Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brett politiskt stöd för fler gågator i Helsingfors trots att centrumtunneln inte byggs: "Annars stannar utvecklingen i centrum av i 20 år"

Från 2019
Människor i Helsingfors
Bildtext Norra Esplanaden är en av de gator som i flera omgångar föreslagits bli gågata.
Bild: Yle/Tega Oke

Trots att en biltunnel under Helsingfors centrum nu inte ser ut att bli av vill politiker inom De gröna, SDP och VF gå vidare med att skapa fler bilfria gator i centrum. Planen på att bygga en centrumtunnel var sammankopplad med att öka antalet gågator. Inom Samlingspartiet kallar man planer på fler gågator utan en centrumtunnel för utopi.

SDP:s fullmäktigegrupp beslöt på onsdagskvällen att säga nej till miljardprojektet att bygga en centrumtunnel i Helsingfors. Beslutet innebär i praktiken att det inte finns en politisk majoritet för projektet.

Byggandet av tunneln var sammankopplat med att skapa fler gågator i centrum.

- Tunnelprojektet ska förkastas och när det gäller ett fotgängarcentrum ska frågan beredas på nytt som ett eget ärende, säger Eveliina Heinäluoma, gruppordförande för SDP och medlem i stadsmiljönämnden.

Stadsmiljönämnden behandlar centrumtunneln och en utvidgning av fotgängarcentrum på sitt möte den 1 oktober, men antas fatta beslut på mötet den 8 oktober.

Och SDP-gruppens åsikt att biltunneln och gågatorna inte ska vara sammankopplade har ett brett stöd i stadsmiljönämnden.

En gata i Gräsviken och Eveliina Heinäluoma
Bildtext SDP:s beslut blev sannolikt avgörande för att centrumtunneln inte blir av. På bilden gruppordförande Eveliina Heimnäluoma.
Bild: YLE/Fred Wilén, Mårten Lampén / Yle

"Ett verkligt problem blir ändå hur långtradartrafiken till och från Busholmen ska gå"

De gröna och Vänsterförbundet har samma åsikt och tillsammans med SDP har de tre partierna en majoritet i nämnden.

- Om man säger att gågatorna inte kan bli fler förrän en tunnel byggs betyder det att utvecklingen av centrum stannar av i 20 år. Den här kopplingen ska bort, säger Osmo Soininvaara (Gröna), som sitter i nämnden.

- Ett verkligt problem blir ändå hur långtradartrafiken till och från Busholmen ska gå. Jag anser att den trafiken ska flyttas till Nordsjö hamn. Vi har beslutat att godstrafiken ska styras dit, men hamnen styrde den tillbaka till Busholmen. Det förklarades med att det är billigare om godset och passagerarna färdas i samma färja, men är det 1,4 miljarder euro billigare, frågar Soininvaara.

1,4 miljarder euro är den beräknade prislappen för att bygga en centrumtunnel.

"Tanken är inte att stänga båda esplanaderna och sedan rycka på axlarna"

Också SDP:s fullmäktigegrupp lyfter upp att staden nu bör utreda om godstrafiken kan koncentreras till Nordsjö hamn och styras bort från Västra hamnen på Busholmen.

Men var ska bilarna köra om antalet gågator ökar men centrumtunneln inte blir av?

- Utvecklingen av ett fotgängarcentrum bör nu återgå till startpunkten. Vi ska utreda hur ett fotgängarcentrum går att utveckla utan att tunneln byggs, säger Eveliina Heinäluoma (SDP).

Mia Haglund (VF), ledamot i stadsmiljönämnden, påpekar att ett fotgängarcentrum har utretts tidigare.

- Var bilarna i så fall ska gå får sakkunniga ta ställning till. Överlag vill vi inom Vänsterförbundet att man använder mer kollektivtrafik istället. Och ett fotgängarcentrum innebär att kollektivtrafik och servicekörningar hålls kvar.

- Men inte kan vi stanna alla genomfartsleder. Tanken är inte att stänga båda esplanaderna och sedan rycka på axlarna, säger Haglund.

Röda och blå streck på en karta på Helsingfors centrum. Strecken visar var Centrumtunneln och Sörnästunneln går.
Bildtext Så här skulle den planerade centrumtunneln gå.
Bild: Google maps / Grafik: Lukas Rusk

Fler gågator fick nej 2017

I förslaget om en centrumtunnel där ett fotgängarcentrum ingår finns flera alternativ på gågator. Ett alternativ är att både Södra och Norra Esplanaden har en körfil medan ett annat att Norra Esplanaden blir gågata.

Andra gator som kan bli gågator är Fabiansgatan, Södra kajen, Postgatan, Universitetsgatan och Regeringsgatan.

I början av 2017 kom stadsplaneringskontoret med ett förslag om att Södra och Norra Esplanaden kan göras om till gågator och likaså Fabiansgatan och Postgatan mellan Posthuset och Sokos varuhus. Det förslaget fick inte politikernas stöd.

"Ett fotgängarcentrum blir inte av om vi inte kan styra trafiken annanstans"

Risto Rautava (Saml), som varit en ivrig förespråkare av en centrumtunnel, anser inte att tunnelprojektet och fler gågator kan kopplas från varandra.

- Ett fotgängarcentrum blir inte av om vi inte kan styra trafiken annanstans. För att Helsingfors ska vara livskraftigt ska man kunna ta sig till centrum med olika transportmedel, säger Rautava som är vice ordförande i stadsmiljönämnden.

- Det är utopi att lösgöra utvecklandet av ett fotgängarcentrum från helheten. Till helheten hör personbilstrafiken, godstrafiken och kollektivtrafiken, säger Rautava.

"Problemet försvinner ingenstans, det blir värre hela tiden"

Det här var långt i från första gången byggandet av en centrumtunnel föreslås. 2008 avgjorde också SDP genom att säga nej till projektet.

- Jag anser att om vi vill bygga på Ärtholmen och Busholmen och skapa fler arbetsplatser bör vi hitta någon lösning för trafiken. Ska vi bygga fler ramper eller broar eller ska trafiken gå under jorden? Problemet försvinner ingenstans, det blir värre hela tiden, säger Risto Rautava.

Diskussion om artikeln