Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bo-Göran Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka - se sändningen från ceremonin

Från 2019
Uppdaterad 29.09.2019 10:05.
Programmet är inte längre tillgängligt

Bo-Göran Åstrand vigs på söndagsförmiddagen till Biskop i Borgå stift. Det sker vid en högmässa i Borgå domkyrka.

Yle sänder ceremonin på Arenan och i Yle Fem med start klockan 10 samt i förkortad version i Yle Vega kl 13.03. Arenasändningen kan man se genom att klicka på bilden ovan.

På Yle Arenan kommenteras biskopsvigningen av Lucas Snellman och Hedvig Långbacka. På Arenan finns dessutom teckenspråkstolkning.

Sändningen ligger kvar på Arenan i 30 dagar.

Pampig ceremoni med många biskopar som deltar

Biskopsvigningen är en ceremonirik gudstjänst med flera moment och många inbjudna gäster, både lutherska och ekumeniska. Minister Anna-Maja Henriksson deltar med textläsning.

Ärkebiskop Tapio Luoma viger Bo-Göran Åstrand till biskopsämbetet. Utöver ärkebiskopen deltar både finländska och utländska biskopar.

Den tidigare biskopen Gustav Björkstrand som är professor emeritus i kyrkohistoria berättar att de utländska biskoparnas medverkan är en tradition som påminner om Kristi världsvida kyrka.

Bland de assisterande biskoparna finns Sverige, Norge och Danmark representerade och utöver det deltar även biskopar från Ingermanland, Estland, Irland och Island i gudstjänsten.

Lutherska och anglikanska kyrkorna i samarbete

Att det är biskopar från just de här länderna som deltar har sin bakgrund i Borgåöverenskommelsen, berättar Björkstrand.

Borgåöverenskommelsen är ett teologiskt samarbetesdokument som underteckandes 1992 och var resultatet av en mycket lång teologisk process som går tillbaka ända till 1950-talet.

I samarbetsdokumentet enas de nordiska och baltiska lutherska kyrkorna tillsammans med de brittiska och irländska anglikanska kyrkorna om målsättningar för en närmare gemenskap mellan kyrkorna.

- Det är förstås naturligt att kyrkorna som verkar inom gemenskapen deltar i varandras stora händelser, så som vid en biskopsvigning.

Björkstrand
Bildtext Gustav Björkstrand berättar om några av biskopsvigningens delar.
Bild: Yle/Andy Ödman

Fullmaktsläsning, frågor och handpåläggning

I gudstjänsten ingår en del specifika moment. Fullmakten som intygar att Åstrand har valts i laga ordning läses upp, olika tal hålls och ärkebiskopen ställer frågor till den blivande biskopen.

Frågorna berör kallelsen till biskopuppdraget samt de centrala uppgifterna för biskopsämbetet, så som att vaka över att sakramenten förvaltas rätt, att ordet förkunnas rent och att församlingarna vårdas enligt kyrkans ordning.

Turvis med frågorna läser de assisterande biskoparna bibeltexter.

Därefter får den nya biskopen biskopsinsignierna. De är biskopsskruden, biskopskorset, mitran och biskopsstaven. Sedan sker vigningen. Mässan avslutas med nattvard och procession.

Handpåläggning och apostolisk succession

Ärkebiskop Tapio Luoma viger Bo-Göran Åstrand genom handpåläggning. Genom denna handling länkas den nya biskopen in i en lång rad biskopar som vigts av biskopar.

Med det teologiska begreppet apostolisk succession tänker man sig att det finns en obruten vigningskedja från dagens biskopar ända tillbaka till Jesu tid och aposteln Petrus.

Vid biskopsvigningens handpåläggning förmedlas den helige ande.

― Gustav Björkstrand

Borgå stift det enda svenskspråkiga av nio stift

En biskopsvigning är förstås en historisk och ganska ovanlig händelse. Senast Borgå stift fick en ny biskop var för tio år sedan då Björn Vikström tillträdde.

Det svenskspråkiga Borgå stift är ett av de nio finländska stiften inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Stiftet grundades 1923 och Borgå utsågs till stiftsstad.

Det är där Bo-Göran Åstrand vigs till stiftets åttonde biskop.

Handprogram från biskopsvigningar i Borgå stift.
Bildtext Handprogram från både Björn Vikströms och Bo-Göran Åstrands biskopsvigningar.
Bild: Leif Lindgren

Diskussion om artikeln