Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enhälliga röster om ungdomsverkstaden Troja – Åbo stad ska trygga den svenskspråkiga servicen

Från 2019
Uppdaterad 19.09.2019 21:18.
Foto på händer som arbetar med ett kollage av sju olika bilder.
Bildtext Vid Troja kan de unga tala med någon och kan göra något som känns meningsfullt.
Bild: Yle/Carmela Walder

Många togs på sängen då beskedet om att ungdomsverkstaden Troja i Åbo skulle läggas ned. Men under ungdomsnämndens möte på torsdag kväll blev det klart att den svenskspråkiga servicen tryggas.

– Jag blev också överraskad, vi hade fått ganska lite information om verksamhetens ekonomiska situation. Då jag sitter i ungdomsnämnden känner jag en skyldighet att se till att de svenskspråkiga får samma service som de finskspråkiga, säger Vesa Hanski (SFP) som sitter med i Åbo stads ungdomsnämnd.

Troja, som drivs av Kårkulla samkommun, hjälper svenskspråkiga personer i behov av socialt, fysiskt och psykiskt stöd. Eftersom verksamheten har gått med förlust kom beskedet att en nedstängning blir aktuell vid årsskiftet.

Under ungdomsnämndens möte gick man igenom nästa års operativa plan. Vesa Hanski föreslog att stadens tjänstemän under de sex kommande månaderna ska utreda hur verksamheten vid Troja kan fortsätta.

– I praktiken innebär det tre alternativ. Vi kommer förstås att fortsätta diskutera det här med Kårkulla, alternativ två är att staden tar över hela verksamheten, tredje alternativet är att köpa in tjänster från en annan tredje part, säger Hanski.

Han tillägger att väggar, det vill säga lokalerna, inte är intressant. Man är mest intresserad av att kunna erbjuda servicen. Tjänstemännen kommer bland annat att utreda om det finns resurser på annat håll inom staden som kan kombineras med verksamheten.

Verksamheten kan ligga nere en tid

I och med att beskedet om nedläggningen kom så plötsligt är det inte möjligt för staden att få en fortsättning på verksamheten utan avbrott.

Kårkulla samkommuns styrelse hade under sitt möte samma torsdagskväll lagt fram ett förslag om att ungdomsverkstaden skulle läggas ned den 31 december 2019. Men ärendet återremitterades då Åbo stad nu tagit tag i saken.

ungdomar i en ring fotade underifrån
Bild: Mostphotos

– Om Troja läggs ner redan vid årsskiftet har Åbo stad inte möjlighet att ta över direkt utan vi behöver tid för att kartlägga vilka möjligheter vi har att ordna verksamheten. Men den kommer att fortsätta, det är inskrivet i planen, säger Hanski.

Han uppskattar att en lösning ska finnas under början av år 2020. Hanski anser att det är väldigt viktigt att servicen får en fortsättning.

– Staden har 5000 svenskspråkiga studenter, varav många har flyttat till en ny ort. Som en stor studiestad har vi ett stort behov av uppsökande stödverksamhet. Om vi inte hittar de unga så finns det ingen att hjälpa, säger Hanski.

Diskussion om artikeln