Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernå kyrkoby skola och Forsby hälsostation på fallrepet, men politiker är eniga: "Lovisa är byarnas stad och ska så förbli"

Från 2019
Roger Turku och Daniel Hannus
Bildtext Fullmäktigeledamöterna Roger Turku (SFP) och Daniel Hannus (SDP) vill fortsätta satsa på att utveckla byarna i Lovisa.
Bild: Yle/Stefan Härus

Är Lovisa fortfarande byarnas stad, trots att man funderar på att dra in hälsostationen i Forsby och vissa byskolor? Det diskuterade två Lovisapolitiker i Yle Östnylands morgonsändning på måndagen.

Till en början fick Lovisapolitikerna ta ställning till huruvida Forsby hälsostation borde bevaras eller inte.

- Jag är helt övertygad om att den ska bevaras. Om vi har ett tillväxtcentrum så varför skulle vi förstöra det genom att ta bort den, frågar sig Strömforsbon Roger Turku (SFP).

Turku säger att det egentligen inte finns så många tillväxtbyar i Lovisa just nu, förutom Forsby.

- Isnäs kan eventuellt få ett lyft tack vare försäljningen av hamnområdet.

Daniel Hannus (SDP) anser att Lovisa måste bevara sin attraktivitet för att folk ska vilja flytta till staden.

- Problemet i Lovisa är att antalet invånare minskar hela tiden. Det är därför hemskt viktigt att vi också erbjuder hälsovårdstjänster i Forsby som är ett område som växer.

"Jag förstår dem som inte vill åka till centrum"

Som Forsbybo och förälder har Daniel Hannus ofta själv haft nytta av en närbelägen hälsostation.

- Då barnen är små är det bra med service nära till hands.

Snart ska stadsstyrelsen och fullmäktige i Lovisa få ta ställning till framtiden för hälsostationen i Forsby.

Grundtrygghetsnämnden i Lovisa gick emot stadens beredning och valde med rösterna 8-3 att förorda att hälsostationen i Forsby bevaras.

Ett vitt hus med svart tak. Ovanför dörren finns en skylt där det står hälsogård terveystalo.
Bildtext Hälsostationen i Forsby borde bevaras, anser både Daniel Hannus (SDP) och Roger Turku (SFP).
Bild: Yle/Mira Bäck

Roger Turku, som själv bor i Strömfors långt borta från Lovisa centrum, är van vid att all service inte kan ligga bredvid hemknuten.

- Jag har valt boendeplatsen själv och vi har 23 kilometer asfaltsväg in till staden. Det är helt okej att besöka Lovisa hälsocentral men jag förstår dem som inte vill åka buss eller taxi till centrum.

Turku konstaterar att han kanske inte tycker att det är så enkelt längre den dagen han inte mer har körkort eller egen bil.

Antalet bussturer i Lovisanejden har blivit färre på sistone, konstaterar Daniel Hannus.

- Man kan ändå ta sig ganska smidigt från Forsby till Lovisa centrum men ibland skulle man önska sig fler bussturer, säger han.

"Jag är beredd att fundera på att stänga skolan"

Enligt Lovisa stads strategi är Lovisa den bästa småstaden i Finland och ”byarnas stad”. Men är Lovisa fortfarande det, om det går så att hälsostationen dras in och man väljer att lägga ner byskolor?

- Som jag nu ser det handlar det kanske om en byskola som kommer att dras in. I övrigt satsas det på byarna och jag tror inte att någon vill gå in för att ändra strategin under de två år som återstår av den här fullmäktigeperioden, konstaterar Roger Turku (SFP).

Enligt Turku är det Pernå kyrkoby skola som i första hand kommer att diskuteras då politikerna ser över nätet av byskolor.

- Jag är beredd att fundera på en stängning av den, men i så fall ska det finnas goda motiveringar till att skolan inte bevaras. Vi vet å andra sidan att vår nya skola i Forsby blir attraktiv och att avståndet till den inte är oöverkomligt, säger Turku.

Skolhus i Pernå.
Bildtext Pernå kyrkoby skola är liten, och frågan är om eleverna flyttas till en annan skola. Snart ska Lovisapolitikerna börja ta itu med nätet av byskolor.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Daniel Hannus (SDP) kan tänka sig att dra in skolan om det inte finns tillräckligt med elever.

- Man måste ändå ta allt i beaktande och inte stänga bara för att det ska sparas pengar. Vi får inte satsa bara på centrum.

I övrigt tycker Hannus att det är viktigt med byskolor och han har själv varit elev i en mindre skola.

