Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behovet av barnskydd ökar i Österbotten – i Karleby har anmälningarna ökat med över hundra

Från 2019
Uppdaterad 24.09.2019 09:26.
Familj på promenad vid strand i höstsolen.

Behovet av barnskydd är stort i Österbotten och enbart i Karleby har antalet barnskyddsanmälningar ökat rejält. Det här visar en rundringning till kommunerna.

Flera österbottniska kommuner har märkt en ökning av inkomna barnskyddsanmälningar. Men resurserna räcker inte till trots att arbetsbördan växer.

Situationen ser dock olika ut i städer och på landsbygden.

Minna Lönnbäck, ansvarsområdeschef för familjeservice och barnskydd i mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, säger att antalet barnskyddsanmälningar i Karleby har ökat rejält.

- Vi har hundra fler barnskyddsanmälningar i år jämfört med samma tidpunkt ifjol, säger hon.

Lönnbäck säger att man allmänt kan prata om att antalet barnskyddsanmälningar och barnskyddsklienter blivit fler. Men det är knapert om resurser.

- Någonstans har vi gjort fel då resurserna inte räcker till och familjerna inte får hjälp i tid, säger Lönnbäck.

Trots det ökade antalet barnklienter så menar hon att situationen inte är hopplös.

I genomsnitt 34 klienter

I dagsläget har en socialarbetare inom samkommunen Soite, som omfattar nio kommuner, i genomsnitt 34 klienter. Ännu fler klienter kan dock ställa till med problem.

- Jag tror att vi har glömt att det finns familjer som är ensamma och att det inte finns likadant skyddsnät som det fanns förut. Många är trötta och det är stor press på familjerna, säger hon.

Lönnbäck säger att familjernas problem oftast är sådana som man skulle ha klarat av med hjälp av stöd och hjälp.

- Det är förstås bra att familjerna hittar till barnskyddet men vi behöver något annat ställe som föräldrar kan kontakta när de behöver stöd.

Lönnbäck är inte heller nöjd med socialvårdslagen som ändrades år 2015. Hon menar att det var en god tanke som inte fungerar i praktiken.

- Ändringen skapade kaos som vi fortfarande känner av. Det skulle vara bra med någon förordning så att kommunerna skulle veta hur man ska klara av utmaningarna, säger Lönnbäck.

Svårt att rekrytera personal

I Jakobstad är situationen densamma och behovet av barnskydd är stort.

Carola Lindén, chef för socialomsorgen i Jakobstad, säger att de i Jakobstad för tillfället har alla tjänster på barnskyddsavdelningen besatta och enligt henne är läget stabilt.

- Trenden har varit den samma under senaste två till tre åren men vi har haft en liten ökning. Förra veckan kom det in 11 anmälningar på bara fem dagar, säger Lindén.

Lindén tror att en orsak till den rådande personalbristen kan bero på att det utbildas för få socialarbetare och att det är svårt att locka dem till regionen.

- Det är mycket svårt att rekrytera behöriga socialarbetare. Jag skulle vilja påstå att det är nästan omöjligt, säger hon.

Problemen har blivit komplexa

Malax, som är en betydligt mindre kommun, är inte något undantag vad beträffar resursbrist. Yvonne Holming, socialdirektör i Malax, säger att resurserna inte räcker till för förebyggande arbete.

- Tyvärr har det på sistone blivit så att resurserna inte räcker till för förebyggande arbete då det direkta barnskyddsarbetet kräver så mycket tid, säger Holming.

Trots att barnskyddsanmälningarna blir fler så menar Holming att barnfamiljernas problem alltid funnits i samhället.

- Problemen har kanske blivit mer komplexa vilket innebär att barnskyddet nu måste utvecklas, säger hon.

Diskussion om artikeln