Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sarvsalö kapell blir fint till julen - fuktskador åtgärdas från golv till tak

Från 2019
Byggnadsställningar på Sarvsalö kapell.
Bildtext Den lilla traktorn för in grus i mängder för det nya golvet i kapellet.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lovisanejdens församlingar satsar på renoveringen som kommer att kosta flera 100 000 euro.

Vid stängslet som omgärdar byggnadsarbetsplatsen står Boris Rosenqvist och följer med arbetet. Då kapellet på Sarvsalö byggdes i början 1960-talet höll han själv i spaden.

- Vi var fyra män som då jobbade på en vinter med inredningen. Mycket gjordes också med talkokraft, säger han. Allt gjordes för hand. Vi hade inga maskiner på den tiden.

En liten vig byggtraktor kör in och ut ur kapellet. Den transporterar grus för det nya golvet som ska byggas upp från grunden.

Kapellet invid Härpe by stod klart 1962, något som gjorde livet lite lättare för många Sarvsalöbor.

Byggnadsställningar på Sarvsalö kapell.
Bildtext Till jul kan kapellet förhoppningsvis tas i bruk igen.

- Kapellet betyder mycket för oss här på Sarvsalö. Tidigare gällde det att ta sig till Pernå kyrka för begravningar. Dit var det en lång väg med dåliga förbindelser. På vintern for man över isen med häst, säger Boris Rosenqvist.

På ett lastbilsflak finns en hög med krossad betong från det gamla golvet. Det luktar fukt och gammal källare om flaket.

- I byarna har man nog undrat varför det tog så lång tid innan reparationerna av kapellet kom i gång.

Traktorn kör in i byggnaden som är täckt av byggnadsställningar och presenningar med ännu ett gruslass. Renoveringen inleddes den 1 augusti.

Boris Rosenqvist.
Bildtext Boris Rosenqvist minns hur det var att bygga kapellet i början av 1960-talet.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För Lovisanejdens församlingar är det fråga om det största byggprojektet i år. Hur dyrt det blir är ännu oklart, men summan landar på flera 100 000 euro.

Personalen mådde illa

- Vår personal mådde inte så bra då de vistades i kapellet, säger fastighetschef Jens Nybondas vid den kyrkliga samfälligheten. Nu när vi har börjat riva upp så har det visat sig att det var helt befogat för där har varit röta i träkonstruktionerna.

Fuktskador har drabbat åtminstone de nedre delarna i yttervägarna som ligger mot golvkonstruktionen. Sockeln har nämligen blivit fuktig av regnvatten. Också yttertaket har fått fuktskador och ska byggas om.

- Vi räknar med att kapellet kan användas 50 år framåt när vi är klara med reparationerna.

Klockstapeln vid kapellet.
Bildtext Kom, lyssna, lär, tro och jubla! Så lyder ingraveringen på kyrkklockan i klockstapeln invid kapellet.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Själva kapellet kommer att förbli sig likt. Ett nytt golv med golvvärme och ett nytt värmesystem ska byggas och ett ventilationssystem ska installeras.

Om allt går enligt tidtabellen öppnas Sarvsalö kapell lagom till julen.