Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Greta Thunberg leder ett ungdomsuppror - och hon kan verkligen mobilisera, säger experterna

Från 2019
Greta Thunberg demonstrerar i New York 20.9.2019.
Bildtext Det här är ett uppvaknade till politiken för de unga. Nu förstår de unga vad politiken handlar om och det finns ett språkrör i Greta Thunberg som verkligen mobiliserar.
Bild: AFP / Lehtikuva

Unga i hela världen demonstrerar mot klimatförändringen. De har hittat ett språkrör i Greta Thunberg och kan verkligen mobilsera. Konsekvenserna för hur politiken förs i framtiden kan bli stora.

Också i Finland har demonstrationerna varit många. Demonstranterna kräver att beslutsfattarna kommer med konkreta åtgärder för att stoppa klimatförändringen.

Greta Thunberg är en politisk aktör som inte brukar få uppmärksamhet i politiken. Men nu är scenen förändrad.

Enligt professorn och statsvetaren Åsa von Schoultz på Helsingfors universitet beror Thunbergs genomslagskraft på att hon väcker så mycket känslor - både positiva som negativa.

- Vi har en ung tjej som dessutom har en funktionsnedsättning som lyckas tala till folk och uppmärksamma en politisk fråga. Det här väcker känslor hos dem som har en annan politisk agenda än Greta Thunberg, men hon inspirera också många. Det är en kombination av hennes person och det som står på spel i klimat- och miljöfrågorna, säger von Schoultz.

"Ungdomsuppror och miljöuppror"

Klimatdemonstranterna vill ha snabba förändringar i klimatpolitiken. För Gröna ungas ordförande Amanda Pasanen är det alldeles klart att det som vi ser just nu är en maktkamp.

- Det är svårt för en del att inse att vår nuvarande livsstil inte är hållbar i längden, säger Amanda Pasanen. Vi måste göra stora förändringar.

Amanda Pasanen
Bildtext Klimatdemonstranterna vill ha snabba förändringar i klimatpolitiken. För Gröna ungas ordförande Amanda Pasanen är det alldeles klart att det som vi ser just nu är en maktkamp.
Bild: Yle/Carolina Husu

Pasanen säger att det finns människor som är rädda för att förlora sina positioner och bli tvungna att ge avkall på sin livsstil.

- Det kan hända att det sker stora förändringar då en ny generation kommer till makten, konstaterar hon. Det är en maktkamp som det handlar om.

Är det här ett ungdomsuppror?

- Det är ett ungdomsuppror, men det är också ett miljöuppror. Det är både och.

Amanda Pasanen får medhåll av professorn Åsa von Schoultz.

- Det är väldigt, väldigt tydligt, säger hon. Greta Thunberg personifierar en fråga som framför allt upplevs som viktig av de unga. Det här är ett uppvaknade till politiken för de unga. Nu förstår de unga vad politiken handlar om och det finns ett språkrör i Greta Thunberg som verkligen kan mobilisera.

"De unga blev arga på att vi inte gjorde något åt de klimatproblem"

Politik har alltid byggt på stora berättelser. Tidigare har de här berättelserna handlat om bland annat fosterlandet och konflikten mellan arbete och kapital. I dag är det andra saker som är viktiga.

- Tidigare handlade politiken om kollektiva identiteter och ekonomisk fördelning i samhället, säger Åsa von Schoultz. Nu ser vi mera betoning på värderingsfrågor som är kopplade till kultur, miljö, nationalstaten eller mindre grupper som tidigare inte har blivit hörda politiskt. Hur man ser på sig själv har blivit viktigare än klasstillhörighet.

Statsvetaren Åsa von Schoultz
Bildtext Tidigare handlade politiken om kollektiva identiteter och ekonomisk fördelning i samhället, säger Åsa von Schoultz. Nu ser vi mera betoning på värderingsfrågor som är kopplade till kultur, miljö, nationalstaten eller mindre grupper som tidigare inte har blivit hörda politiskt.
Bild: Robert Seger

Nu skrivs en ny berättelse, konstaterar Gröna ungas Amanda Pasanen. Vi har i alla tider haft ett behov av att rösta på dem som liknar oss själva och som vi kan relatera till, anser hon.

- Jag hoppas vi skriver en ny berättelse som handlar om att de unga blev arga på att vi inte gjorde något åt klimatproblemen och att vi började göra något åt de här sakerna.

Klimatförändringen är inte en nyhet. Fakta har varit kända länge. Men nu reagerar ungdomen med kraft. Varför?

- Fakta är viktiga men de hjälper inte till att ändra människors beteende. Det har tagit tid för klimatförändringen att bli en stor fråga. Nu har den tiden kommit och alla unga engagerar sig.

"Avståndet mellan olika åsikter växer och det kan få dramatiska konsekvenser"

Vilka effekter klimatkampen har på längre sikt är svårt att säga. Det som vi nu ser är att nya frågor blir viktiga och att folk blir allt mera fast i sina åsikter, konstaterar Åsa von Schoultz.

- Avståndet mellan olika människors åsikter växer och det kan få stora och dramatiska konsekvenser också för vilka frågor vi talar om när vi talar om politik.

I värderingsfrågorna blir ståndpunkterna allt mera cementerade, säger von Schoultz. Det kan handla om globalism kontra nationalism, olika syn på klimatförändringen eller synen på minoriteter som tidigare inte har har hörts i den politiska debatten.

Vilken är nästa stora fråga?

- En stor fråga är miljöfrågan, men vi ser också hur den är kopplad till nationalstaten och samarbetet mellan stater, avslutar von Schoultz. De här två frågorna kommer att vara tätt sammankopplade och kommer att prägla både nationell och internationell debatt under en lång tid.

Diskussion om artikeln