Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hundratals miljoner euro kan landa i Finland när EU storsatsar på digital utveckling: "Kanske det starkaste området inför framtiden"

Från 2019
Khalil Rouhana
Bildtext Khalil Rouhana är en av de högsta tjänstemännen inom EU när det gäller digitala frågor.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Khalil Rouhana, vice generaldirektör vid EU-kommissionen med ansvar för digital policy, säger till Svenska Yle att det är viktigt att unionen är ledande i den digitala utvecklingen i världen – till exempel när det gäller artificiell intelligens, 5G och IT-säkerhet.

– Det här är de områden vi fokuserar på för tillfället, och det kommer att hjälpa oss att vara tekniskt självbestämmande, kommenterar Khalil Rouhana.

– Vi kan bemästra ny teknik och forma den så att den överensstämmer väl med våra intressen, till exempel affärsintressen, men också med våra demokratiska värderingar och med vad medborgarna vill, tillägger han.

"Jätteviktigt"

EU satsar nästa år närmare två miljarder euro på digital transformation, det vill säga ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i samhället.

Drygt 200 miljoner euro av det beräknas gå till aktörer i Finland.

En av dem är det medelstora IT-säkerhetsföretaget SSH Communications Security. Det får stöd för att snabbare kunna utveckla en molnbaserad säkerhetslösning för företag.

– Det hjälper oss avsevärt framåt. Det här är en finansiering som siktar på att vi ska kunna komma snabbt ut på marknaden. Det är jätteviktigt, säger vd:n Kaisa Olkkonen.

Hon tillägger att det inte var helt lätt att bli beviljad stödet, men hon uppmanar olika aktörer i Finland att aktivt försöka.

Forskning är en risk

Rouhana bedömer dessutom att EU kommer att fördubbla de årliga stödsummorna till IKT-branschen, i ett nytt investeringsprogram som sträcker sig från 2021 till 2027.

Ett beslut är inte fattat än, men det lutar alltså åt en rejäl höjning av anslagen.

Hanna Marttinen-Deakins, direktör på Business Finland välkomnar det här och säger att det skulle vara logiskt att öka satsningarna avsevärt för att EU ska kunna uppnå sina digitala mål.

– IKT-branschen är kanske det starkaste området i Finland inför framtiden, för i framtiden kommer vi att ha ett helt uppkopplat samhälle och för att det ska bli av så behövs olika IKT-kompetenser.

Hanna Marttinen-Deakins på Business Finland.
Bildtext Hanna Marttinen-Deakins.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Hon tillägger att digitaliseringen kommer att genomsyra hela samhället, och att det har att göra med allt från hälsovård till transport och energitjänster.

Den digitala transformationen väntas också få en stor betydelse när det gäller att bekämpa klimatförändringen och för att kunna uppnå en klimatneutral ekonomi.

Rouhana på EU-kommissionen påpekar att EU-stöden lockar enskilda medlemsstater, stiftelser och privata aktörer att delta i att finansiera IKT-branschen i stor utsträckning – för flera miljarder euro. Det handlar både om forskning och produktutveckling.

– Ju mindre du är som företag eller forskningsinstitut, desto större risk är det att sätta pengarna på forskning. Ju mera EU eller nationella instituten kan komma till hjälp och ta del av investeringen, desto bättre, kommenterar Marttinen-Deakins på Business Finland.

Hon tillägger att det är viktigt att vi i EU och Finland är snabba på att komma till nya insikter som industrin kan dra nytta av, för att vi ska kunna klara oss i den globala konkurrensen.