Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Största delen av finländarna vill inte avverka mera skog, visar Yles enkät

Från 2019
Uppdaterad 27.09.2019 10:34.
Skogsmaskin fäller träd.
Bildtext Borde skogsavverkningen ökas i Finland? Taloustutkimus har kartlagt finländarnas åsikter i en enkät för Yle Luonto.
Bild: Yle/Monica Forssell

Ungefär 60 procent av de som svarade på Yles enkät om förhållandet till naturen uppger att de är helt eller delvis av den åsikten att Finland inte borde utföra mer skogsavverkning än nu.

Det här kommer fram i en enkät som Taloustutkimus har gjort för Yle Luonto.

Bara knappt 25 procent anser att vi kan trappa upp avverkningarna.

Graf

Fem av sju personer som Yle Uutiset har talat med vid Helsingfors centralstation tycker att skogsavverkningen inte borde ökas. Därtill svarade några att de inte har en åsikt om saken.

Eeva Voutilainen från Tavastehus motsätter sig mer skogsavverkningar. Istället för att använda skogsmaskiner tycker hon att avverkningen borde utföras genom att avlägsna enskilda träd från skogen.

- Då skulle de växtkraftiga träden inte huggas ner, utan endast de träd som är för stora och inte växer längre, säger Voutilainen.

Voutilainen berättar att hennes närmaste familj inte äger skog.

Eeva Voutilainen på Helsingfors järnvägsstation.
Bildtext Eeva Voutilainen motsätter sig flera skogsavverkningar.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Om det handlar om skogsskötsel är avverkning okej

Jenniina Vaara från Torneå understöder ökad kontrollerad skogsavverkning.

- Skogarna behöver vårdas och gallras, då mår de bättre. I Lappland är man betydligt bättre på skogsvård än i södra delarna av landet, säger Vaara.

Vaaras mamma äger skog och hon har släktingar som jobbar inom träindustrin.

Jenniina Vaara på Helsingfors järnvägsstation.
Bildtext Jenniina Vaara understöder fler kontrollerade avverkningar.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Hannu Rantala från Orimattila anser att det vore bättre att inte öka skogsavverkningen mycket. Om det byggs fler fabriker finns det ändå press på att göra det, tror han.

- På grund av klimatförändringen skulle det vara bra att hålla kolen i skogen och träden. Å andra sidan måste skogarna skötas, säger Rantala.

Varken Rantala själv eller hans släkt äger skog.

Enligt enkäten som Taloustutkimus gjort för Yle Luonto uppgav 73 procent av de som svarade att deras utkomst inte på något sätt är beroende av skogsbruk.

17 procent säger att de får lite utkomster från skogsbruk. Till den här gruppen hör personer som får lite biinkomster via den skog de äger.

Graf

Fem procent av de som svarade uppger att deras utkomst är betydligt beroende av skogsbruket. Till den här gruppen hör bland annat skogsägare som också har andra utkomstkällor.

Två procent av de som svarade uppger att den egna eller familjens utkomst är direkt beroende av skogsbruket. De här personerna jobbade till exempel inom skogsindustrin eller inom dess underleverantörskedja.

1 085 personer svarade på enkäten. Felmarginalen är tre procentenheter i vardera riktningen.

Enkäten gjordes i en internetpanel. Samplet representerar Finlands vuxna befolkning.

Intervjuerna gjordes 9-10.9.2019.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Ylen kysely: Valtaosa suomalaisista ei lisäisi metsänhakkuita nykyisestä skriven av Mikko Leppänen.

Diskussion om artikeln