Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Jag blev helt i panik" - att missa att närvaroanmäla sig till studierna kan orsaka en del strul och oro, men går att fixa

Från 2019
Kvinna lutar sig trött mot en trave böcker.
Bildtext Arkivbild. Studenten vi pratat med vill förbli anonym.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Föreställ dig situationen – du har ivrigt inlett dina studier för höstterminen på högskolan, då du en dag är utestängd från datasystemet du behöver komma åt.

Efter kontakt med en studiesekreterare får du beskedet – du har blivit av med din studierätt.

Det hände en Novia-student som vi talat med, som inledde höstens studier som vanligt, anmälde sig till kurserna via programmet Peppi och betalade läsårsavgift till studerandekåren Novium.

Men studenten, som vill förbli anonym, missade att närvaroanmäla sig.

- Vad betyder det här tänkte jag? Det förklarades inte heller vad allt det betyder att du har förlorat studierätten. Så jag frågade - vad är det värsta som kan hända?

Svaret hen fick var att studierätten kanske inte återinförs.

- Jag blev helt i panik. Jag har skött mig jättebra i skolan, har mer studiepoäng än vad de flesta i klassen har. Jag är en motiverad studerande.

Ett bord fyllt med studietillbehör, häften, miniräknare och pennor.
Bildtext Men läget kanske ändå inte var så mörkt trots allt.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

- I det skedet visst ju studiesekreteraren inte alls i vilket skede av mina studier jag är och hur de framskrider, om jag ligger efter eller så. Men det andra hon sade var att det som troligen händer är att jag får studierätten införd först i januari till nästa termin.

- Det kändes så overkligt hela det där, att det skulle hända på grund av ett misstag. Hur kan det gå på det här viset? Jag hann börja fundera på ungefär alla alternativ. Vad ska jag göra – det kommer inget stöd mer, det kommer inga FPA-pengar mera, jag får inte studielån …

Skolan hjälpte - händer flera studenter varje år

Skolan kom med både råd och hjälp för att lösa situationen. För att kunna anhålla om att återinföra studierätten, måste en avgift på 50 euro betalas och en orsak uppges till varför närvaroanmälan blivit ogjord. Dessutom ska en redogörelse lämnas in för hur man planerar att slutföra studierna.

Vid Yrkeshögskolan Novia är det studiesekreterare Isabella Alén som har den här typens ärenden på sitt bord. Hon berättar att det inte är helt ovanligt att det händer att närvaroanmälan uteblir.

Varje höst är det cirka 200 som inte gör en närvaro- eller frånvaroanmälan. En vanlig orsak är att studenten medvetet låter bli att närvaroanmäla sig. Således behöver de inte själv fylla i avbrottsblankett utan blir utskrivna.

- Tillsvidare i höst har vi efter meddelande om att de förlorat sin studierätt tagit emot 19 stycken anmälningar om att få studierätten återinförd. En genomgång av dem visar att de flesta glömt närvaroanmäla sig.

Alén poängterar att studierätten normalt återinförs från läsårets början, om studerande i tid anhåller om att få studierätten tillbaka.

Novia har ingen skyldighet att påminna studenterna

Vid Yrkeshögskolan Novia görs anmälan i samma elektroniska system som kursanmälningarna, Peppi. Anmälningen öppnade den 1 maj och stängde i år den tionde september. Innan deadline skickas två påminnelser ut per e-post och en per sms, förutsatt att adressuppgifterna finns i yrkeshögskolans register.

- Vi behöver inte skicka någon påminnelse enligt examensstadgan, men vi har valt att göra så, förklarar Alén.

Att betala kåravgift eller anmäla sig till kurser räcker alltså inte.

- Det där med kåravgiften har yrkeshögskolan ingenting att göra med. Inom yrkeshögskolorna är det heller inte obligatoriskt att höra till studerandekåren. Och kursanmälan, de ska ju anmäla sig till kurser men inte är det samma sak.

- Men det är klart att vi tar till oss av all feedback. Vi uppmanar också våra studerande att vara i kontakt med oss om det uppstår problem då de använder våra system och om det är något de inte får att fungera.

