Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planläggningen snart klar: Nya Fokus i Karis ska inte skuggas av två höghus – kulturhuset får heller inget grönt tak

Från 2019
En vit marmorbyggnad, inte längre i fräscht skick. I huset finns Karis bibliotek. Sommar, blå himmel, solsken.
Bildtext Gamla Fokus våren 2019. Huset har stått i Karis centrum sedan 1970-talet. Nu ska huset rivas och ett nytt kulturhus byggas i stället.
Bild: Yle / Pia Santonen

Det ska inte kunna byggas två nya flervåningshus vid det planerade nya kultur- och bibliotekshuset i Karis centrum.

Planläggningsarbetet har framskridit i mycket snabb takt.

Två höga bostadshus för mycket?

Det som har ändrats sedan tidigare är att kulturhuset inte ska få skymmas av två flervåningshus utan endast ett.

Det får enligt planförslaget ha fem våningar och en byggrätt på högst 1 600 kvadratmeter.

Det är ingen stor förlust att det bara blir ett hus, menar stadsplaneringsarkitekten i Raseborg Simon Store.

- Nya flervåningshus planeras också på andra ställen i centrala Karis.

En visualisering av det nya kulturhuset i Karis stadsbild
Bildtext Så här såg de första bilderna ut i våras. Här syns ännu båda bostadshusen och det gröna taket som många gillade.
Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman / Tietoa Finland Oy

Bland annat ska två hus få plats på Tryckeriteaterns tomt då den gamla tryckeribyggnaden sannolikt rivs efter att verksamheten flyttat till det nya kulturhuset.

Store förklarar att den fortsatta planeringen visade att två hus blir för mycket. Också Västra Nylands landskapsmuseum poängterade i sitt utlåtande att två hus inte fungerar:

"De enskilda höga punkthus som anvisats längs Dalgatan ser främmande ut med tanke på skalan och stadsbilden i Karis, både vad gäller modell och höjd."

Lars Nyberg får en skvär

Det andra flervåningshuset vid nya Fokus ersätts av en skvär som ska heta Lars Nybergs plats. Lars Nyberg var en känd lokalhistoriker i Karis.

En detaljplanekarta som visar var ett kulturhus plus ett bostadshus kan byggas i ett kvarter i centrum av Karis. Planen var ännu inte slutligt godkänd i september 2019.
Bildtext Läget hösten 2019. Det orangefärgade området är platsen där ett 2500 kvadratmeter stort kulturhus i två våningar kan byggas. Höghuset är det bruna området. Det rutiga och gröna är skvären.
Bild: Raseborgs stad

Inget grönt tak, i stället kanske solpaneler på taket

Det nya kulturhuset ska heller inte ha ett grästak som det såg ut på de första skissbilderna när idén presenterades i våras.

Stadsplaneringsarkitekten Simon Store förklarar att ett tak med sedumväxter, eller fetknoppsväxter, inte hjälper till att fördröja regnvattnet på önskat sätt. För det skulle det krävas ett torvtak.

- Och ett torvtak måste vara minst en halv meter tjockt för att fungera.

Så tanken om ett grönt tak är nu slopad.

Växtskott.
Bildtext Gröna tak är populära i många stora städer.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Regnvattnet ska nu i stället fördröjas på skvären där det planeras växtlighet, till exempel kaveldun.

I stället är stadens målsättning nu att kulturhusets tak förses med solpaneler.

Det är hur som helst oftast inte i samband med planläggningen som frågan om takets utseende avgörs.

Kulturhuset ska enligt Store ha fjärrvärme. Jordvärme kan inte tillåtas då jordvärmen på den här platsen utgör en risk för grundvattnet.

Strax klart för bygglov

Stadsplaneringsnämnden i Raseborg bekantade sig med planen i går (25.9) och beslutade för sin del godkänna den.

Nu kan den slutliga planen godkännas i stadsstyrelsen och slutligen i stadsfullmäktige. Efter det är det möjligt för byggaren att ansöka om bygglov.

Planen för "Nya Fokus" dök oväntat upp i våras.

Den finlandssvenska Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar berättade tillsammans med Raseborgs stad om planerna att ersätta två gamla hus i Karis centrum med ett nytt.

Tryckeriteatern i Karis
Bildtext Tryckeriteatern vid Torggatan i Karis var tidigare ett tryckeri. Nu vill ägaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, ersätta huset med det som kallas Nya Fokus. Arkivbild.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Det var det kommunägda Fokushuset med bibliotek samt av fonden ägda Tryckeriteatern med scen för teater och dans som skulle försvinna. I stället lovades ett nytt hus för både bibliotek och scenkonster samt annan kultur.

Fonden lovade stå för halva priset. Det nya huset beräknas kosta cirka tio miljoner euro. Raseborgs stads andel blir fem miljoner.

Gamla Fokushuset rivs. Sannolikt rivs senare också Tryckeriteaterns hus.