Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Byskolorna i Lovisa är räddade för stunden – nämnd röstade mot skolnedläggningar

Från 2019
Uppdaterad 26.09.2019 07:39.
Kyrkoby skola i Pernå i Lovisa.
Bildtext Enligt förslaget skulle eleverna från Pernå kyrkoby skola flytta till Forsby skola. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Nämnden för fostran och bildning i Lovisa behandlade budgetförslaget för 2020 på onsdagen. Förslaget inkluderade nedläggningen av Haddom skola, Pernå kyrkoby skola och Teutjärven koulu - men nämnden vill bevara skolorna.

Byskolorna skulle, enligt förslaget, läggas ner från och med nästa läsår.

Thomas Rosenberg (SFP), understödd av Marjo Vuokko (Gröna), Antti Hovi (C) och Laura Hyppölä (SDP), kom med ett ändringsförslag om att godkänna budgetförslaget men med ett tillägg:

Nämnden anser att den strategi som stadsfullmäktige med sitt byavänliga skolnätsbeslut fattade hösten 2016 fortfarande står fast. De föreslagna skolnedläggningarna åsamkar staden mer skada än nytta.

Mot den bakgrunden bör också de daghem som finns i anslutning till skolorna bevaras.

Nämnden röstade i frågan och Rosenbergs motförslag segrade med rösterna 8-1.

Däremot kan nämnden tänka sig spara genom att lägga ner familjedaghemmet Duvan, att skära ner på kommuntillägget för hemvårdsstöd för barn och att se över gruppstorlekarna i årskurs 7-9.

Budgeten för nästa år ska också behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, så de vårdnadshavare som vill bevara byskolorna kan ändå inte pusta ut riktigt ännu.

Besvikna föräldrar

Innan nämnden möttes på onsdag kväll deltog två föräldrar från Haddom skola i Yle Östnylands morgonsändning.

Hanna Lindholm, med ett barn på årskurs fem och ett i förskolan, samt Ewa-Maria Wiik som har haft ett barn skolan och nu har ett barn i årskurs tre.

Båda två är besvikna på stadens agerande och svikna löfte om tio års arbetsro för byskolorna.

– Jag måste säga att min första tanke var besvikelse. Man har lovat jättemycket och vi hoppades på att få arbetsro, säger Ewa-Maria Wiik. Med minskande elevantal måste man i något skede ta den här diskussionen igen, men tre år är lite väl lite.

Hanna Lindholm och Ewa-Maria Wiik
Bildtext Hanna Lindholm och Ewa-Maria Wiik hade hoppats på längre arbetsro för Haddom skola.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Lovisa stad har aktivt marknadsfört sig som byarnas och skolornas stad, senast under Lovisa Historiska Hus. Det tycker föräldrarna att man kan kalla för vilseledande marknadsföring.

– I Haddom skola har vi faktiskt föräldrar som har flyttat hit för att de vill ha sina barn i en liten byskola med fräsch inomhusluft, säger Hanna Lindholm. Nu är de väldigt besvikna på den marknadsföringen. Det känns som staden sviker sina löften till familjer som har lockats med det här budskapet.

Om staden behöver spara ska det inte drabba barnen, enligt henne.

Fel att barnen lider

– Behöver det sparas så behövs det, men är det barnens framtid som är det rätta sparstället? undrar Hanna Lindholm.

Senast Haddom skola var på fallrepet var 2012. Nu har skolan omkring 50 elever. På det senaste föräldramötet var tongångarna kritiska.

– Det fanns en irritation över att vi åter en gång ska behöva kämpa för att få ha vår byskola. Löftena om tio års arbetsro är glömda. Jag hoppas föräldrarna är villiga att kämpa igen, säger Ewa-Maria Wiik.

Föräldrarna i Haddom skola kommer att samlas på torsdag kväll för att tillsammans fundera framåt.

– Så länge vi måste kämpa, så måste vi göra det, säger Ewa-Maria Wiik.

haddom skola i Lovisa
Bildtext Haddom skola.
Bild: YLE/Stefan Härus

"Lovisa är fortfarande byarnas och skolornas stad"

Då Yle Östnyland ringer upp Jonna Hinttaniemi (SFP) som är ordförande för nämnden för fostran och bildning på torsdag morgon säger hon att nämnden inte ville ändra på den strategi som staden gick in för för tre år sedan.

Hon säger att Lovisa fortfarande är byarnas och skolornas stad.

– Byskolorna och daghemmen fyller sin funktion i byn. Visst kan man ha en by utan en skola, men den är otroligt viktig för dem som bor i byn det gäller. Skolan är hjärtat i byn, säger Hinttaniemi.

Hon tror ändå att frågan om skol- och daghemsnedläggningar kommer att väcka mycket diskussion då politikerna fortsätter bereda nästa års budget.

Kan ni då hitta andra lösningar att spara?

– Det hoppas jag, eftersom det är vår uppgift. I vår nämnd var vi inte beredda att spara genom att lägga ner skolor och daghem. Vi gav en ganska klar signal att det inte är rätt ställe att spara på.

Artikeln uppdaterades 26.9.2019 kl. 7:29 med kommentarer av Jonna Hinttaniemi.

25.9.2019 Föräldrar: ”Lovisa svek sitt löfte om att freda byskolorna i 10 år”

22:57

26.9.2019: Vemodigt då taxistationen i Borgå revs och Lovisanämnd vill bevara byskolorna i staden

20:41

Diskussion om artikeln