Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Industrin bereder sig på att skära bort utsläppen av CO2 till år 2035

Från 2019
En massa små rör huller om buller.
Bild: Yle/Lone Widestam

Regeringen Rinne har satt igång arbetet med att göra Finland CO2-neutralt till år 2035. Målet är ambitiöst, men industrin är åtminstone officiellt optimistisk.

Näringsminister Katri Kulmuni (C) hade på måndagen samlat företrädare för kemi-, teknologi-, energi- och skogsindustrin till Helsingfors för att ta avstamp i kampen mot utsläppen av koldioxid.

De beslut som formar framtiden fattas redan i dag

De olika industrigrenarna jobbar för tillfället på sina vägkartor för att kunna nå utsläppsmålen. Ännu är metoderna inte helt klara, men redan nästa år ska planerna bli färdiga.

En man med blå skjorta och kavaj som tittar in i kameran.
Bildtext Mika Aalto från Kemiindustrin tycker det är vitkigt att Finland hela tiden värnar om företagens konkurrenskraft.
Bild: yle/ Patrik Schauman

- Investeringscyklerna inom industrin är långa. När man investerar i produktionsanläggningar gör man det vanligen på tjugo till trettio års sikt. Också innovationscyklerna tar sin tid. Att utvecka en ny innovation så att man får den till produktion räcker vanligen cirka tio till tolv år, säger Mika Aalto som är verkställande direktör på Kemiindustrin r.f.

Han tycker att de beslut som den här regeringen gör därför är mycket viktiga när det gäller att dra upp riktlinjerna för hur vi ska nå nedskärningsmålen vad beträffar just koldioxidutsläpp.

Katri Kulmuni
Bildtext Katri Kulmuni (C) tycker det är viktigt att hela företagssektorn kämpar för miljön.
Bild: Centern i Finland

- Företagsmiljön och investeringsatmosfären måste vara bra eftersom nedskärningen av utsläpp kräver stora pengar. Företagarna måste kunna lita på regelverken och veta hurdan skatteutvecklingen kommer att vara, säger näringsminister Katri Kulmuni.

Företagen hoppas på stöd och gemensamma spelregler

Mika Aalto hoppas att staten väljer att stöda forskning och utveckling i företagen.

- Staten kunde också bära en del av den risk som investeringar i nya innovationer eller helt nya typer av teknik för med sig. På det sättet kunde staten försnabba minskningen av utsläppen av växthusgaser, säger han.

Problemen med klimatuppvärmningen är globala. Därför hoppas Aalto också på globala lösningar.

- Det skulle vara viktigt med globala spelregler som alla följer. Finland kan visa exempel och Europa kan vara en föregångare, men det är viktigt att andra också kommer med i utvecklingen och följer reglerna.

Diskussion om artikeln