Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det nya promenadstråket i Hangö skulle bli för alla - men i praktiken är det oframkomligt med rullator, rullstol eller barnvagn

Från 2019
Uppdaterad 03.10.2019 05:24.
Kan man röra sig med rullator på det nya promenadstråket i Hangö? Dorrit, 81, testar - Spela upp på Arenan

Ett nytt, tillgängligt promenadstråk har planerats på Fabriksudden i Hangö i flera år. Nu har ett nytt stråk byggts men det är långt ifrån rullatorvänligt. Hangö stad kan inte svara om stråket är tillfälligt eller inte.

Solen skiner och havet ligger stilla den här förmiddagen när Hangöborna Lisbet Tuominen och Dorrit Söderblom möts upp i närheten av simhuset på Fabriksudden.

Området är kärt för många eftersom det binder ihop småbåtshamnen med Regattastranden och det besöks både av ortsbor och turister.

Den här dagen står en promenad på det ungefär två månader gamla promenadstråket på agendan.

"Här skulle man inte kunna gå ensam"

Dorrit Söderblom, 81 år, har med sig sin rullator och på grusgången är det inga problem att ta sig fram. Men rätt snart fortsätter stråket på ett sluttande berg och det är här problemen börjar.

Vid en klippskreva blir det stopp på rullatorn. Den måste lyftas ner för att kunna fortsätta framåt.

- Här skulle man inte kunna gå ensam, konstaterar Dorrit Söderblom medan Lisbet Tuominen hjälper henne ner.

Lisbet Tuominen hjälper Dorrit Söderblom upp med rullatorn på en bergssluttning.
Bildtext Klipporna är problematiska om man har rullator.
Bild: Malin Valtonen / Yle

En liten bit framåt på berget blir det stopp igen, den här gången på grund av en rätt så brant träramp. Dorrit Söderblom vågar sig inte ner på rampen med rullatorn utan lyfter ner rullatorn från berget från sidan och kör igenom buskaget i stället.

När hon försöker ta sig upp med rullatorn från den nedre sidan blir det tvärstopp och hon är nära att ramla på kuppen.

Jag ser det inte på något sätt att det här skulle kunna vara något som staden utlovat

Lisbet Tuominen

Lisbet Tuominen får igen rycka ut och hjälpa Söderblom. Hon konstaterar att hon inte förstår sig på den här träbron.

- Den har en stigning som är så brant att på en och en halv meter går den upp ungefär 60 centimeter. Pinnarna på bron är så breda att jag inte känner till någon barnvagn som har en sådan här hjulaxelbredd, för att inte tala om rullstolar.

Dorrit Söderblom och Lisbet Tuominen tittar in i kameran. I bakgrunden skymtar ett bostadshus.
Bildtext Dorrit Söderblom och Lisbet Tuominen konstaterar att promenadstråket inte är lämpligt för människor med rullator, rullstol eller barnvagn.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Tuominen är förbryllad. Hangö stad har lovat att det nya promenadstråket på udden ska vara till för alla, också rörelsehindrade.

- Jag ser det inte på något sätt att det här skulle kunna vara något som staden utlovat.

Dorrit Söderblom rekommenderar inte att människor med rullator går ut på promenad runt Fabriksudden ensamma.

- Man behöver nog någon som kan hjälpa en att komma ner för de här bergssluttningarna.

Gamla vägen bommades igen

Tidigare år har Hangöborna och andra besökare gått på området via ett stråk som gick högre upp från vattenbrynet.

Tuominen menar att det tidigare stråket uppkom lite av sig själv men att den vägen var av grus, hade hårt botten och inga branta stigningar.

Den vägen kan man inte längre gå.

- Nu är den tyvärr helt igenbommad med stenbumlingar, rosenbuskar och liknande. Den har gjorts oframkomlig i sommar, berättar Tuominen.

En människa går på en bergssluttning. I bakgrunden syns spåren av en tidigare gångstig. På höger sida syns bostadshus.
Bildtext Den gamla gångstigen nära de nya bostäderna på udden har bommats igen.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Hon upptäckte förändringarna gällande promenadstråket på udden i augusti. I mitten av månaden skrev hon ett e-postmeddelande till cheferna för parkavdelningen och tekniska sektorn där hon påpekade bristerna med det nya stråket.

