Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unikt projekt ska göra invånarna i Östbelgien mer delaktiga i politiken - i medborgarrådet sitter ett slumpmässigt valt tvärsnitt av befolkningen

Från 2019
Uppdaterad 13.10.2019 18:28.
Bild på staden Eupen i tyskspråkiga Belgien.
Bild: imago/epd/ All Over Press

I den tyskspråkiga delen av Belgien har man startat ett unikt projekt som ska göra invånarna mer delaktiga i politiken. Ett så kallat medborgarråd ska i fortsättningen ta över en del av politikernas uppgifter i Östbelgien.

Eupen, Belgien

Det är en entusiastisk stämning som råder i det östbelgiska parlamentet då stadens nya medborgarråd samlas för första gången i mitten av september.

- Jag tilltalades av tanken att man kan engagera sig utan att för dess skull bli politiskt aktiv, säger Didier Lejeune inför rådets första sammanträde.

Lejeune är en av de slumpmässigt valda medborgarna som ska komma med råd och vägledning till de folkvalda politikerna i Östbelgien.

I motsats till de politiska beslutsfattarna så får medlemmarna i medborgarrådet inte ett mandat i politiska val eftersom medlemmarna sållas fram på basis av ett slumpmässigt urval.

Tanken är ändå att sammansättningen ska vara representativ för befolkningen i Östbelgien, berättar rådets permanenta sekreterare Anna Stuers.

- Vi har använt oss av kvoter för att få till stånd ett tvärsnitt av befolkningen. Vi har till exempel beaktat ålder och kön.

Den tyska språkgemenskapens parlament i östbelgiska Eupen.
Bildtext I parlamentet i Eupen fattas beslut som påverkar den tyska språkgemenskapen i Belgien.
Bild: imago/epd/ All Over Press
Anna Stuers är permanent sekreterare för medborgarrådet som inledde sin verksamhet i mitten av september.
Bildtext Anna Stuers är permanent sekreterare för medborgarrådet. De övriga medlemmarna roterar.
Bild: Rikhard Husu / Yle

Ska föra väljarna närmare besluten

Stuers betonar att det inte finns några stora problem med hur den representativa demokratin förverkligas för den lilla tyskspråkiga minoriteten vid gränsen till Tyskland.

Men det händer attt människor känner sig fjärmade från politiken och därför ville man göra något för att göra beslutsfattandet mer begripligt för medborgarna.

- Trots att kontakten till politikerna är tät i jämförelse med andra regioner, förekommer det även missnöje här hos oss, förklarar Stuers.

En närbild föreställande regeringskansliet i tyska Eupen.
Bildtext De folkvalda politikerna inom den tyska språkgemenskapen har valt att delegera en del av besluten till invånarna
Bild: Friedrich Stark / Alamy
Medlemmarna i medborgarrådet i ett gruppfoto
Bildtext Medborgarrådet ska utgöra ett tvärsnitt av invånarna i Östbelgien.
Bild: Parlamentet i Östbelgien

Kommunikation i båda riktningarna

Kommunikationen ska fungera i båda riktningarna. Dels ska medborgardialogen ge de politiska beslutsfattarna en bättre bild av vad som berör invånarna i Östbelgien.

Men dialogen handlar också om att öka på förståelsen för hur en politisk process går till i praktiken,

-Via arbetet i medborgarrådet kan invånarna personligen uppleva hur det är att jobba som politiker: först måste man läsa in sig på ett tema, därefter debattera det och till sist måste man också enas om rekommendationer till politikerna.

- Man hoppas att medborgardialogen ska bidra till att de som medverkar ska förstå det arbete en politiker gör, säger Anna Stuers.

Försöket i Östbelgien är unikt

Försök med medborgardialog har genomförts i många länder - men det som är unikt för försöket i Östbelgien är att det finns en klar juridisk ram för hur man ska gå vidare med medborgarrådets förslag.

Besluten ska också följas upp så att invånarna får en insyn i vad som konkret hänt med initiativen från medborgarrådet.

Det finns mycket som bestäms över våra huvuden och jag anser att vi som medborgare ska ha möjlighet att ta ställning till om det som besluts tilltalar oss.

François Vanguers, invånare

För att medlemmarna i medborgarrådet inte ska bli alltför indoktrinerade i den politiska verkligheten så kommer en tredjedel av rådets sammansättning att bytas ut med ett halvt års mellanrum.

Det är innebär att en och samma person inte kan sitta i medborgarrådet längre än ett och ett halvt år. På det här sättet vill man trygga inflödet av färska idéer och infallsvinklar.

Beslut fattas över våra huvuden, säger invånare

Invånarna i Östbelgien som Svenska Yle träffar i Eupen välkomnar en mer intensiv medborgardialog.

- Jag tycker det låter som en bra idé. Det finns mycket som bestäms över våra huvuden och jag anser att vi som medborgare ska ha möjlighet att ta ställning till om det som besluts tilltalar oss, säger François Vanguers, en man i 20-års åldern.

Skulle du själv medverka i medborgarrådet om valet föll på dig?

- Om tidpunkten och omständigheterna var det rätta så varför inte. Det finns alltid något man kan ändra till det bättre.

Fracois Vanguers är invånare i Eupen.
Bildtext Unga kunde göras mer delaktiga i politiken säger François Vanguers (t.v.)
Bild: Rikhard Husu / Yle

Enligt Vanguers fungerar demokratin överlag bra i den tyskspråkiga delen i Belgien. Men visst finns det också sådant som kunde förbättras, fortsätter han.

- Man förklarar inte tillräckligt bra hur saker och ting fungerar och det är svårt att veta vem man ska rösta på. Man röstar kanske på någon man känner eller har sett på tv och har hört gott om.

- En utmaning är att många unga inte känner till hur det politiska beslutsfattandet går till, säger Vanguers.

- Tyvärr är det många unga som inte vet vad partierna står för.

Vanguers tror att unga kan dra sig för att rösta eftersom det är svårt att överblicka konsekvenserna av röstningsbeslutet.

- Om jag ska teckna ett avtal läser jag förstås först igenom vad som ingår i avtalet och vilka följder det får. Samma gäller för politiska partier. Jag skulle inte gärna ställa mig bakom ett parti utan att veta vad det får för följder i praktiken.

Diskussion om artikeln