Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rapport: Spola det gamla skolnätet i Raseborg - tänk i nya banor och bygg moderna servicecentrum i stället

Från 2019
Uppdaterad 23.09.2019 20:39.
Raseborgs ruiner en sommardag.
Bildtext Konsulterna har använt bilder av Raseborgs ruiner i sin rapport. De säger att skolorna och många andra hus med kommunal service i Raseborg är för stora och för gamla. De är dyra och inte ändamålsenliga.
Bild: Marica Hildén / Yle

En pinfärsk konsultrapport lovar enorma besparingar om Raseborg vågar tänka om. Staden borde slopa sitt föråldrade och överdimensionerade servicenät med många och gamla stora skolhus.

Bygg i stället fyra moderna skolcentrum i Ekenäs och Karis och komplettera med nya servicecentrum för både bildning och vård i tre byar, föreslår konsulterna.

Elever i en skolklass.
Bildtext Raseborg borde enligt rapporten få färre men modernare lokaler för sina skolor. Arkivbild, inte från Raseborg.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Stadsdirektören håller med om att det behövs förändringar - men föreslår att staden fortsätter jobba med konsulternas förslag på egen hand.

Sju nya centrum - spara nästan 70 miljoner euro

Staden borde enligt rapporten investera i större moderna skol- och dagiscentrum: två i Karis, ett i Ekenäs och ett i Österby.

I Pojo, Tenala och Svartå borde staden investera i multifunktionella fastigheter för skolor, dagvård, vård och andra kommunala tjänster kan samsas.

Allt som allt skulle det då finnas sju skol- och dagiscentrum i Raseborg och en del av dem skulle ha också vård under sitt tak.

Ett hus i Karis som är äldreserviceboendet Villa Anemone i Karis.
Bildtext Karis hälsostation och nya serviceboendet Villa Anemone (till vänster) kunde utgöra en del av det så kallade vårdcampuset i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den mesta vården skulle ändå finnas i så kallade vårdcampus i Ekenäs och Karis.

En sådan ny servicestruktur skulle innebära enorma investeringar för staden.

Kunde spara 67 miljoner euro på 35 år

Men konsulterna kommer också med två lockande löften:

Servicen skulle bli mycket bättre.

Staden skulle spara 67 miljoner euro på 35 år jämfört med en situation där verksamheten fortsätter som i dag i alla skol-, dagis- och vårdfastigheter.

Konsulterna: Det finns allt för många kvadratmeter i de gamla skolorna

För att komma till sådana slutsatser har konsulter vid företaget Tilakonsultit gått igenom stadens fastigheter med fokus på de hus som småbarnspedagogiken, skolorna och vården använder.

De har tittat på hur många barn det finns, hur många kvadratmeter det finns per barn, hur gamla husen är och hurdant skick de är i, det som på konsultspråk kallas husets effektivitet, tekniska skick och funktionalitet.

Också vårdens fastigheter har gåtts igenom.

Spädbarn
Bildtext Det föds för få barn också i Raseborg. Daghemmen och i all synnerhet skolorna är byggda för en mycket större barnmängd.
Bild: Unsplash / Janko Ferlic Koper

De har tittat på befolkningsmängden och flyttrörelsen till och i Raseborg och märkt att samtliga pekar nedåt. Endast kurvan som visar befolkningens ålder pekar uppåt. Raseborgarna bli färre men äldre.

Index för varje fastighet

Som resultat har konsulterna tagit fram ett index eller vitsord för varje fastighet.

Slutsatsen blir att det finns mycket, kanske för mycket, service i Raseborg. Servicen är också splittrad.

Husen är dessutom gamla och oändamålsenliga. Och de är för stora. Det här gäller i synnerhet för skolorna. Dagvårdens byggnader är i bättre skick, inte minst eftersom dagvården är ett nyare påfund än skolan.

Trots stora hus är enheterna små då det finns få elever i skolor och daghem. Det blir dyrt. Det är också svårt att rekrytera personal till små enheter.

Och gamla hus utgör en risk i sig med tanke på bland annat inomhusluften.

Konsulterna konstaterar att det fortfarande märks tydligt att Raseborg består av tre tidigare kommuner.

Siffrorna talar

Rapporten innehåller många siffror och slutsatser.

Några exempel från skolorna:

 • Skolorna i Raseborg har plats för 4 400 elever. Men i grundskolorna går i dag endast 3 200 elever så användningsgraden ligger på under 70 procent.
 • Skolorna har nästan 55 000 kvadratmeter till sitt förfogande. Av det är över 20 000 överlopps. För de här ytorna betalar staden långt över 3 miljoner euro per år.
 • Antalet barn i skolåldern väntas i Raseborg fram till 2040 minska med ytterligare 570 barn i åldern 7-19.
 • Sämsta index får Svartå skola och Mustion koulu som staden redan beslutat ersätta med ett nybygge för kommunal service i byn.
 • Också Kirkonkylän koulu i Pojo landar på ett vitsord som är mellan svagt och försvarligt.

Göra inget eller välja ett av två förändringsmodeller?

Rapporten kommer sedan med tre alternativa framtidsmodeller.

 1. Staden kan fortsätta som nu.
 2. Staden kan skala bort extra service men inte satsa på nytt.
 3. Eller så kan staden skala bort en massa extra service och tänka om helt och hållet, investera i moderna nya eller delvis nya skol- och servicecentrum.

Rapporten rekommenderar det sista alternativet som de kallar den förnyande modellen.

