Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hemmasittare ett växande problem i skolan – fenomenet sprider sig också till yngre

Från 2019
Uppdaterad 23.09.2019 12:49.
En person sitter i en soffa och ser på sin telefon.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är inte vanligt med skolelever som inte alls tar sig till skolan, men det är ett växande fenomen som bör tas i beaktande. Det säger flera skolkuratorer som Yle Österbotten har pratat med.

Det absoluta antalet fall är ändå så lågt att de flesta kuratorer inte vill uttala sig offentligt i frågan. Sällan är det fråga om fler än ett eller två fall per högstadium.

Vilket gör att kuratorn eller skolpsykologen inte vill figurera med eget namn – det kunde äventyra elevens, klientens anonymitet.

Barnpsykiater Mikaela Santala vid Vasa centralsjukhus har följt med den här utvecklingen en tid.

– Det talas inte så mycket om det i Finland, men i Sverige är fenomenet mycket omskrivet, säger Santala..

Inget nytt fenomen

Att skolelever inte orkar ta sig till skolan är i sig inget nytt fenomen men tidigare har det mest förekommit i andra stadiets utbildning.

– Det sprider sig neråt i åldrarna. Det finns lågstadiebarn som är drabbade men mest är det elever i högstadiet, som ju också annars ofta är en tung period för barnet, säger Santala.

De bakomliggande orsakerna varierar. Men en gemensam nämnare verkar finnas och det är stress och ångest.

Enkäten Hälsa i skolan som årligen genomförs av Institutet för hälsa och välfärd THL visar att fler än var tionde elev i årskurs åtta och nio ibland känner måttlig eller svår ångest. Andelen har ökat något sedan 2017.

– Vi är uppkopplade hela tiden och lever i ett prestationssamhälle, inte bara i skolan ska det presteras utan på fritiden också. Det påverkar också våra unga, säger Kiti Lindén, projektkoordinator för projektet "Hållbarhet som ledord" som fokuserar på hälsa i skolan.

Se över skolans roll

Vid förbundet Hem & skola önskar verksamhetsledare Michaela Romantschuk tycker att det här problemet ska tas på allvar.

Mikaela Romantschuk, verksamhetsleare för förbundet Hem och Skola
Bildtext Michaela Romantschuk.

– Det krävs mera av eleverna idag. Man borde kanske se över läroplanen, säger Romantschuk.

– Ibland hopas det väldigt mycket arbete på en kort tid för eleverna. Jag vill inte kritisera lärarna men kanske mer koordinering kunde underlätta, säger Romantschuk.

Barnpsykiater Mikaela Santala säger att det ofta ligger neuropsykiatriska svårigheter bakom.

– Det kan vara koncentrationssvårigheter eller svårigheter med att tåla olika sorters sinnesintryck. En skola är ofta en plats med mycket folk, mycket ljud och mycket intryck, säger Santala

Tonåren är också en tid då kommunikationen på olika sätt blir svårare för barnen.

– Man ska lära sig tolka olika verbala och non-verbala uttryck och det blir svårt för vissa, säger Santala.

Kurs i stresshantering

Vad görs då för att lösa de här problemen? Ett exempel är kurser i högstadiet där eleverna får lära sig hantera stress och också ångest.

Projektkoordinator Kiti Lindén
Bildtext Kiti Lindén.
Bild: Yle/Kjell Vikman

– Det handlar om att lära sig att hantera stressen och ångesten så att det bland annat inte påverkar sömnen. Det kan man göra till exempel genom olika andningsövningar, säger Kiti Lindén.

Barnpsykiater Mikaela Santala säger att man inte ska vänta på att de här problemen löser sig själv.

– Så snabbt som möjligt borde man tala med barnet, se om barnet kan sätta ord på det som är jobbigt, säger Santala.

Därefter gäller det att prata med skolan, om man kan ändra på någonting för att underlätta för eleven.

Om det inte hjälper så har vården olika verktyg.

– Det viktiga är förstås att ställa en diagnos. Ofta kommer också sekundärt depression och ångest vilka i sig kräver vård, säger Mikaela Santala.

Diskussion om artikeln