Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vallåkrar inte så farlig miljöbov som man trott - Naturresursinstitutet: "Djurgårdar har haft ett onödigt dåligt rykte"

Från 2019
Uppdaterad 18.09.2019 12:54.
Korna Nyljetta och Misolde i den gamla ladugården.
Bildtext Djurgårdarna har haft ett onödigt dåligt rykte visar nu forskning kring fosforutsläppen.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Vallåkrarna släpper ut betydligt mindre fosfor än man har trott. Det visar en undersökning som Naturresursinstitutet Lukes gjort där man mätt hur mycket näringsämnen som rinner ut från en typisk vallåker.

Andreas Johansson, som driver en mjölkgård på ön Heisala i Pargas, är inte förvånad över resultaten, men ändå nöjd över att få bekräftat det han länge misstänkt.

- Förstås har vi ju inte mätt och inte heller kommit till några direktresultat, men många har förundrat sig över det. Kan det faktiskt vara att så enkelt att det är samma schablonmässiga urlakning från alla sorts åkrar? Och det har kanske ”pärtat lite” att vi inte haft noggrannare forskningsresultat. Så det känns riktigt bra faktiskt att få ta del av de nya resultaten.

En bonde kelas med sina kor.
Bildtext Andreas Johansson tittar till sina kossor.
Bild: Privat

I ljuset av de nya siffrorna efterlyser Johansson mer forskning kring avrinningen.

- Jag hoppas man forskar mer i det här och ser vad annat som påverkar näringsurlakningen. Jordstruktur, dränering och väderleksförhållanden, till exempel. Ju noggrannare forskningsresultat, som stöder metoderna vi odlar, desto enklare är det att sätta in åtgärderna på rätt ställe. Både för hela branschen och i synnerhet gårdsvis.

Överlag kunde man i Finland ha en bättre kontakt mellan forskningen och de som jobbar med jordbruk, anser Johansson.

- Det är ändå livsmedel vi producerar på ett eller annat sätt. Vi skulle vilja göra det så bra som möjligt, när det gäller både ekonomi, kvalitet och miljö.

Djurgårdarna har haft ett onödigt dåligt rykte

Vallodling på djurgårdar släpper ut betydligt mindre fosfor än man hittills har räknat med, visar resultat från projektet Kiertovesi.

Resultaten från Lukes forskning visar att mängden fosfor som urlakas ur vallåkern är mer än hälften så stor - 0,43 kilogram per hektar, jämfört med 1,1 kilogram, som tidigare varit det uppskattade värdet.

- Vi har haft en ganska föråldrad bild av hur stor avrinningen är. Nu märkte vi i vår nya analys att avrinningen är klart mindre än vi tidigare trott, berättar Perttu Virkajärvi, ledade forskare vid Luke.

Vid Luke betonar man att den här upptäckten bara gäller åkrar där man odlar vall. På vallåkrar odlas alltså växter som används till djurfoder.

- Resultaten visar att avrinningseffekterna från boskapshushållning har varit överdrivna. Med hänvisning till tidigare uträkningar har djurgårdarna i onödan pekats ut för sina stora fosforutsläpp, säger Virkajärvi.

nainen syöttää lehmille ruohoa aidan raosta
Bildtext Två kalvar betar högt gräs i utkanten av inhägnaden.
Bild: YLE/Mikko Ahmajärvi

Den tidigare siffran på 1,1 kilogram fosfor per hektar baserar sig på tidigare undersökningar som gjorts på mindre, leriga avrinningsområden i södra Finland. Siffran är ett medeltal för alla typer av åkermark, men de nya resultaten ger mer exakt resultat specifikt för vallåkrar.

I det senaste projektet har man använt material som samlats in från tre områden under 25 års tid i Jockis, Toholampi och Maaninka, där cirkulationen av näringsämnen och avrinningen av näringsämnen undersöktes i bred skala.

Artikeln är uppdaterad 18.09.19 klockan 12:53 med några språkliga korrigeringar i texten.

Diskussion om artikeln