Västerby skola
Bildtext Konsulterna föreslår att Västerby skola stängs och att eleverna flyttas till ett lärcentrum i Österby.
Bild: Yle/Malin Valtonen

De mest konkreta punkterna i den modellen innebär sju nya skolor i stället för allt det gamla som finns i dag:

 • Ett nytt inlärningscentrum i Ekenäs med plats för 900 barn.
 • Österby och Västerby skolor ersätts med ett nytt inlärningscentrum med plats för 140 barn.
 • Karis får två nya inlärningscentrum. Den ena har daghem och skolplatser för 500 elever. Den andra har plats för 600 skolelever.
 • Pojo får ett nytt servicecentrum med plats för 120 elever samt lokaler för bland annat vården.
 • Tenala får också ett motsvarande multifunktionellt hus med plats för 170 elever.
 • Svartå får ett multifunktionellt hus med plats för 100 elever.
 • Undervisningen i Bromarv flyttar till det nya huset i Tenala.
 • Undervisningen i Snappertuna flyttar på motsvarande sätt till Karis eller Ekenäs.

Vad småbarnspedagogiken beträffar föreslår konsulterna att de byggnader som är föråldrade tas ur bruk. Barnen i dem följer med in i de nya moderna byggnaderna.

Daghemmet Karusellen i Karis.
Bildtext Daghemmet Karusellen i Karis.
Bild: Linus Westerlund / Yle

De daghem som föreslås flytta så här är: Tunabo, Sandbo (har flyttat till Karusellen), Svartå daghem / Mustion päiväkoti, Västerbo, Österbo, Björkebo, Rasebo, Snicknäs, Pojo kyrkoby daghem /Pohjan kirkonkylän päiväkoti, Klockars, Kila daghem och Fiskarin päiväkoti.

Svårt spå vårdens framtid - men centralisera ändå säger konsulterna

När det gäller vårdens framtid och fastigheter upprepar konsulterna det som alla redan vet: Ingen vet riktigt hur det kommer gå då vårdreformen ännu är ett frågetecken.

Men också här föreslår de en centraliserande modell.

Verksamheterna borde koncentreras till Karis och Ekenäs och byacentrumens tre servicecentraler i Pojo, Tenala och Svartå ska betjäna också vården.

Vårdare och klient.
Bildtext En allt större del av vården kan vara mobil så att den till exempel kommer hem till klienten. Arkivbild.
Bild: Mittermueller Bildbetrieb

En stor del av tjänsterna blir mobila och de kan vara sådana som kommer till klientens hem.

Bättre kollektivtrafik behövs

Konsulterna har också tittat på hur kollektivtrafiken fungerar och konstaterat att den inte är tillräcklig.

skolskjutsmärke
Bildtext Raseborg behöver bättre kollektivtrafik inom staden om servicenätet blir mer centraliserat. Arkivbild.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Om skolor, daghem och vården ska samlas i färre enheter, måste det vara möjligt att ta sig dit poängterar de.

Men några kostnadskalkyler för vad det kostar ingår inte i rapporten. Men det nämns som en möjlighet att staden själv kan ordna kollektivtrafiken.

Mera kreativ rapport än tidigare utredningar

Det som är nytt i den nu aktuella servicenätsutredningen är ett visst mått nytänkande.

Konsulterna berättar nu inte bara vad staden ska stänga utan också vad staden kan öppna i stället. Inte bara vad som försvinner utan också vad som ersätter det som spolas.

Här kan du läsa mera om den föregående skolnätsrapporten:

Förslag: Sju skolor stängs i Raseborg.

Yles Pia Santonen lusläste skolrapporten: Inget nytt och fräscht i Raseborg 2020.

Stadsdirektören sväljer inte rapporten med hull och hår - föreslår ny arbetsgrupp

Konsulterna har tagit fram sin rapport med information och alternativa framtidslösningar på beställning av Raseborgs stad. Från stadens sida har det funnits en styrgrupp som har bestått av de ledande tjänstemännen.

Konsulterna och tjänstemännen har under arbetets gång också jobbat tillsammans på så kallade verkstäder.

Nu går arbetet vidare. Stadsstyrelsen tar del av rapporten på måndag (23.9). Fullmäktige fick också träffa konsulterna i måndags då det officiella mötet inte kunde hållas.

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist är inte redo att svälja konsulternas nydanande förslag som sådana. Men han medger att det finns ett tryck att ändra på servicenätet då befolkningen i Raseborg fortsätter att minska och åldras.

Staden har enligt Lundqvist inte råd med så stora investeringar som konsulterna föreslår, det vill säga fyra större skol- och dagvårdscentrum i Karis och Ekenäs samt tre nya servicecentrum i byarna.

I stället föreslår stadsdirektören att staden bearbetar förslagen vidare i en tjänstemannaarbetsgrupp som han själv ska leda.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist
Bildtext Stadsdirektör Ragnar Lundqvist vill själv leda arbetsgruppen som ska bearbeta konsulternas förslag.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Gruppen ska under hösten och vintern ta fram en egen utredning med olika alternativ. Målet ska vara att få ekonomin i balans. Förslagen ska presenteras för stadsstyrelsen senast i februari 2020.

Artikeln bygger på konsultrapporten samt på det som stadsdirektören skriver om rapporten i sin beredningstext till Raseborgs stadsstyrelse.
Du kan läsa båda på stadens webbplats för föredragningslistor och protokoll. Välj stadsstyrelsen 20.9.2019 och klicka på "§322 Servicenätutredning" samt på bilagan som finns för den punkten. Rapporten (bilagan) är på finska.

Tillägg 23.9.2019 kl. 20.40: Utredningen bordlades enhälligt då den behandlades i Raseborgs stadsstyrelse 23.9.