Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Aborterna blev färre då Vanda införde gratis preventivmedel – efter 18 månader syns ingen förändring i Karleby

Från 2019
Uppdaterad 20.09.2019 09:57.
p-piller närbild
Bildtext Nu ska institutet för hälsa och välfärd forska i sambanden mellan gratis preventivmedel och antalet aborter.
Bild: Areeya Yodplob / Alamy

När Vanda införde gratis preventivmedel 2013 märktes det inom tre månader att antalet aborter började minska. Forskning under åren som följde slog fast att det fanns ett samband. Nu ska forskargruppen fortsätta se på om det finns liknande resultat i övriga landet.

Hälsocentralläkaren och doktoranden Frida Gyllenberg var den som började forska i antalet aborter efter införandet av gratis långverkande preventivmedel.

– Jag hade varit tjänstledig från familjeplaneringsrådgivningen och när jag kom tillbaka sa personalen att Frida, märker du att antalet abortremisser har minskat? Personalen hade ett häfte där de ritade ett streck för varje remiss och strecken blev bara färre och färre, säger Gyllenberg.

Frida Gyllenberg
Bildtext Frida Gyllenberg.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Och skillnaden bekräftades via forskning några år senare. Antalet aborter hade minskat med 14 procent hos 20-24-åringarna och ännu mer, 36 procent, bland 15-19-åringar.

– Visst är det en märkbar skillnad. Och vi märkte genast också att intresset för preventivmetoderna ökade.

Vanda erbjuder gratis spiraler och preventivkapslar. I gruppen över 25-åringar var skillnaden inte längre statistiskt signifikant.

Ingen minskning i Karleby

Karleby och Kronoby har erbjudit gratis preventivmedel till dem under 20 år i drygt ett och ett halvt år. Sedan årsskiftet får alla kvinnor under 25 gratis preventivmedel. Men någon minskning i antalet aborter syns inte.

– Tyvärr har vi inte sett någon klar minskning. Vi hoppas på det på längre sikt, men i höst verkar vi ha en ökning i antalet igen, säger överläkare Charlotta Frostdahl vid kvinnokliniken på centralsjukhuset i Karleby.

Överläkare Charlotta Frostdahl
Bildtext Charlotta Frostdahl.
Bild: Yle/Carolina Järn

Enligt Frostdahl har man i Karleby inte haft så många tonårsgraviditeter och det kan vara en orsak till att aborterna inte blir färre. I Vanda var minskningen störst i åldersgruppen 15-19-åringar.

Däremot har intresset för preventivmedel i Karleby varit stort, i synnerhet sedan alla under 25 kan få gratis preventivmedel. Under tiden januari-juni i år hämtade nästan 1000 ungdomar i Mellersta Österbotten ut gratis preventivmedel. Det är en fördubbling jämfört med året innan.

Intresset för långvariga preventivmetoder har också ökat då allt fler väljer spiraler och preventivkapslar.

"Vi tog rätt beslut"

Frida Gyllenberg fortsätter nu sin forskning, bland annat kring vilka kvinnor som vill ta emot gratis långverkande preventivmedel.

Gyllenberg jobbar tillsammans med en forskare från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

I dag erbjuder ungefär 60 av Finlands drygt 300 kommuner gratis preventivmedel. Eftersom de blir allt fler ska forskarna nu se på ett eventuellt samband mellan aborter och gratis preventivmedel i hela landet.

– Det kommer att bli jätteintressant att se vad som händer nu när fler och fler kommuner tar upp den här preventivfrågan, säger Gyllenberg.

Men hon poängterar att gratis preventivmedel innebär också många andra fördelar än att aborterna blir färre.

– Att bara räkna aborter är ganska krasst. För mig är det viktigt att det inte ska hänga på pengar om en ung människa vill sköta preventionen.

Fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre var den som tog initiativet till gratis preventivmedel i Jakobstadsregionen. Det infördes vid årsskiftet. Holmäng är glad över att forskning på området som visar att magkänslan var rätt hos de som förespråkade gratis preventivmedel.

Så ni tog rätt beslut?

– Absolut, det gjorde vi.

Beslutet som togs 2018 föregicks av en diskussion och en omröstning i social- och hälsovårdsnämnden. En del ledamöter ansåg att om vuxensamhället delar ut gratis preventivmedel så kan det inte ge annat intryck än att det är okej med sex från de tidigaste tonåren.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Holmäng hoppas att också Jakobstadsregionen så småningom ska se samma förändring som Vanda. Men liksom Gyllenberg poängterar hon att räkna antal aborter och kostnader inte är det enda viktiga.

– Jag gjorde inte det här initiativet bara för att minska antalet aborter, utan genom att erbjuda gratis preventivmedel kan vi få fler unga att besöka rådgivningen.

Att nå flera med information och handledning är enligt Holmäng viktigt.

– Det kan vara fruktansvärt tungt för en kvinna att genomgå en abort och det kan sätta djupa spår för resten av livet. Samhällsekonomiskt är gratis preventivmedel en smart investering, som också forskningen visar nu. Men naturligtvis är det det mänskliga lidandet som är viktigast att komma bort från.

Holmäng är också glad över att det i regeringsprogrammet finns en skrivelse om att ett nationellt testprogram för kvinnor under 25 ska genomföras. Resultatet av budgetrian blev att 10 miljoner euro ska vikas för det här testprogrammet åren 2021-2022.

Diskussion om artikeln