Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En högre sysselsättningsgrad kan slå tillbaka i mer sjukfrånvaro och fler sjukpensioner varnar Arbetshälsoinstitutet

Från 2019
Uppdaterad 19.09.2019 17:22.
Man som målar gul färg på en vägg.
Bildtext Över en halv miljon säger att en skada eller sjukdom de har påverkar deras dagliga jobb

Av Finlands arbetsföra befolkning i åldern 15-64 år har över hälften -nästan två miljoner personer - en skada eller en sjukdom som de känner av varje dag. Det är inget marginalfenomen, konstaterar Arbetshälsosinstitutet.

- Det syns i arbetslivet. Av den här gruppen uppskattar ungefär 600 000 att det här på något sätt påverkar deras funktionsförmåga i arbetslivet, säger Eva Helaskoski som är direktör för enheten Arbetsmedicin och företagshälsovård vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetshälsoinstitutet vill lyfta fram att det finns en risk. När kravet är att sysselsättningen ska höjas måste arbetsgivarna samtidigt måna om de yrkesaktiva som redan är i arbete.

Arbetslivet måste omformas så att också de som har en nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att jobba. Forskningen har gått framåt och det finns både verktyg och metoder för hur arbetet kan göras smidigare, säger Helaskoski.

- Man känner inte riktigt till vad det finns för möjligheter. Vi bör ändra på attityderna och öka kunskapen, säger hon.

Arbetshälsoinstitutet efterlyser smidighet av arbetsgivarna. Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula talar om skräddarsydda lösningar för arbetstagaren.

- När sysselsättningsgraden fås att stiga, kommer sjukpensioneringarna och sjukskrivningarna att öka, om det inte finns ett fungerande stöd för kompetensen och arbetsförmågan, säger Koivula.

Byte av arbetsuppgifter, användning av hjälpmedel, distansjobb eller deltidsjobb är redan sådana modeller som existerar. Inget nytt alltså, men nu finns det ett annat tryck.

- När vi nu har konstaterat i samhället att det finns ett behov av att höja sysselsättningsgraden, får de här frågorna en annan betydelse än tidigare, säger Helaskoski.

Sjukpensionerna ökar igen

Under några års tid sjönk antalet sjukpensioner, men både ifjol och i år började kurvan stiga igen.

- Det här är oroväckande. Det är speciellt arbetsoförmåga på grund av psykiska orsaker och där ser vi en ökning i gruppen unga vuxna, säger Helaskoski.

- Vi bör satsa på övergången från studier till arbetsliv. Där bör vi se till att vi hjälper unga att komma in på arbetsmarknaden. Forskning visar att det är en viktig period i livet.

Brytningsskede på teknologins villkor?

Arbetshälsoinstitutet vill lyfta fram hur viktigt det är att förhålla sig människonära och inte låta arbetslivet utvecklas på teknologins villkor. Digitaliseringen är inte heller längre ett marginalfenomen utan finns på nästan alla arbetsplatser.

Kablar för lokalt nätverk
Bildtext Digitaliseringen omfattar allt fler finländare i deras arbete
Bild: EPA/MICK TSIKAS

Om arbetstagarna i tid fås med i förändringen, har det konstaterats att de själva kan anpassa sina arbetsuppgifter och utvidga sin kompetens till nya områden, så att de inte hamnar ut ur arbetslivet, anser Arbetshälsoinstitutet.

Diskussion om artikeln