Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad hoppas på hundra nya jobb på Björnöområdet men förväntar sig att det kan ta tid: Det handlar om mycket pengar och stora beslut

Från 2019
En kvinna med kort ljust hår och glasögon står framför ett kraftverk.
Bildtext Angelique Irjala ser potential i Björnöområdet, men det är svårt att hitta nya aktörer.)
Bild: Yle/Juho Teir

Att hitta nya aktörer till det område och de faciliteter som idag ägs av Pohjolan Voima är inte lätt. Men redan nu har några aktörer inlett sin verksamhet på Björnöområdet i Kristinestad och flera är intresserade.

Sedan 2015, då Pohjolan Voima lade ner verksamheten vid olje- och kolkraftverket på Björnö i Kristinestad, har bolaget och staden försökt hitta nya aktörer till området.

Men det är inte lätt. Pohjolan Voima äger ett hundra hektar stort område, en enorm anläggning och en hamn.

En skylt med varning för asbest.
Bildtext Asbestsanering pågår som bäst i kraftverket.
Bild: Yle/Juho Teir

– Det är en väldigt stor anläggning vilket gör att det är väldigt svårt att hitta en operatör som kan ta över hela området. Vi har flera samarbetspartners vi pratar med, men det skulle behövas fler som kan samarbeta kring det här området.

– En liten aktör är helt enkelt för liten, säger Angelique Irjala från Kristinestads näringslivscentral som ständigt för diskussioner med Pohjolan Voima.

Verksamheten har ökat

Hamnen är dock ett trumfkort, vilket också lett till en ökad verksamhet på området. För ett par år sedan inleddes transporten av massaved från hamnen, ett år senare havretransporten och hamnoperatören Blomberg Stevedoring har byggt två bulkhallar på området.

Dessutom har Alfa Oil köpt det underjordiska bergrummet där de ska börja lagra bränsle som sedan transporteras vidare via hamnen. En pipeline byggs som bäst från bergrummet till den gamla kolkajen, men de väntar ännu på miljötillstånd för att få inleda verksamheten.

Två lagerhallar i en hamn i Kristinestad.
Bildtext Några aktörer har redan sett möjligheterna i hamnen på Björnö, bland annat Blomberg Stevedoring som har byggt två lagerhallar i hamnen.
Bild: Yle/Juho Teir

– Förutom de har vi också andra som har visat intresse. Vi har en utredning angående bioenergi på det här området och vi har också aktörer inom det området, men de söker efter andra aktörer som kan vara med, för att de är för små i sig. Men faciliteterna, utrymmen och infrastrukturen finns på plats, konstaterar Irjala.

Staden är förstås hoppfulla att nya aktörer ska etablera sig på området.

– Det som talar för området är export- och importmöjligheterna med egen hamn. Det är också det som vi försöker intressera aktörerna för. Men sådana här etableringar tar nog tid, vi talar om väldigt mycket pengar och stora beslut.

En hög med massaved står på kajen i hamnen i Kristinestad. I bakgrunden syns en stor kran samt ett vindkraftverk.
Bildtext Transporten av massaved har ökat trafiken i hamnen.
Bild: Yle/Juho Teir

Kan generera hundra nya jobb

För en stad som Kristinestad där befolkningen hela tiden minskar skulle det vara oerhört viktigt att hitta ny verksamhet till Björnö.

– Det här området betyder fastighetsskatt för staden och möjligheten att skapa nya arbetsplatser här skulle vara helt fantastiskt. Det skulle vara otroligt stimulerande för hela kommunen och jag tror också att en större bit av hela Österbotten skulle ha nytta av att en ordentligt verksamhet skulle dra igång här. Det här ligger nog väldigt högt på prioritetslistan, säger Irjala.

En kran vid en kaj i Kristinestad. Framför kranen går en transportlinje.
Bildtext Verksamheten i hamnen på Björnö har ökat i och med nya aktörer.
Bild: Yle/Juho Teir

Hur många jobb talar vi om?

– Om vi tänker på bara hamnfunktionen så har vi räknat med 10-20 direkta jobb bara att operera hamnen. Om här skulle komma andra typer av verksamhet så har vi räknat med att hundra jobb lätt skulle bli aktuella.

River kraftverket

I våras fattade Pohjolan Voima beslutet att riva kolkraftverket. Det förberedande arbetet har redan inletts, bland annat asbestsanering pågår i anläggningen. Tanken är att riva kraftverket nästa år, men fortfarande förs diskussioner om att sälja byggnaderna.

– Just nu för vi diskussioner med flera och våra samarbetspartners har varit här och bekantat sig med anläggningen för att få vidden av möjligheterna, men samtidigt också storleksordningen på det hela, säger Irjala.

Kolkraftverk i Kristinestad.
Bildtext Kraftverket i Kristinestad lades ner 2015. Anläggningen kommer att rivas om inte nya aktörer vill köpa byggnaderna.
Bild: Yle/Juho Teir

– Arbetet är på inget sätt slut och det som har varit väldigt tacksamt är att PVO har varit en väldigt bra samarbetspartner. Det är också i deras intresse att någonting ska börja hända här och vi är väldigt tacksamma för att de inte bara lagt lapp på luckan.

Diskussion om artikeln