Studenten som drabbades lämnade alltså in en anhållan om återinförandet av studierätten och fortsatte på uppmaning av studiesekreteraren att delta i undervisningen med tillstånd av lärarna.

Yrkeshögskolan Novias logotyp klistras på ett fönster. Bilden tagen i Vasa.
Bildtext Även om det slutligen inte gick till följande termin, så hann det ändå gå två veckor innan det kom ett positivt besked. Men väntetiden kändes ändå lång.
Bild: Yle/Annika Bodman

- Jag kunde inte gå på Campussport, sen var det problem med att låna böcker från bibban. Jag kom heller inte in i Peppi och kom inte heller åt min egen läseordning eller kursernas utförandeplan.

Hur kunde du missa att närvaroanmäla dig?

- Förra året hade vi ett annat system och då gjorde vi närvaroanmälan tillsammans på lektionen. Jag trodde att jag hade gjort det i samband med kursanmälningen. Inte har jag någon annan förklaring.

Med andra ord fortsätter studierna nu normalt, med tillgång till alla system.

- Nog var det ju skönt att få beslutet och kunna fortsätta studierna normalt. Man har ju ändå levt här i osäkerhet i två veckor och funderat att hur det kommer att gå. Kommer jag att bli bestraffad och får jag börja först i januari för att jag gjorde ett misstag?

Nu slapp hen också oroa sig för uteblivet studiestöd och försämrade studielånsvillkor. Och oftast går det bra, försäkrar Isabella Alén.

- De flesta får tillbaka sin studierätt, bara de har studietid kvar och det finns möjlighet att inom den studietiden bli utexaminerad.

Det krävs också ett rektorsbeslut.

- Varje ärende får en egen beredning. Man ser på varje individs anhållan skilt och så bedöms den efter det och studeranden får ett beslut.

Vid Åbo Akademi har 150 studenter hört av sig

Vid Åbo Akademi görs närvaro- eller frånvaroanmälan i samband med att man betalar kåravgiften. Systemet är således lite annorlunda än vid Yrkeshögskolan Novia. I år hade man möjlighet att anmäla sig närvarande eller frånvarande mellan den 11 maj och den 30 augusti.

Missar man detta anmälningsfönster måste man göra en anhållan om att bli återinförd i matrikeln, vilket är en enkel process, berättar Ken Snellman som är koordinator för studieärenden vid Åbo Akademi.

- I de fall man bara varit icke-anmäld under ett läsår, är behandlingen för det mesta ganska snabb, eftersom den görs centralt. Men har man varit icke-anmäld under mer än ett läsår, så då behöver man kunna visa upp en studieplan. Då sker behandlingen vid fakulteten och då tar den lite längre.

Åbo Akademis textlogo, ett Å och ett A klistrat på en glasdörr, insidan av huset med röd tegelvägg i bakgrunden.
Bildtext Anhållan kan göras kontinuerligt, vilket i praktiken betyder att sådana kommer in under hela året.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Det är svårt att säga hur många som kommer in för att man missat att närvaroanmäla sig. Men så här efter att anmälningen stängde har vi under september månad fått in ungefär 150 stycken.

Snellman tycker inte att antalet är högt, med tanke på att Åbo Akademi ändå har över 5 000 studenter.

Att få studierätten tillbaka är ändå inte svårt, säger Snellman. Det går i regel på samma eller följande dag, men det tillkommer en avgift på 35 euro.

- Det är ingenting man behöver vara orolig för, att inte få återinföringen godkänd om det är så att man bara har missat läsårsanmälan för det här året.

Anmälan krävs för att komma åt olika system, för att anmäla sig till kurser och är naturligtvis väldigt viktig, betonar Snellman.

- Hela universitetets system bygger på att våra studerande ska vara närvaroanmälda. Eftersom kåravgiften också betalas samtidigt, så betyder det att man inte heller har ett aktivt kårmedlemskap tills man blivit återinförd. Så de förmåner som kommer med det har man heller inte tillgång till.

Diskussion om artikeln