Sex veckor senare har hon inte fått något svar.

Nytt promenadstråk avtalades mellan bostadsbyggaren och staden

Fabriksudden har de senaste åren genomgått en stor förändring. I dag finns det både bostadshus och en spabyggnad på udden. Bolaget bakom dessa, Regatta Resort, har ett samarbetsavtal med staden som bland annat går ut på att ett nytt promenadstråk ska byggas på området.

I en intervju för Yle Västnyland i juni i fjol sade stadsdirektör Denis Strandell att det nya stråket ska vara tillgängligt också för personer som har svårt att röra sig.

Då uppskattade han att det nya stråket skulle förverkligas i år men att det behövdes en ny parkplan först.

Någon parkplan har ändå inte godkänts.

En karta över ett område där ett promenadstråk har ritats in mellan vattenbrynet och några bostadshus.
Bildtext Bilden föreställer ett utkast från år 2016. Där framgår hur stråket planerades att dras över udden.
Bild: Hangö stad

I ett utkast till parkplan från år 2016 finns ett promenadstråk av trä som delvis ska ha ett räcke. På kartan löper stråket i mitten av området mellan havet och bostäderna.

I verkligheten går det nya stråket närmare havet, över klipporna och har grus som underlag. Något räcke finns det heller inte.

Lisbet Tuominen önskar att staden skulle hålla sig till parkplanen från 2016.

- Om det här är en tillfällig lösning så tycker jag att man borde ha låtit alla använda den befintliga vägen i väntan på att en bättre väg är byggd. Nu har man gjort tvärtom.

Oklart om det blir ett nytt stråk

Det är stadens parkavdelning som har utfört arbetena med det nya stråket på Fabriksudden, berättar stadsdirektör Denis Strandell.

Han kan inte svara om stråket är tillfälligt eller inte. Han poängterar att det finns mer angelägna frågor på Fabriksudden än ett promenadstråk.

Det är att få detaljplanen för Fabriksudden godkänd och hotellbygget i gång.

- Sedan finns det mindre viktiga frågor om var man drar en stig.

Dorrit Söderblom pekar upp mot ett bostadshus. Lisbet Tuominen står bredvid.
Bildtext Dorrit Söderblom och Lisbet Tuominen blickar upp mot bostäderna och den gamla gångstigen på Fabriksudden.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Denis Strandell menar ändå att udden med dess stig inte är färdig. Men när och om det blir något nytt stråk förblir oklart.

- Om det fattas ett nytt beslut så görs stigen om, säger Strandell som själv inte har besökt det nya promenadstråket än.

- Investeringsmässigt har det inte gjorts några ingrepp som inte kan göras om.

Men varför gjordes ett nytt, halvfärdigt, promenadstråk när det redan fanns ett upptrampat stråk längre upp på udden? Strandell tror att orsaken är att ingen har använt det stråket eftersom utsikten över havet och kobbarna är bättre om man går vid vattenbrynet.

Så det är inte till exempel på grund av klagomål från de nya bostäderna på udden?

- Mig veterligen är det inte på grund av Regatta Resort. Jag har inte hört några klagomål från dem, svarar Denis Strandell.

Tillgängligt stråk blir tråkigt

Han låter förstå att tillgängligheten för stråket ligger i konflikt med dess attraktionsvärde. Det vill säga att det är attraktivare att gå på ett stråk närmare vattnet men att det är svårt att bygga ett stråk där som också människor med rullator kan använda.

- Ska man göra det tillgängligt så blir det tråkigt, säger Strandell som tycker att stråkets placering i mitten av udden i parkplanen från 2016 inte var eftertänkt.

Han konstaterar också att inte alla parker och stigar är eller kan bli lämpliga för rörelsehindrade, så som till exempel Parkbergen och naturstigen till Uddskatan.

Artikeln är uppdaterad 3.10.2019 kl 05:10 med att planen från 2016 är ett utkast, inte en godkänd plan.