Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snusförhandlingar med EU bedöms inte vara realistiska - "Det är politiskt ganska jobbigt att driva ett sådant undantag"

Från 2019
Bild på portionssnus.

Någon stor förändring i attityderna i riksdagen gentemot snusförsäljning i Finland har knappast skett. Det bedöms inte vara realism att starta förhandlingar med EU.

Finska Yles enkät om snus nyligen visade att det finns stöd i flera riksdagsgrupper för att legalisera försäljning och import av snus i Finland.

Av 49 riksdagsledamöter som besvarade enkäten svarade 18 ja, 24 nej och 7 vet ej på frågan om försäljning och import av snus borde legaliseras i Finland.

Då hade största delen av snusvänliga Svenska folkpartiets riksdagsledamöter hoppat över enkäten.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz tror ändå inte att man kan dra några långtgående slutsatser om attityderna i riksdagen på basis av resultatet.

- Frågan har inte diskuterats i riksdagen under den tid jag varit där. Den ligger inte speciellt högt på agendan.

Kyllönen vill ta upp frågan med EU

Fem av Vänsterförbundets riksdagsledamöter vill att försäljning och import av snus legaliseras i Finland.

Merja Kyllönen tänker föreslå för regeringen att förhandlingar inleds med EU om ett specialtillstånd för försäljning av snus i Finland.

Enligt Kyllönen borde tillståndet gälla åtminstone på passagerarfartyg som kör i finländska territorialvatten.

Olika åsikter inom Vänsterförbundet

Vänsterförbundets partiordförande, undervisningsminister Li Andersson svarade inte själv på enkäten, men det skulle ha blivit ett nej om hon hade svarat.

- Jag har inte förstått att frågan skulle vara aktuell på något plan. Den har inte diskuterats och kommer knappast att vara aktuell heller.

Andersson tror att snusfrågan kommer att diskuteras på Vänsterförbundets partikongress i november. På agendan står bland annat ett antal motioner om rusmedelspolitiken i Finland.

Förhandlingar med EU knappast realism snart

Svenska folkpartiet har ett partidagsbeslut om att partiet stöder ett likadant undantag för snusförsäljning inom EU som Sverige har.

- Det är ju ganska klart att den här linjen som nu har valts inte fungerar. Om det vore lagligt att sälja snus så tror jag också att man i förlängningen skulle rikta resurser till information mot användningen av snus, säger Anders Adlercreutz.

Det kan ändå vara svårt att tänka sig framgångsrika förhandlingar med EU om förändringar i reglerna.

- Alla finländare är säkert av den åsikten att användningen av tobaksprodukter överlag borde minska. Då kan det vara politiskt ganska jobbigt att börja driva ett sådant här undantag, tror Adlercreutz.

Diskussion om artikeln