Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt vanligare med övervikt bland den arbetsföra befolkningen

Från 2019
våg
Bildtext Bara var fjärde finländare över 30 år har det som beskrivs som normal vikt.
Bild: Image Source/All Over Press

Bara var fjärde finländare över 30 år har det som beskrivs som normal vikt. Enligt Intitutet för hälsa och välfärd THL blir det svårt för Finland att bidra till Världshälsoorganisationens globala mål att sätta stopp på fetma och diabetes typ 2.

Under de senaste åren har fetma blivit vanligt särskilt bland 30- till 64-åringarna.

Enligt undersökningen FinTerveys2017, klassas 72 procent av männen och 63 procent av kvinnorna åtminstone som överviktiga. Av dem har 26 procent av männen och 28 procent av kvinnorna fetma.

Nästan varannan vuxen lider av bukfetma, vilket är speciellt skadligt för hälsan.

Fetma förekommer också bland barn. Nästan en fjärdedel av alla barn och unga är överviktiga: av pojkar i åldern 2 till 16 år har 27 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna åtminstone övervikt, och 8 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna fetma.

Förekomsten av fetma har emellertid inte minskat eller ökat speciellt mycket hos barn och unga under de senaste åren.

Typ 2-diabetes minskar

THL kommer också med goda nyheter: statistiken visar att allt färre nya fall av diabetes typ 2 konstateras i Finland. I medeltal har sockersnittet inte heller ökat bland befolkningen,

Å andra sidan ökar helhetsmängden av dem som lider av typ 2-diabetes, eftersom befolkningen föråldras, sjukdomen upptäcks i ett tidigare skede och de insjuknade lever längre, tack vare att vården utvecklas.

THL befarar att den goda trenden kan vända i och med att fetma hos den arbetsföra befolkningen ökar. Risken för överviktiga att insjukna i typ 2-diabetes är åttafaldig, jämfört med personer med normal vikt.

THL kräver drastiska åtgärder

Världshälsoorganisationen WHO har ställt upp som globalt mål att stoppa ökningen av fetma och diabetes typ 2 fram till år 2025. Enligt THL ser det ut som att målet blir svårt att nå för Finlands del utan drastiska preventiva åtgärder.

Nu efterlyser THL politiska beslut för att styra om finländarnas kostvanor, exempelvis genom effektivare beskattning, för att minska konsumtionen av sockrade drycker samt att få finländarna att äta mer frukt och grönsaker. THL rekommenderar också mindre förpackningar och portioner, och tydligare innehållsdeklarationer.

Andra verktyg som nämns är kostrådgivning inom barnpedagogiken, i skolor, på arbetsplatser och sociala medier, samt stadsplanering som gynnar fotgängare och stöd inom hälsovården.

Enligt THL är det särskilt viktigt att satsa på att förebygga fetma hos barn och unga, eftersom den som är överviktig som barn är ofta det också i vuxen ålder.

Diskussion om artikeln