Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hon forskar i varför framgångsrika män och kvinnor hoppar av sina arbeten: "Livet är inte linjärt som en karriärstege som man ska klättra"

Från 2019
Uppdaterad 23.09.2019 17:38.
Forskardoktor Ingrid Biese
Bildtext Tröskeln för att följa sina drömmar är jättehög, konstaterar Ingrid Biese som forskar i varför framgångsrika män och kvinnor hoppar av sina jobb.
Bild: Sofie Gammals/Yle

Människan har ett behov av att ha kontroll över sitt liv och göra något som känns meningsfullt. Men många tappar den röda tråden. Då behövs det en förändring i livet.

För att vi människor ska må bra att det viktigt att vi trivs med vår vardag. Men samhället har höga förväntningar på oss och livet blir lätt för hektiskt.

Ingrid Biese är forskardoktor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hon forskar i varför framgångsrika män och kvinnor hoppar av sina jobb.

Biese talar om hur viktigt det är att kunna skapa ett koherent narrativ om vårt liv och arbete. Hon beskriver det som en sorts självberättelse, som berättar vem jag är, vad jag gör och varför jag gör det jag gör.

- Alla måste kunna göra det för sitt välmående, säger Biese.

Hon säger att människor i dag har allt svårare att skapa ett koherent narrativ.

I sin undersökning har Biese talat med framgångsrika män och kvinnor som har tappat den röda tråden i livet och kommit fram till att de behöver en förändring.

Därför har de tagit beslutet att hoppa av sina framgångsrika jobb för att börja med något helt annat.

Biese säger att en orsak till att människor upplever att de behöver en förändring är osäkerheten inom företagsvärlden. Dessutom ska allt vi gör gå väldigt snabbt och vi ska hela tiden vara tillgängliga.

Svår process

Att hoppa av ett välbetalt jobb efter att man klättrat upp på karriärstegen är inte lätt för någon.

- Det är inte ett lätt beslut och det är inte heller en lätt process, säger Biese.

Många drömmer om en annan vardag. I medierna kan man följa med människor som följer sina drömmar och seglar världen runt eller öppnar ett hotell i Frankrike.

- Men tröskeln att följa sina drömmar är jättehög, säger Biese.

Det är betydligt svårare för män att hoppa av än vad det är för kvinnor

― Ingrid Biese

Beise berättar att det är en utdragen process att hoppa av sitt arbete.

- Ofta har de som hoppar av inte haft en tanke om att göra det trots att de kanske har varit överarbetade.

- Men sedan har någonting hänt som har fått dem att inse att det måste ske en förändring.

Biese säger att alla går igenom en kris i något skede. Men i slutändan upplever de sitt val som väldigt positivt och som en stor lättnad.

Hon konstaterar att processen för män och kvinnor som hoppar av liknar varandra.

- De går genom ganska liknande processer när de kommer till insikten om att “nu kan jag inte göra det här mera, nu måste jag göra något annat”.

Skillnader mellan män och kvinnor

Avhopparprocessen ser alltså relativt lika ut för män och kvinnor. Men däremot resonerar de på olika sätt kring varför de har hoppat av.

Biese säger olikheterna beror på de sociala förväntningarna som skiljer sig mellan män och kvinnor.

- Om en kvinna har barn så är det en fin sak om hon vill ta hand om sitt barn istället för att fortsätta jobba, säger Biese.

Man ifrågasätter inte om en kvinna hoppar av. För män är det däremot tvärtom.

Biese påpekar att trots att vi bor i Finland, som anses vara ett av de mest jämställda samhällen i världen, så finns det en större förväntan på män.

- I Finland har vi något som vi kallar för “the breadwinner ideal”; idealet om att det är mannen som jobbar och tjänar pengar och ska försörja familjen.

Därför är trycket på männen mycket större än vad det är på kvinnor.

- Det är betydligt svårare för män att hoppa av än vad det är för kvinnor.

Fler av männen som Biese pratade men kände också att de måste kunna försörja en framtida familj, trots att det inte var aktuellt just nu.

Forskardoktor Ingrid Biese
Bildtext Ingrid Biese tycker vi måste jobba med organisationskulturerna.
Bild: Sofie Gammals/Yle

En annan skillnad är att kvinnor ofta upplever sina problem som individuella medan männen inte gör det på samma sätt.

När kvinnor hoppar av upplever att de ofta att de har svårt att orka med både karriär och familj.

- Många upplever att det här är bara jag och det här är bara mitt problem “andra verkar ju klara det bra, men för mig går det inte”.

Biese säger att en orsak till det kan vara att man som kvinna helst inte ska prata så mycket om sina barn i företagsvärlden.

Hon säger att kvinnornas berättelser var alla väldigt lika varandra. Trots att de alla upplevde sina problem som individuella.

Männen upplevde däremot att det var något som inte fungerade på företaget eller att arbetssättet borde har varit annorlunda.

- De upplevde att det var omgivningen som gjorde att det blev jobbigt, säger Biese.

Människonära arbeten lockar

De personer som hoppar av sina framgångsrika arbeten slutar inte jobba, utan söker sig till något nytt. Och det handlar om alla möjliga jobb.

Biese har ändå sett ett mönster i hurdana arbeten männen och kvinnorna söker sig till.

- De arbeten som de söker sig till har en vårdande aspekt som har med människor och relationer att göra.

En del börjar arbeta inom vårdbranschen och andra börjar arbeta med barn eller som coacher.

- Många organiserar sina liv så att de har mera plats för relationer i sina liv.

Det viktigaste är upplevelsen av kontroll

― Ingrid Biese

Den stora skillnaden mellan de nya och de gamla jobbet är kontroll.

På det nya jobbet upplever de att de har mera kontroll över när de jobbar, hur de jobbar och var de jobbar. De upplever också att de kan kontrollera fritiden bättre och skapa mera tid för familjen.

Biese säger att det inte behöver handla om stora förändringar i praktiken.

- Det viktigaste är upplevelsen av kontroll, säger Biese.

Organisationskulturen måste förändras

Biese säger att organisationskulturerna borde förändras för att människor inte ska tappa kontrollen och känns sig tvungna att hoppa av sitt jobb.

Hon säger att det talas mycket om mångfald och diversitet och olika sätt att jobba i företagsvärlden.

- Men faktum är att vi har en ganska snäv bild av vad som är ett bra sätt att arbeta.

Hon menar att det borde finnas en tydligare definition av vad en bra arbetstagare är och vad som krävs för att göra karriär.

Livet är inte linjärt som en karriärstege som man ska klättra

― Ingrid Biese

Biese konstaterar att det görs en massa innovationer hela tiden, men när vi tittar på hur vi definierar karriär och hur vi förväntar oss att människor ska jobba så händer det egentligen ganska små förändringar.

- Alla är olika och behöver olika saker. Alla jobbar på olika sätt.

Hon konstaterar att livet går i cykler och ibland måste vi kunna satsa på andra saker än jobbet.

- Livet är inte linjärt som en karriärstege som man ska klättra.

Biese säger att vi behöver arbetsplatser som kan tillåta en mångfald och mera empati.

Många upplever att de inte kan vara sig själva på arbetsplatsen, vilket påverkar arbetet och hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen.

Men om vi kan vara oss själva och känner varandra bättre så bemöter i varandra på ett annat sätt.

Då kan vi också bättre lita på varandra.

Om vi kan lita på varandra så behöver ingen vara misstänksam att arbetet inte blir gjort trots att alla inte är på kontoret.

- Jag tycker att vi helt enkelt måste jobba mera med organisationskulturerna, säger Biese.