Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svenska Yle live: Dykstädning av Aura å i Åbo

Från 2019
Svenska Yle live: Dykstädning av Aura å i Åbo - Spela upp på Arenan

Yle Åboland var med när frivilliga dykare städade Aura å. Under Åbodagen lyfte dykarna upp allt möjligt skrot som kastats i ån.

Den traditionella dykstädningen av Aura å har ordnats sedan 1992.

Meningen med evenemanget är att påminna om att Aura å inte är en avstjälpningsplats. Den kulturellt värdefulla ån som strömmar genom stadens hjärta är värd att skyddas.

– Ännu i denna dag slängs sådant i Aura å som inte hör hemma där. Från något annat vattendrag har jag aldrig lyft upp så mycket skrot. Under dessa tider när diskussionen om klimatförändring är aktuell är detta märkligt, säger veterandykaren Jouko Moisala, som är en av eldsjälarna bakom dykevenemanget.

Dykstädning av Aura å i Åbo
Bildtext En del av allt skrot dykarna plockade upp ur Aura å.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Under tidigare år har det ur åns djup lyfts upp bland annat nästan tusen cyklar, parkbänkar, trafikmärken, mobiltelefoner, shoppingvagnar samt en oräknelig mängd flaskor och dryckesburkar.

– Till de mer speciella fynden hör ett amiralitetsankare som uppskattningsvis är från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet, en rund kvarnsten som har vägt 300 kilo och en betongklump som senare identifierades som en miniatyrmodell av en sovjet-rysk ubåt av Typhoon-klass, säger Jouko Moisala.

Dykstädning av Aura å i Åbo
Bildtext Evenemanget ordnas i samarbete med Åbos dykarföreningar.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Allt skrot som draggats ur ån transporteras till Toppå avfallscentral och därifrån vidare till återvinning.

Evenemanget ordnas genom ett samarbete mellan Åbos dykarföreningar med sina frivilliga dykare, Aura å-stiftelsen, Åbos Östersjöutmaning och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH).

I talkot deltar även DG-Diving Group och Turun Seudun Hyötykuljetus.

Finska dykarförbundet belönade år 2018 evenemanget med ett miljöpris.

Dykstädning av Aura å i Åbo
Bild: Yle / Peter Karlberg

Diskussion om artikeln