Hoppa till huvudinnehåll

Fixa värnplikten

Nu ska beväringar lära sig skjuta och köra båt i en simulator, det eviga väntandet ska minska – tekniken i fokus när försvaret förnyar

Från 2019
Uppdaterad 25.09.2019 19:00.
Beväringar övar att skjuta framför en stor bildskärm inne i en hall.
Bildtext Beväringarna i Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt har testat en skyttesimulator det senaste året. Från och med nästa år ska skyttesimulatorer finnas i alla brigader.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Försvarsmakten gör den största förnyelsen av utbildningen på över 20 år. Simulatorer, korta filmer och självstudier blir viktigare än traditionell undervisning i klassrum.

I en sliten hall på garnisonsområdet i Obbnäs står fyra beväringar på rad framför en stor skärm.

– Skjutställning på knä! Ta era vapen! Ladda! Tio skott, skjut!

Beväringarna får order och skjuter mot måltavlorna på skärmen. Skyttesimulatorn är exakt och avslöjar alla eventuella brister i beväringarnas skytteteknik.

Rekryter övar skjutning framför en stor bildskärm inne i en hall.
Bildtext Simulatorn samlar in information om varje skott: vilken lutning vapnet har, hur beväringen andas och hur väl man lyckas träffa målet.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Efteråt analyseras skotten på en datorskärm och samtidigt förbereder sig följande grupp för att börja skjuta.

– Man får nog en ganska riktig bild av hur det är att öva på skjutbanan. Det underlättar att vi inte hela tiden behöver fara till skjutbanan och öva, utan att det finns en simulator här nära, säger beväringen Oliver Davidsson.

Därför granskar Svenska Yle värnplikten

Skyttesimulatorn är ett pilotprojekt som har testats vid Kustbrigaden i Obbnäs sedan januari i år.

Erfarenheterna är goda och från och med nästa år ska det finnas simulatorer i alla brigader. Det är en del av Försvarsmaktens stora satsning på projektet Utbildning 2020.

Riktiga vapen och skott ger en känsla av allvar

Skyttesimulatorn ersätter ändå inte traditionella övningar på skjutbanan med riktiga vapen, utan de fungerar som ett komplement.

– Skjutbanan ger en känsla av allvar, då man har ett riktigt vapen och skjuter med riktiga skott. Med simulatorn blir situationen kanske lite mera avslappnad, man behöver inte vara lika försiktig med varje steg, säger Davidsson.

Oliver Davidsson
Bildtext Beväringen Oliver Davidsson från Esbo tycker att det är bra att Försvarsmakten förnyar utbildningen och följer med det övriga samhällets utveckling.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Simulatorns svårighetsgrad kan ställas in så att den passar både för nybörjare och erfarna skyttar. Det går också att öva extrema situationer som av säkerhetsskäl inte kan övas på en skjutbana.

– Simulatorer gör att utbildningen blir mångsidigare, man kan göra krävande uppgifter tryggt och kostnadseffektivt. Med simulatorer kan vi upprepa saker så att motivationen hålls hög och det är mycket viktigt i soldaternas utbildning, säger Erkki Vaarala, utbildningschef vid Kustbrigaden.

I Obbnäs har också båtförarna börjat använda simulatorer. Det är dyrt att övningsköra med marinens fartyg och därför får båtförarna först testa nya rutter i simulatorn.

Beväringarna ska ta ansvar för sitt eget lärande

Utbildningen inom försvaret har sett likadan ut i över tjugo år. Med projektet Utbildning 2020 vill Försvarsmakten införa modern teknologi i utbildningen och samtidigt förändra utbildningens karaktär.

Försvarsmakten vill komma bort från de traditionella föreläsningarna i klassen och i stället ska beväringarna börja ta större ansvar för att själva lära sig.

Erkki Vaarala
Bildtext Utbildningschef Erkki Vaarala i Obbnäs anser att det gamla utbildningssystemet nog har fungerat, men att det behöver uppdateras till 2020-talet.
Bild: Yle / Linda Söderlund

– Vi har smarta beväringar som själva kan lära sig grunderna och så kan man använda den kritiska tiden till viktigare prestationer i terrängen, säger Vaarala.

Beväringarna kan till exempel använda egna mobiler och med hjälp av så kallade mikrofilmer på några minuter lära sig om ett visst tema.

Vaarala betonar att utbildningen fortsättningsvis ska vara krävande, men att den måste bli effektivare och att dödtiden ska minska.

– Tyngdpunkten under dagen är på övningarna och den traditionella bilden av att “vänta i armén” försöker vi bli av med.

Beväringarna ska fortfarande lära sig militära disciplin

Oliver Davidsson ryckte in i Kustbrigaden i januari och för honom är det helt naturligt att använda modern teknologi i utbildningen.

Då han har talat om armétiden med äldre personer har han märkt att deras erfarenheter ibland är ganska annorlunda.

– Utrustningen har förändrats och utvecklats och den allmänna atmosfären har förändrats till det bättre, säger Davidsson.

Beväringar står och pratar på en stor gräsplan.
Bildtext De senaste två åren har fem brigader testat olika nya utbildningsformer och från och med nästa år ska den nya beväringsutbildningen införas på alla brigader.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Davidsson tycker att det är bra att Försvarsmakten försöker hänga med i utvecklingen i det övriga samhället.

Allt inom armén är ändå inte nytt och en äldre reservist skulle säkert känna igen sig.

– Nog håller man ganska mycket kvar vid de gamla traditionerna också. En allmän militär disciplin finns fortfarande och övningarna på skjutbanan är ganska likadana som tidigare, säger Davidsson.

Diskussion om artikeln