Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ökad tillgänglighet eller ökad trängsel? Planen på den nya centrumtunneln delar politikernas åsikter

Från 2019
Från vänster står Veronika, Marcus och Ted mellan Akademiska Bokhandeln och Stockmanns varuhus i Helsingfors, leende mot kameran och med ytterkläder på.
Bildtext Veronika Honkasalo (VF), Marcus Rantala (SFP) och Ted Apter (Saml).
Bild: Yle/Alexander Beijar

Ett Helsingfors centrum med fler gågator och färre bilar. Så heter det i planen för den så kallade centrumtunneln - där 40 000 bilar ska köra under stadskärnan varje dag. Men politikernas åsikter om tunneln går isär.

Enligt planen kan det i framtiden bli möjligt för bilister att köra genom tunneln hela vägen från Hermanstad via Sörnäs till Västra hamnen.

Samlingspartiets Ted Apter säger definitivt ja till en centrumtunnel. Han anser att Helsingfors måste göras mera attraktivt.

Enligt Apter hjälper tunneln såväl fotgängare som cyklister och användare av kollektivtrafiken - men också bilister och de som bor runt omkring Helsingfors.

- Det skulle innebära ett bättre huvudstadsområde för alla, säger han.

Marcus Rantala (SFP) är också för en centrumtunnel och ser den som en möjlighet att öka dragningskraften och tillgängligheten i Helsingfors centrum.

- Dessutom kan vi utveckla ett fotgängarcentrum då vi får speciellt den tunga trafiken under jorden. Det blir mindre avgaser, mindre oljud och vi får en smidig trafik till våra hamnar, säger Rantala.

- Jag tror att den här tunneln är bra för Helsingfors som finns på en udde, säger han.

Men Veronika Honkasalo (VF) tycker att centrumtunneln är både ekonomiskt och ekologiskt ogynnsam.

- Tunneln beräknas kosta 1,4 miljarder och det finns inga planer för hur man täcker den kostnaden, säger Honkasalo.

Hon förhåller sig också skeptiskt till att tunneln ökar tillgängligheten eller sysselsättningen.

- Dessutom måste staden prioritera klimatfrågor, säger hon.

Människor i Helsingfors
Bildtext Enligt planerna minskar en tunnel biltrafiken på Norra Esplanaden.
Bild: Yle/Tega Oke

Bilar bort från stadsmiljön

Enligt den förberedande utredningen ska omkring 40 000 bilar per dag köra genom tunneln.

Ted Apter säger att en tunnel under stadskärnan har en positiv inverkan på människors vardagsliv.

- Många sitter fast i rusningstrafiken och det är tid bort från familjen. Men det är förstås ett helhetsvärde som är svårt att sätta en siffra på.

Honkasalo tror inte att tunneln minskar biltrafiken i centrum, men däremot att trängseln vid utgångarna ökar.

- Om vi tänker på genomfartstrafiken, så ökar tunneln antalet bilar som åker genom centrum, till exempel från Esbo.

Hon säger att i stället är kollektivtrafiken och ekologiska lösningar värda att satsa på.

- Vi vet att de som kommer till centrum för service och butiker använder kollektivtrafik eller cykel. Det är bara en liten del som använder bil, säger hon.

Rantala anser å sin sida att det ena inte behöver utesluta det andra och ser centrumtunneln som ett komplement till kollektivtrafiken.

- Enligt den inledande undersökningen minskar biltrafiken med 60 procent på Esplanaden tack vare centrumtunneln. Det gör att man kan utveckla området för cyklister och fotgängare och öka tillgängligheten för alla trafikformer.

Röda och blå streck på en karta på Helsingfors centrum. Strecken visar var Centrumtunneln och Sörnästunneln går.
Bildtext Centrumtunnelplanerna från Hermanstad till Västra Hamnen.
Bild: Google maps / Grafik: Lukas Rusk

Rantala anser att en tunnelavgift är en bra idé.

- Då kan man genom priserna styra vilken trafik som prioriteras i tunneln.

Honkasalo säger däremot att en avgift inte är tillräcklig för att täcka tunnelkostnaderna - och får medhåll av Apter.

- Det finns ingen finansieringsmodell för tunneln ännu, men utvärderingsförslag är på kommande nästa vår, säger Apter.

Nu ska politikerna i stadsmiljönämnden i Helsingfors ta ställning till planen för centrumtunneln.

Men Rantala tycker att den redan är försenad.

- Vi borde ha byggt den här tunneln för länge sedan. Då skulle vi ha kunnat skapa ett betydligt mera trivsamt centrum redan nu.

Här kan du lyssna på hela debatten om centrumtunneln:

Politikerna oense om Centrumtunneln - är den värd pengarna eller inte?

15:54

Diskussion om artikeln