- Jag tycker att det är kortsiktigt att dra in byskolor. Man ska ha något kvar på landet också, annars kan folk inte bo där.

Positiv attityd till vindkraft i Tetom

Daniel Hannus anser att Lovisas nuvarande strategi är bra. Den gäller mellan 2017 och 2022.

För Lovisa stad kommer ändå ekonomin att vara en stor utmaning de kommande åren. Staden satsar på flera stora investeringar, bland dem bostadsmässan 2023.

- Man ska vara lite försiktig så att det blir pengar kvar också till byarna, anser Hannus.

Roger Turku anser att Lovisa måste ha råd med byarna också framöver.

- I går hörde jag i nyheterna att hundratals kommuner blir tvungna att säga upp folk. Vi har ännu inte kommit till det i Lovisa och förhoppningsvis klarar vi oss utan sådana åtgärder.

I Tetom nära Forsby finns planer på vindmöllor, vilket många invånare har motsatt sig. Roger Turku vill gärna lyfta upp möllorna till diskussion då man diskuterar hur Forsby och byarna ska utvecklas framöver.

- Beslutet om byggnadstillstånd fattas antagligen på nästa års sida, men jag har talat med många av våra SFP-politiker om det här. Mer och mer börjar man anse att vi inte förstör Forsby genom att ge tillstånd till möllorna.

"Lite oljud är ingen orsak att låta bli att bygga"

Roger Turku tycker att de 280 meter höga vindmöllorna kommer att synas och höras för mycket på området.

Daniel Hannus kan däremot tänka sig vindmöllor i byarnas stad och han är över lag för vindkraften som energiform.

- Det är smart att använda energin från vinden och det är förnybar och ren energi. Men om det finns risker för hälsan måste man förstås ta dem i beaktande.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel.
Bildtext Inte på min bakgård? Politikerna är oense om vindkraften i Tetom i Lovisa. Huruvida vindmöllor byggs eller inte borde klarna under nästa år.

Hannus konstaterar att politikerna fortfarande väntar på en utredning om den saken. Men bara det att vindmöllorna har lite oljud tycker han inte att är en tillräcklig orsak för att inte bygga dem.

- Vi har motorvägen i närheten och om jag har förstått rätt har vindmöllorna mindre oljud än den.

Hannus säger att han kan tänka sig möllor nära Forsby och att han inte tycker att möllorna ser fula ut.

"Det kommer att kosta en del"

Snart har det gått 10 år sedan kommunsammanslagningen i Lovisanejden. I samband med den hette det att staden ska fortsätta satsa på service i byarna och inte bara centrum.

Hur väl har staden lyckats med att erbjuda service i byarna?

- Bättre skulle det ha kunnat gå, men över lag har Lovisa centrum fått färre statliga institutioner. Centraliseringen är på gång i Finland, tyvärr, säger Roger Turku.

Daniel Hannus tycker att man över lag lyckats bevara skolor och service i byarna, men också han beklagar centraliseringsivern som pågår globalt.

Hur svårt blir det i praktiken att fortsätta vara byarnas stad?

- Det kommer att kosta en del, men man måste prioritera vad man vill ha. Jag tycker att vi ska fortsätta med byarnas stad. En viktig faktor för dem som funderar på vart de vill flytta är livskraftiga byar med tjänster och skolor, säger Hannus.

"Investeringar måste strykas"

Också Roger Turku vill satsa på byarnas stad. Lovisa har redan byggt mycket i byarna och i Forsby är ny tomtmark på kommande.

- Tomterna kan vara attraktiva, eftersom priset är en tredjedel jämfört med de tomter som finns i Borgå.

Och för att få mer pengar till byarna är Turku också beredd att stryka en del av de kommande årens investeringar. Det här blir man hur som helst tvungna att göra i Lovisa, säger han.

- Skolorna har tagit sitt och vi har problem med den finska skolan som hade dålig luft och taket kom in. Vi får kanske strida om vem som betalar för Harjurinteen koulu i rätten i flera år.

En vid bild av matsalen. En stor hög med isoleringsmaterial ligger på golvet.
Bildtext Takraset och inneluftsproblemen i den nya delen av Harjurinteen koulu i Lovisa kan bli en utdragen rättsprocess. Lovisa stad vill att byggbolaget står för kostnader som skadorna ledde till.
Bild: Yle/ Lone Widestam

16.9.2019: Vi kollar var man nu kan hitta en taxi i Borgå och studiodiskussion om Lovisa som byarnas stad

20:30

Diskussion om artikeln