Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg föreslår att Leksvallvägen blir allmän väg - de som bor vid vägen leda på att behöva stå för underhållet

Från 2019
Splitternya sommardäck.
Bildtext Trafiken på vägen är livlig menar invånarna. Arkivbild.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Raseborgs stad föreslår att Leksvallvägens ändras från enskild väg till allmän väg på grund av mängden trafik. Sedan i fjol har invånarna själva varit tvungna att sköta underhållet av vägen, vilket de anser oskäligt.

Tekniska nämnden beslutade på sitt möte i tisdags (17.9) att föreslå till staten att vägens klassificering justeras till allmän väg.

Raseborg avskrev sig ansvaret

Den drygt sex kilometer långa vägen var tidigare en del av landsvägen till Hangö. På 1970-talet ändrades dess status till enskild väg då Hangövägen byggdes.

På den tiden hörde Leksvall till Ekenäs landskommun. Kommunen tog på sig ansvaret för att underhålla vägen. Efter kommunsammanslagningarna har ansvaret fallit på Ekenäs och senare Raseborg.

I fjol beslutade Raseborg sluta underhålla vägen.

Oskäligt att behöva stå för asfaltering

De som bor vid Leksvallvägen anser det oskäligt att de ska ta hand om vägunderhållet och har därför vänt sig till staden med ett initiativ att vägen blir en allmän väg.

Som argument nämner de bland annat att den belastas av Försvarsmaktens fordon och trafik till Dagmarskällan. Den kommer också att förlängas till 7,6 kilometer då den planskilda korsningen i Skogby byggs.

Dessutom är vägen asfalterad och att invånarna menar att staden inte kan förutsätta de står för kostnaderna för att reparera och underhålla asfalten.

Tekniska centralen har fört diskussioner med experter från Närings- trafik- och miljöcentralen, markägare och vägdelägare.

Centralt är att den allmänna trafiken ökat under de senaste årtiondena och därför lägger staden nu fram ett förslag om att Leksvallvägen blir en allmän väg.

Diskussion om artikeln