Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Supershe Islands planer i Ekenäs östra skärgård tar ett steg framåt

Från 2019
Uppdaterad 27.09.2019 13:05.
sandstrand
Bildtext Ägaren vill få lov för fler byggnader på den 3,5 hektar stora ön.
Bild: Monica Slotte / Yle

Staden håller fast vid att Fjärdskär i Ekenäs östra skärgård kan få en betydligt större byggrätt än i dag. Öns ägare driver kvinnoretreaten Supershe Island och vill få lov för fler byggnader på den 3,5 hektar stora ön.

Statliga myndigheter, planläggningsnämnden i Raseborg och flera markägare har under planeringen hittills kritiserat den planerade nya byggrätten hårt och kallat den orättvis mot andra markägare i skärgården.

Byggrätten strider enligt kritikerna också mot generalplanen och hotar naturvärdena i skärgården.

Andra tycker att staden ska främja företagsamheten och tillåta byggande som främjar turistnäringen.

Ägaren Kristina Roth är känd för lyxiga kvinnoretreater under namnet Supershe. Nu önskar hon utveckla dem också på Fjärdskär där verksamheten nyss kom i gång i liten skala. Hon vill få lov för fler byggnader på den 3,5 hektar stora ön. Det kräver att ön får en ny detaljplan. Planen är som bäst under arbete hos konsulter och Raseborgs stad.

Staden: Kritiken är obefogad - näringarna kräver annorlunda byggrätt i skärgården än gammaldags fritidsbosättning

Raseborgs stads planläggningschef, stadsplaneringsarkitekten Simon Store, anser att byggrätten nog kan strida mot generalplanen.

- Den överensstämmer i stället med landskapsplanen.

Landskapsplanen är den som allmänt ska styra markanvändningen. Den ligger så att säga högst uppe hierarkin. Sedan kommer generalplanen som fortfarande är rätt allmän men ändå mer detaljerad än landskapsplanen. Till sist och på mest detaljerad nivå gör man upp detaljplaner.

Store: Triangeln Strömsö-Halstö-Fjärdskär bildar en helhet

Simon Store påminner dessutom om att närbelägna Strömsö med lyxiga villor och Halstö också är tätt bebyggda.

- Fjärdskär kommer tillsammans med Strömsö och Halstö att bilda en helhet.

Store säger att gammaldags stugkultur i skärgården hör till en förgången tid.

Staden ger också svar på tal till markägare som upplevt att de blir orättvist behandlade i fråga om byggrätt: Staden tipsar att markägare med fritidsboende på lämplig plats i skärgården kan söka ändring i stranddetaljplanen för idkande av skärgårdsnäringar som bygger på inkvartering och turism.

Stadens budskap blir att byggrätten för näringsidkande inte kan jämföras med byggrätt för till exempel fritidsboende.

Större byggnader och ett tiotal små stugor

Planläggningsnämnden behandlade på onsdagen (25.9) ett planförslag där byggrätten har krympt endast minimalt, från 690 kvadratmeter till 650.

På ön får man enligt förslaget nu ha huvudbyggnad samt strandbastu och några andra byggnader på några tiotals kvadratmeter. Dessutom tillåts ett ett antal små stugor. Beroende på hur byggrätten förverkligas i de övriga byggnaderna kan de 20 kvadratmeter stora stugorna bli högst elva till antalet.

De större byggnaderna ska enligt nya versionen resas på platser där det finns byggnader sedan tidigare och inte för nära strandlinjen.

Så här fixas vatten och avlopp på Fjärdskär

Försörjningen av hushållsvatten kommer skötas med hjälp av osmosanläggningar som renar havsvatten till dricksvatten.

Vattentoaletter tillåts inte.

Avloppsvattnet filtreras med hjälp av en infiltreringsbädd. Den bör enligt bestämmelserna i planförslaget underhållas regelbundet så att infiltreringsbädden kan fungera effektivt.

Då behandlat avloppsvatten sedan släpps ut i terrängen, orsakar det "lindrig punktbelastning" i havet. I konsultutredning konstateras att helhetshalterna av fosfor och kväve i det utgående vattnet är på samma nivå som i vattnet i det omkringliggande havet; därför blir miljöinverkan "inte nämnbar".

Planen till påseende

Nämnden beslutade (26.9) efter omröstning 7-2 godkänna planförslaget och lägga ut det till påseende så att myndigheter och andra får komma med sin åsikt till den uppdaterade versionen.

När utlåtanden och anmärkningar sedan har kommit in och problempunkter har korrigerats, kan den slutliga planen klubbas av i nämnden, stadsstyrelsen och fullmäktige. Om inga besvär lämnas in mot planen, kan ägaren efter det ansöka om bygglov.

Korrigering fredagen 27.9.2019 vid 13-tiden. Meningen om Kristina Roth ändrades till att hon är känd för lyxiga kvinnoretreater. Tidigare antyddes att hon äger retreatöar på olika håll i världen.

Diskussion om artikeln