Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alltjämt många asylsökande som gör sig själva illa - skär sig och hotar att ta livet av sig

Från 2019
Uppdaterad 26.09.2019 20:25.
Helsingin Rautatientorilla Irakilaisten ja Afganilaisten telttakylä turvapaikan haku.
Bildtext Det pyskiska illamåendet är alltjämnt utbrett bland asylsökande och över hundra fall av självskadebeteende har rapporterats i år.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Migrationsverkets uppgifter berättar om ett fortsatt utbrett illamående bland asylsökande. Bara i år har över hundra personer skadat sig själva, försökt begå självmord eller hotat att skada sig själva. Samtidigt finns det brister i de uppgifter som rapporteras.

En afghansk ung man tog livet av sig i Nykarleby efter negativt besked på sin asylansökan. Han hade då väntat på besked i fyra år.

Uppgifter från Migrationsverket (Migri) tyder på att det psykiska illamåendet alltjämt är mycket utbrett bland asylsökande.

Det är något som vi måste ta på allvar och myndigheterna borde göra mera tillsammans

― inrikesminister Maria Ohisalo

Hittills i år har 116 fall rapporterats där det handlar om någon form av självskadebeteende.

Även om det finns uppgifter för bara en del av det här året tyder jämförelsen med åren innan att situationerna har blivit färre: 292 fall rapporterades i fjol och 316 fall året innan.

Samtidigt har antalet klienter på mottagningscentralerna minskat.

Det är den viktigaste förklaringen till att antalet fall av självskadebeteende har minskat, enligt Migri. På mottagningscentralerna bodde 13 365 personer i början av år 2018 och 10 677 personer i början av det här året.

"Många och väldigt olika situationer"

Enligt Olli Snellman, resultatområdeschef vid Migri, inkluderar siffran 116 allt från självmordsförsök, till självskadebeteende och verbala hot om att skada sig själv.

I de rapporterade uppgifterna kan samma person förekomma flera gånger.

Andelen verbala hot har blivit större än de faktiska situationerna där någon har skadat sig själv.

Snellman säger att det finns många olika orsaker till varför man vill skada sig själv.

- En orsak kan vara beslutet, att det inte motsvarar det man har önskat sig. Det kan bero på en lång väntetid och andra saker som finns i personens bakgrund. Det kan också handla om en vilja att demonstrera mot något, fastän man inte vill skada sig själv totalt, säger Snellman.

- För en del handlar det inte om att man uttryckligen vill begå självmord. Det som också syns är att en del skär sig själva på ett eller annat sätt. Det är förstås mycket ledsamt, men det är inte den typen av handling som vanligen skulle leda till döden. En del använder mediciner för att skada sig. Situationerna är många och väldigt olika, säger Snellman.

Å andra sidan visar tidigare exempel på att en del av de här situationerna uttryckligen har handlat om att försöka begå självmord.

I mars 2017 rapporterade flera medier om ett fall där en asylsökande vid flyktingmottagningen i Evitskog i Kyrkslätt försökte begå självmord genom att skära upp handlederna.

Snellman säger att man ska förhålla sig till siffrorna med en viss reservation eftersom alla asylsökande inte bor på mottagningscentraler och mörkertalet är stort.

Migri har tidigare underrapporterat antalet självmordsförsök

Enligt Yles tidigare rapportering har Migris rapportering inte vara heltäckande.

Migri hade till exempel rapporterat om ett självmordsfall år 2016, medan det verkliga antalet var fem.

Migrationsverket förklarade de olika uppgifterna med att en vårdgrupp inom Migri, som har kontakt med mottagningscentralerna, bara hade rapporterat om uppgifterna till verkets hälsovårdsteam.

Vi är inte särskilt villiga att öppna olika siffror och statistik. De innehåller osäkra uppgifter och man måste förhålla sig till dem med reservation

― Olli Snellman - Migri

Då Migrationsverket senare fick frågan om de olika uppgifterna var svaret att de högre siffrorna är mer tillförlitliga.

Då Svenska Yle ber om nya uppgifter i dag uppger Migri att det därtill var en person som begick självmord på en sluten förvaringsenhet i fjol. Man känner inte till några fall på mottagningscentralerna från i fjol eller året innan.

På frågan om varför uppgifterna från Migri varierar svarar Olli Snellman per e-post så här:

- Det handlar om en olycklig sak och vi tar det här på yttersta allvar på mottagningscentralerna. Vi är inte särskilt villiga att öppna olika siffror och statistik. De innehåller osäkra uppgifter och man måste förhålla sig till dem med reservation.

- Vi vet att också en viss typs nyhetsrapportering kan ha negativa konsekvenser. Vi samlar informationen för vår rådgivning, planering och övervakning.

Inrikesministern: Vi kollar hela tiden läget i olika länder

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) kommenterar den utbredda psykiska ohälsan bland asylsökande för Svenska Yle.

- Det är något som vi måste ta på allvar och myndigheterna borde göra mera tillsammans, så att de vet vad som händer och kan utbyta information, för att sådana här situationer inte ska uppstå.

Ohisalo betonar att ingen ska skickas tillbaka om hen hotas till livet, och att Inrikesministeriet för diskussioner med polisen och Migrationsverket om detta.

Rättshjälpen ska förbättras så att ansökningsprocesserna blir både snabbare och mer kvalitativa, säger Ohisalo.

Hur ser du på att FN:s flyktingkommissariat UNHCR har prickat Finland för att skicka tillbaka asylsökande till Afghanistan?

- Vi kollar hela tiden läget i olika länder. Migrationsverket kommer att uppdatera sin landsinformation, så att den motsvarar UNHCR:s. Det står också i regeringsprogrammet, säger Ohisalo.