Hoppa till huvudinnehåll

Fixa värnplikten

Försvarsministern godkänner inte mobbning i militären: "Viktigt att alla har en bra erfarenhet av värnplikten"

Från 2019
Porträtt av försvarsminister Antti Kaikkonen.
Bildtext Kaikkonen anser att missförhållandena inom försvarsmakten är en viktig fråga som behöver diskuteras. "Det är först då missförhållandena kommer fram som man kan ta itu med dem", säger Kaikkonen.
Bild: Markku Pelkonen / Yle

Försvarsminister Antti Kaikkonen anser att det är viktigt att försvarsmakten tar itu med alla missförhållanden som kommer fram i militären. Tack vare de ungas krav på större jämställdhet kan en medborgarplikt för kvinnor bli aktuell i framtiden.

I Svenska Yles granskning av värnplikten har många berättat om mobbning, dåligt ledarskap och rädsla.

- Som försvarsminister godkänner jag naturligtvis inte någon form av osakligt bemötande. De här unga männen och kvinnorna måste bemötas sakligt då de gör värnplikten, säger försvarsminister Antti Kaikkonen (C) i en intervju för Svenska Yle.

Närmare 200 personer har skickat in sina berättelser från militärtiden. Berättelserna kan du läsa här.

I början var det ganska tungt, också fysiskt hårt, men i efterhand är åtminstone de egna minnena av tiden goda

― Kaikkonen minns sin egen värnpliktstid

Många har goda erfarenheter, men det finns också de som vittnar om en mycket jobbig tid med psykiskt illamående och andra missförhållanden.

- Jag vet att man redan nu har jobbat för att det ska bli bättre. Jag vågar påstå att situationen är betydligt bättre än för 20 eller 30 år sedan, men säkert har vi möjlighet att bli bättre på den här punkten och det här jobbet måste fortsätta, säger Kaikkonen.

Negativa erfarenheter dåligt för försvarsviljan

Antti Kaikkonen gjorde själv sin värnplikt åren 1993-1994 vid Helsingfors luftvärnsregemente i Tusby. Han är reservofficer med graden kapten. De egna minnena av värnpliktstiden är goda.

- I början var det ganska tungt, också fysiskt hårt, men i efterhand är åtminstone de egna minnena av tiden goda. Nog fanns det säkert också dåliga dagar, men jag minns det ändå som en bra tid.

Antti Kaikkonen sitter i ett kontor.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Militärtjänsten ska ge beväringarna utbildning för att kunna försvara landet, men den ska också bidra till att höja försvarsviljan.

Kaikkonen menar att negativa erfarenheter från militärtjänsten knappast förbättrar försvarsviljan.

- Det borde förstås inte finnas ett enda fall där man blir osakligt behandlad eller diskriminerad. Det är viktigt att så många som möjligt kan göra värnplikten under sakliga omständigheter, så att man i slutändan har en bra erfarenhet av värnplikten.

När blir det nolltolerans mot mobbning i armén?

- Det borde det vara redan nu. Då man hör att det fortfarande inte är så, så måste försvarsmakten jobba bättre än tidigare.

Medborgartjänst för kvinnor kan bli aktuell

Under hösten ska värnplikten granskas av en parlamentarisk arbetsgrupp som ska utreda behoven av förändringar.

- Värnplikten måste leva med sin tid och hela tiden utvecklas. Jag förväntar mig ingen revolution, men kanske lite finjusteringar och förbättringar av den nuvarande modellen.

Kaikkonen betonar att grunden för värnplikten ändå kommer att bestå. För att försvaret ska vara trovärdigt ska majoriteten av de unga männen och en liten andel av kvinnorna också i framtiden göra militärtjänsten.

Anita Korva gör sin militärtjänstgöring i Kajanalands brigad. På bilden ses hon bakifrån stå i skogen i full krigsmundering.
Bildtext Andelen kvinnor i militären stiger år för år. Ifjol ansökte drygt 1500 kvinnor om att göra frivillig värnplikt.
Bild: Mikael Oivo / Yle

Som en del av arbetet med värnplikten ska arbetsgruppen också fundera på en möjlig medborgartjänst för kvinnor.

- Det kunde kanske vara en 2-3 månader lång medborgartjänst, om man hittar sådana uppgifter som skulle vara nyttiga för samhället och som de som tjänstgör också själva skulle ha nytta av.

Kaikkonen nämner befolkningsskydd och frågor som gäller säkerhet som möjliga uppgifter för kvinnorna.

Allt fler både unga män och unga kvinnor tycker att det inte riktigt är rättvist att det bara är det ena könet som måste göra värnplikten

- Mitt förslag är att männen i regel skulle göra värnplikten på samma sätt som nu och kvinnorna möjligen den här medborgartjänsten, om man hittar en bra modell. Förstås kan slutsatsen också vara att det inte finns någon bra modell, men det ska i alla fall utredas.

Medborgartjänsten är en jämställdhetsfråga

Försvarsministern anser att det finns en viss beställning på medborgartjänsten bland de unga. Det finns ett växande krav på jämställdhet också då det gäller värnplikten.

- Allt fler både unga män och unga kvinnor tycker att det inte riktigt är rättvist att det bara är det ena könet som måste göra värnplikten. Medborgartjänsten skulle inte helt ta bort den här frågan, men göra situationen lite jämnare, jämfört med tidigare.

Det finns inte någon tidtabell för när arbetsgruppen ska vara färdig med sitt arbete och enligt Kaikkonen är det bra att ta god tid på sig då man funderar på de här sakerna.

- Speciellt om man vill göra några förändringar, så är det viktigt att man har utrett dem tillräckligt mångsidigt.

Några större förändringar inom värnplikten och en eventuell ny medborgarplikt blir det tidigast i slutet av den här valperioden.

Därför granskar Svenska Yle värnplikten