Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

I Sibbo byggs nya rökfria höghus - samtidigt ansöker få östnyländska bostadsbolag om rökförbud

Från 2019
Uppdaterad 23.09.2019 08:06.
På bilden syns en hand som håller i en cigarrett. Handen ser ut att tillhöra en man som står på en balkong.
Bildtext Rökning på balkongen är oftast vad husbolagen vill komma åt med rökningsförbud.

Efter att den nya tobakslagen trädde i kraft för några år sedan har bostadsbolag kunnat ansöka om att bli rökfria. Antalet östnyländska bostadskomplex som vill ha rökförbud har fördubblats sedan i fjol, från två till fyra.

Procentuellt är det en stor ökning, men i verkligheten är det ändå bara frågan om en handfull fastigheter.

- Jag tror att det syns att rökningen har minskat, man upplever inte att det finns ett behov av att skilt förbjuda rökning, säger hälsoinspektör Terhi Ahtiainen vid Borgå stads miljöhälsovårdstillsyn.

Ofta är rökarna ansvarsfulla och söker sig till rökrutan

Hälsoinspektör Terhi Ahtiainen

Hon tror också att de som röker oftast tar hänsyn till sina grannar.

- Ofta är rökarna ansvarsfulla och söker sig till rökrutan, säger Ahtiainen.

Rökrutor placeras förstås oftast så att röken inte kommer in i lägenheterna via ventilationen eller på annat sätt. Då utgör rökningen heller inget problem.

Röklukt ett sommarproblem

Miljöhälsovården har som uppgift att övervaka, förebygga och eliminera sanitära olägenheter i Borgå, Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.

År 2018 ansökte två bostadsbolag i Borgå om att bli rökfria. Båda ansökningarna godkändes. I år har det kommit in två ansökningar från Borgå och två från Sibbo. Av dem har man hunnit godkänna den ena från Borgå.

Det går att ansöka om rökförbud för inomhus- och utomhuslokaler som hör till lägenheterna samt för balkonger.

Rostig plåthink med cigarettfimpar utomhus.
Bildtext Många har fimpat för gott, varför det kanske inte finns så stort behov av att införa rökförbud. Illustrerande arkivbild.
Bild: Sebastian Dahlström

I praktiken är det oftast balkongrökningen man vill ha bort.

- Det är oftast om somrarna, när folk vill ha upp fönster och dörrar för att vädra, som rökning upplevs som ett problem, säger Ahtiainen.

I Sibbo satsar man på rökfria bostäder

Snart kommer det att finnas två rökfria bostadskomplex i Sibbo.

På Åparksvägen i Nickby har TA-Yhtiöt nyligen byggt fem höghus. Ungefär hälften av de 115 bostäderna är hyresbostäder, resten är bostadsrätter.

I slutet av året blir en rökfri fastighet med 106 bostadsrätter i fyra höghus klar vid Granitvägen i Söderkulla.

- Ett principbeslut fattades på högre nivå om att de här nybyggena kommer att vara helt rökfria. Det har funnits ett klart behov, många upplever tobaksrök från gården eller grannens balkong som störande, säger försäljningschef Terhi Halla.

En svartklädd kvinna i neongul skyddsväst och vit hjälm står framför en svart bil som är parkerad framför ett höghus som håller på att byggas.
Bildtext Terhi Halla utanför ett av höghusen i Nickby medan byggandet ännu var på hälft.
Bild: TA-Yhtiöt

I båda nybyggena i Sibbo råder det rökförbud såväl på gårdsområdet och inomhus som på balkongen.

- Vi har ordnat med en skild tobaksplats bredvid soprummet. I princip är det olovligt att röka på alla andra ställen på tomten förutom där, säger Halla.

Rökförbudet har mottagits väl.

- Vi har vissa invånare som först bott i någon annan av våra fastigheter men som sedan har velat flytta hit just på grund av rökförbudet, säger Halla.

Det har inte heller skrämt bort rökare.

- Vissa rökare har vänt på saken och sagt att det bara är bra att man inte får röka annanstans än i rökrutan, för då kanske man röker mindre eller åtminstone funderar två gånger på om man vill ta en cigarrett, säger Halla.

Priset inget hinder

Enligt tillstånds- och tillsynsmyndigheten Valvira ska kommunen godkänna ansökningen i alla fall då tobaksrök sprider sig till en annan balkong annat än i undantagsfall.

Då den nya tobakslagen trädde i kraft vid årsskiftet 2016-2017 förväntade man sig att många bostadsbolag skulle grabba tag i möjligheten att förbjuda rökning på balkonger.

I oktober 2018, nästan två år senare, hade endast 200 husbolag i hela landet ansökt om rökförbud. Då skrev finska yle att ansökningsprocessen och övervakningen ansågs besvärlig.

En askopp med en fimp i.
Bildtext Om rökarna använder sig av en tobaksplats varifrån röken inte sprider sig in i lägenheterna så upplevs rökning oftast inte som något problem. Illustrerande arkivbild.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Själva ansökningen innefattar flera steg och kan kosta flera hundralappar.

Först ska byggnadens ägare eller bostadsbolaget ta beslutet om att man vill göra ansökan. Om någon av invånarna som påverkas av beslutet är av annan åsikt så ska det dessutom ordnas ett hörande.

Hörandet ordnas av förvaltaren eller miljöhälsovården. Ahtiainen har fått ordna sådana i samband med alla årets fyra ansökningar.

- Det finns oftast flera olika anledningar till att invånarna inte vill ha ett rökförbud. Vi ser på saken ur tobakslagens synvinkel och bedömer om tobaksröken kan vålla hälsoproblem, säger Ahtiainen.

Kostnaderna för ansökningsförfarandet varierar, men det brukar röra sig om hundralappar.

- Kostnaderna har inte varit något hinder, inget av husbolagen jag har varit i kontakt med har ens frågat om priset. Det handlar mer om ifall tobaksröken orsakar olägenheter eller inte, säger Ahtiainen.

23.9.2019: Rock and roll med Spitfires i studion och mer om östnyländska husbolag som inte nappar på möjligheten att bli rökfria

20:49

Diskussion om artikeln