Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Niinistö: Vi når inte upp till det som vi har kommit överens om

Från 2019
Uppdaterad 25.09.2019 06:29.
President Sauli Niinistö håller sitt tal vid FN:s generalförsamling i New York.
Bildtext President Sauli Niinistö håller sitt tal vid FN:s generalförsamling i New York.
Bild: AFP / Lehtikuva

Nya rapporter visar att vi inte på långt när är på väg att uppnå de mål vi gemensamt har satt upp. Det sade president Sauli Niinistö då han talade vid den 74:e sessionen för FN:s generalförsamling i New York.

Presidenten inledde sitt tal med att betona tron på en hållbar framtid; både en helt allmänt hållbar utveckling och mer specifika klimatåtgärder.

Han påpekade att en oförmåga att hålla löften i stora frågor försvagar både medborgarnas förtroende för sina ledare och förtroendet generationerna emellan, och framför allt förtroendet för en gemensam framtid.

Det behövs handlingar, inte bara löften. Åtgärder, inte bara mål. Det är ingenting mindre än vår planets öde som står på spel

Enligt president Niinistö har de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar redan länge varit tydliga. Det handlar inte längre bara om framtidsscenarier.

- Klimatförändringarna är redan här; smältande glaciärer, omfattande skogsbränder, extrema väderfenomen. Över hela världen, från Arktis till Amazonas.

- Även om vi skulle kunna stoppa alla våra koldioxidutsläpp i morgon, blir vi i decennier framöver tvungna att leva med de klimatförändringar vi redan har orsakat.

"Vi har inte råd att vänta på att andra ska agera först"

Niinistö påpekade också att klimatkrisen kräver ledare, inte bara anhängare.

Presidenten konstaterade att Finlands regering har förbundit sig till en rad åtgärder i fråga om användningen av kol och fossila bränslen.

De här målen är enligt Niinistö ändå bara är en början och det är de konkreta handlingarna som fungerar som trovärdiga exempel för andra.

Han gav ett exempel: Finland och Chile delar ordförandeskapet i finansministrarnas klimatkoalition. Skatter och budgetering, offentliga investeringar och upphandling ska användas som instrument för klimatåtgärder.

- De principer från Helsingfors som koalitionen bygger på driver på det paradigmskifte vi behöver - med konkreta gärningar och med finansministrarnas starka verktyg. Koalitionen har nu 40 engagerade medlemmar. Nya medlemmar är varmt välkomna.

Presidenten oroad över kärnvapenavtalen

Niinistö vill också återskapa förtroendet för institutioner. Han påpekade att FN som organisation bär ett ansvar.

- Det bristande förtroendet för institutioner och regimer är särskilt farligt inom vapenkontrollen. När det gäller kärnvapen håller vi faktiskt på att helt förlora de sista verktygen för övervakning. När nu kärnvapenavtalet INF har fallit och det nya START-avtalets framtid är osäker, är den konferens om en översyn av icke-spridningsavtalet NPT som hålls nästa år ytterst viktig.

- Finland stöder till fullo generalsekreterarens ansträngningar för att återföra nedrustningsagendan till kärnan i FN:s arbete, sade Niinistö.

Finland engagerat i främjandet av kvinnors rättigheter

Enligt Niinistö finns det inte någon större anledning att fira 25-årsjubiléet för Pekingdeklarationen - ett progressivt policydokument för främjandet av kvinnors rättigheter.

- Vi finner det mycket oroväckande att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i samband med dem nu ifrågasätts. Finland är fortsatt starkt engagerat i att främja kvinnors rättigheter.

Niinistö efterlyste gemensamma lösningar på krigen och konflikterna i Mellanöstern, i Afrika, i Ukraina och på andra håll i världen.

Han betonade vikten av att också kvinnor och ungdomar är delaktiga i fredsprocesser, konfliktförebyggande verksamhet och medling.

Diskussion om artikeln