes.
Bildtext Arkivbild. Göran Honga.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Men för att trygga det svenska språkets ställning i regionen skulle det vara en fördel att utveckla verksamheten på sjukhuset.

- Om man ser på den svenskspråkiga servicen i Åboland, så skulle det onekligen vara en resurs för den fortsatta utvecklingen, men det är en sak som sjukvårdsdistriktet själv inte kan ta ställning till, utan då borde man starta en diskussion med alla berörda parter i det här.

Liksom Parpo bekräftar även Honga att diskussionerna kring planerna inte fullt ut har kommit igång ännu.

- Det är ändå viktigt att Åbolands sjukhus inte försvinner någonstans, och att det finns möjligheter till utveckling. Det är huvudbudskapet, säger Honga.

Diskussion om artikeln