Hoppa till huvudinnehåll

Fixa värnplikten

Valmöjligheterna är färre för svenskspråkiga - en finlandssvensk värnpliktig hamnar med största sannolikhet i Dragsvik

Från 2019
Uppdaterad 22.09.2019 17:17.
Programmet är inte längre tillgängligt

Ungefär 90 procent av de svenskspråkiga som väljer militärtjänst tjänstgör i Dragsvik.
- Ifall en svenskspråkig garnison ska tryggas, borde vi få alla att gå i Dragsvik säger premiärlöjtnant Tom Sundell till Svenska Yle.

Han medger att valmöjligheterna för de svenskspråkiga är färre än för finskspråkiga.
- I princip kan man säga på det sättet. Vi tar i beaktande allas åsikter, men besluten görs utgående från våra behov, fortsätter han.

Det är alltså fritt fram för de värnpliktiga att önska sig till finskspråkiga brigader, det är bara Nylands brigad som ger svenskspråkig beväringsutbildning. Och enligt Sundell finns inga kvoter för finlandssvenskar till flottan eller till specialtrupper.

Undersergeant Tuomas Toukosalo i militärstugan iklädd stridsmundering med kamoflagehjälm
Bildtext Tuomas Toukosalo ville lära sig svenska och åkte till Dragsvik.
Bild: Maud Stolpe/Yle

”Dragsvik låter bra”

Elias Renkonen, som är på uppbåd i Korsholm, har precis fått höra att han kommer att tjänstgöra i Dragsvik.

- Båda mina bröder har varit i Dragsvik och de tyckte om det. Min ena bror var där i ett helt år, så det verkar vara bra, säger Renkonen.

Karta över truppförband i Finland
Bild: Miro Johansson / Yle
Ca 90% av svenskspråkiga beväringar tjänstgör på Nylands Brigad
Bild: Miro Johansson / Yle
Graf över svenskspråkiga som ska tjänstgöra i kontingent 1/2020
Bild: Miro Johansson / Yle
Antal beväringar i Nylands brigad
Bild: Miro Johansson / Yle

Alla i Dragsvik är inte finlandssvenskar

År 2019 har lite över 1400 värnpliktiga börjat tjänstgöringen vid Nylands brigad och mängden har inte varierat speciellt mycket de senaste åren. Men alla är inte finlandssvenskar. Tuomas Toukosalo valde Dragsvik, trots att han är finskspråkig.

Soldatklädda Sebastian Peltola och Tuomas Toukosalo sitter på soldathemmets terass i Dragsvik
Bildtext Sebastian Peltola och Tuomas Toukosalo sitter på soldathemmets terrass i Dragsvik
Bild: Maud Stolpe/Yle

- Jag tänkte att det skulle vara skoj att lära mig svenska. Jag har också hört att kustjägarverksamheten är en lite tuffare utbildning och det tyckte jag att verkade kul, säger undersergeant Toukosalo på flytande svenska.

Sebastian Peltola sitter i militärstugan i Dragsvik och packar sin ryggsäck
Bildtext För Sebastian Peltola var Dragsvik ett självklart val.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Sebastian Peltola från St: Karins tjänstgör också i Dragsvik.
- Jag har alltid tänkt att jag åker till Dragsvik. Det är dit som alla finlandssvenskar söker så det var ett naturligt val, säger Peltola.

Även civiltjänstgörare har färre valmöjligheter

Den som väljer civiltjänstgöring åker till Lappträsk på kurs. För de finskspråkiga finns fyra utbildningsinriktningar att välja mellan, medan de svenskspråkiga endast kan gå en utbildning. Enligt utbildningsexpert Katarina Haddas von Martens finns det för få finlandssvenskar för att man ska kunna ordna fyra olika utbilningar på svenska. Men den svenskspråkiga är en blandning av olika inriktningar.

Lampola vid civiltjänstcentralen i lappträsk.
Bildtext På civiltjänstgörarcentralen i Lappträsk ordnas utbildningar för civiltjänstgörare.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Det finns finlandssvenskar som inte gillar att de inte har samma val som de finskspråkiga. Men vi har finlandssvenskar i alla kontingenter, säger Katarina Haddas von Martens och påpekar att de finskspråkiga utbildningarna också finns till finlandssvenskarnas förfogande.

Ingen finlandssvensk kvinna ännu i civiltjänstgörarcentralen

Kvinnor som gör civiltjänsten är sådana som hunnit svära faneden och som sedan avbryter militärtjänsten. I så fall är de tvungna att göra civiltjänst.

Ni sköter om era kvinnor för bra. Ingen av dem kommer hit.

Katarina Haddas von Martens, utbildningsexpert

Hittills har det inte dykt upp en enda finlandssvensk kvinna.

- Vi var i Dragsvik i våras och då sa jag att ni sköter om era kvinnor för bra. För ingen av dem kommer hit, säger Haddas von Martens.

Den här artikeln är en del av Svenska Yles granskning Fixa värnplikten.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln