Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

WWF om de senaste klimatrönen: Finland får ta farväl av vintrar med snö och is

Från 2019
dålig väg
Bildtext I södra och sydvästra Finland kan vintrarna i framtiden vara snö- och isfria, enligt WWF.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

De finländska vintrarna blir mildare, allt oftare utan snö. Den slutsatsen drar miljöorganisationen WWF Finland av IPCC:s nya klimatrapport. Organisationen listar en lång rad förändringar som är att vänta i Finland.

De utsikter om smältande glaciärer och stigande havsyta som klimatpanelen IPCC rapporterar om riskerar få omvälvande följder också i Finland, framhåller WWF.

I södra och sydvästra Finland kan till exempel allt fler vintrar i framtiden vara snö- och isfria.

- Östersjöns istäcke kan minska med 80 procent inom det här århundradet, säger WWF:s klimatexpert Mia Rahunen.

Organisationen påpekar att vintervädret redan har flyttat 300 kilometer norrut. Det innebär att sådana vintrar som Lahtis upplevde på 1980-talet, förekommer på 2020-talet uppe i Joensuu.

Mindre tjäle, mera skogsskador

Vidare framhåller WWF att tjälen väntas krympa. I inlandet i Södra Finland kan tjäldjupet halveras under det här seklet. I skärgården i sydväst kan tjälen försvinna helt och hållet.

När det saknas både tjäle och kyla kan skogen ta stryk. Träden faller lättare när tjälen saknas och i mildare klimat blir skadedjuren fler, exemplifierar WWF.

Mildare vintrar utgör dessutom hot mot många arter som är anpassade till snö och is, som fjällämmel, järv och saimenvikare.

Kan påverka storleksklassen

Miljöorganisationen WWF vill trots krisscenariot lyfta fram möjligheterna att påverka utvecklingen.

- Trots att det redan har skett oåterkalleliga skador kan vi ännu påverka hur allvarliga de kommande förändringarna blir, säger klimatexpert Mia Rahunen.

Hon efterlyser åtgärder av regeringen bland annat när det gäller att överge fossila bränslen.