Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Posttjänsterna måste förnyas säger Medieförbundet - max en gång post per dag

Från 2019
Uppdaterad 18.09.2019 14:17.
Tidning sticker ut från postlåda
Bildtext Post en gång per dag föreslår Medieförbundet, för att få bukt med växande distributionskostnader.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Intresseorganisationen Medieförbundet har låtit göra en utredning kring hur postutdelningen för konsumenten kommer att utvecklas. För att rädda postutdelningen behövs tre åtgärder.

Att slå samman skilda distributioner är den första åtgärden. Det vill säga istället för att dela ut tidningar på morgonen och övrig post längs dagen skulle all post delas ut en gång per dag.

- Vi hoppas att där det nu är två utdelningsrundor per dag, dagstidningen på morgonen och brevpost senare på dagen, skulle allt delas ut tidigt på morgonen, säger Jukka Holmberg vd för Medieförbundet, en intresseorganisation för företag inom mediebranschen och den grafiska industrin.

Den andra åtgärden är att kedjor och aktörer som distribuerar post konkurrensutsätts. Den tredje åtgärden är:

- Att Postis roller blir tydligare. Rollen som marknadsaktör separeras från Postis roll som servicedistributör, fortsätter Holmberg.

Han anser att mediebranschen måste agera nästa år, 2020, även om de i sin beställda utredning har tittat på utvecklingen under de närmaste tio åren fram till 2030.

- Den nuvarande strukturen för hur post delas ut borde inte längre stödas, anser Holmberg.

Brev i skärgården
Bildtext Brevposten minskar snabbast
Bild: YLE/Linus Hoffman

Branschen räknar med att det på grund av distributionskostnaderna uppstår ett underskott på cirka 320 miljoner varje år, i fall inga förändringar görs. Volymerna att distribuera krymper hela tiden medan kostnaderna för att dela ut stiger.

Medieförbundet menar all post

Med post talar vi inte om aktiebolaget Posti, inte heller talar vi om försäljning av postprodukter som till exempel frimärken. Vad vi avser med post är all post som kommer in genom brevinkastet eller i brevlådan till konsumenten, säger man på Medieförbundet. Det handlar om gratistidningar, direktreklam, stads- och dagstidningar och brevpost.

- De volymer som krymper snabbast är brevposten, medan takten är långsammare för prenumerationerna på tryckta tidningar, uppger Holmberg.

Hur tar beslutsfattarna emot reformen?

Medieförbundet har presenterat åtgärderna för beslutsfattare. Holmberg säger att de är medvetna om utmaningarna i branschen och att det under den förra regeringsperioden utlovades en utredning. Nu hoppas han den nya regeringen snabbt tar sig an utredningsarbetet.

Postlagen dikterar utdelning och distribution i nuläget och staten är ägare till aktiebolaget Posti.

E-tidningar och miljö

Finländarna har inte än så länge tagit till sig de digitala tidningarna i den omfattning att pappersversionen ser ut att avvecklas. Medieförbundet säger att branschen satsar på den elektroniska konsumtionen och i den takt konsumenterna flyttar över och börjar betala för de här produkterna gläder sig branschen.

- Efterfrågan på tidningar i pappersversion är fortfarande stor och branschens största intäkter kommer från dem.

Fortfarande är det prenumerationerna som inbringar mest pengar, säger Holmberg som också är förbundsdirektör för Tidningarnas Förbund.

Postbåten Plåtfia
Bildtext Tveksamt om posten delas ut fem gånger i veckan i framtiden
Bild: YLE/Linus Hoffman

Är fem gånger post i veckan realistiskt 2030?

När det gäller att hitta mer kostnadseffektiva sätt för distributionen är det ändå troligt att också antalet utdelningsdagar per vecka i framtiden ses över.

- Redan nu utdelas post mer sällan i glesbygden än i tätorter. Det här blir vi också tvungna att fundera över, säger Holmberg och tillägger att genom att minska på utdelningsrundorna är det också en klimatsmart lösning.

Här kan du läsa hela Medieförbundets utredning

Artikeln uppdaterades 18.9 med ett förtydligande kring Medieförbundets roll.

Diskussion om artikeln