Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ungern tillbakavisar beskyllningar om brott mot EU:s värderingar - beskyller EU för politisk hetsjakt

Från 2019
Uppdaterad 17.09.2019 08:04.
Ungerska Europaministern Judit Varga med finländska kollegan Tytti Tuppurainen.
Bildtext Ungerns justitieminister Judit Varga beskyller EU för hetsjakt mot landet. T.h. Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen.
Bild: Stephanie Lecocq / EPA

Det rättsliga läget i Ungern debatterades vid Europaministrarnas sammanträde i Bryssel igår. Med Finland i spetsen krävde EU-länderna svar från Ungern om hur rättsstatsprincipen efterlevs i landet. Ungern beskyller de övriga medlemsländerna för hetsjakt.

Även om innehållet i utfrågningen av Ungern var konfidentiellt så gav den ungerska justitie- och europaministern Judit Vargas utspel på sociala medier en fingervisning om hur man i ungerska regeringskretsar ser på den process som Europaparlamentet inledde mot landet för ett år sedan.

På Twitter skriver Varga att man valt att ställa Ungern vid skampålen för att landet motsätter sig det Varga kallar för massimmigration till Europa.

Tongångarna är i linje med de uttalanden som Ungerns starke man - premiärminister Viktor Orban kommit med i diverse sammanhang - där Ungern framställs som ett offer för en politisk kampanj som riktar sig mot landet.

En majoritet av EU-länderna ser däremot oron över utvecklingen i Ungern som befogad. Listan på orosmoment är lång: Det rättsliga läget i landet, yttrandefriheten, respekten för minoriteter och korruption.

Samtidigt får Ungern också stöd för sin linje - först och främst från Polen - som är indragen i en liknande process med EU.

Rättsstatsprincipen en ledstjärna för Finlands ordförandeskap

Finland har i egenskap av ordförandeland varit pådrivande i att betona vikten av att EU:s grundläggande värderingar respekteras av alla EU-länder.

Nu jobbar man för att få respekten för rättsstatsprincipen som ett kriterium i EU:s långtidsbudget, berättar Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen.

- I de fleråriga budgetramarna kommer vi att ha en mekanism för att koppla rättsstatsprincipen till våra budgetresurser. En sådan villkorlighet är jätteviktig för oss, och vi har fått mycket stöd från andra medlemsstater.

Hur sannolikt är det att en sådan konditionalitet godkänns som en del av EU:s mångåriga budgetram?

- Jag skulle gärna säga hundra procent, men det kan jag inte. Men det är mycket sannolikt, säger Tuppurainen.

Vid gårdagens möte fattades inga konkreta beslut om hur man går vidare med det så kallade artikel 7-förfarandet mot Ungern.

Detta klarnar under de närmaste veckorna och månaderna, konstaterar Tuppurainen.

Diskussion om artikeln