Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bankbarometer: Företag söker allt färre lån

Från 2019
En miniräknare, penna, papper med statistik och mynt på ett bord.
Bildtext Finländska företag ansökte om färre lån under årets tredje kvartal än kvartalet innan.

Finländska företag ansökte om färre lån under årets tredje kvartal än kvartalet innan och företagens vilja att ta lån väntas minska märkbart mot slutet av året. Det här framkommer i en färsk bankbarometer som finansbranschens centralförbund Finans Finland har gjort.

Företagen är framför allt ointresserade av att ta lån för att kunna investera, visar barometern.

Ingen av de bankdirektörer som svarade på enkäten tror på att efterfrågan på företagslån för nya investeringar kommer att öka.

– Det är oroväckande eftersom investeringsnivån redan är på en låg nivå. Att företagen är mindre intresserade att ta lån kan å sin sida försvåra regeringens försök att höja sysselsättningen, säger Mariia Somerla, sakkunnig vid Finans Finland, i ett pressmeddelande.

Enligt Somerla förklaras situationen delvis av den konjunkturvändning som skett inom byggbranschen, det vill säga att antalet beviljade bygglov har minskat märkbart.

Stabilt intresse för bostadslån

Efterfrågan på andra typer av lån väntas ändå fortsätta vara livlig.

Hushållen är fortfarande intresserade av lån, både när det gäller bostadslån och renoveringslån.

Enligt barometern är hushållens efterfrågan på lån ändå lite mindre än medeltalet på lång sikt och det kan finnas stora regionala skillnader mellan tillväxtcentra och resten av Finland.

Enkäten gjordes i månadsskiftet augusti-september.

Diskussion om artikeln